A Varga Tams ltalnos Iskola s az SZTE

  • Slides: 15
Download presentation
A Varga Tamás Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TAMOP 3.

A Varga Tamás Általános Iskola és az SZTE Neveléstudományi Intézet együttműködése a TAMOP 3. 3. 3. pályázat keretében Fejes József Balázs fejesj@edpsy. u-szeged. hu 2010. december 15.

Az előadás áttekintése • A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • Az

Az előadás áttekintése • A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • Az együttműködés szakmai indokai ▫ Szegregáció és integráció ▫ A „hódmezővásárhelyi modell” ▫ A tanárképzés hiányosságai • Az együttműködés előzménye: Hallgatói Mentorprogram • A pedagógusjelöltek felkészítése ▫ A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n ▫ Egyetemi kurzusok ▫ Szakmai gyakorlat • Az eddigi tapasztalatok összegzése

A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • (1) a halmozottan hátrányos helyzetű

A TAMOP 3. 3. 3 -08/1. pályázat céljai • (1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elterjesztése • (2) az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése • (3) a pedagógusképző intézmények hallgatói számára az integrált nevelést megvalósító intézmények gyakorló helyekként történő bevonása (Pályázati felhívás TAMOP 3. 3. 3 -08/1. , 2009)

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A hazai iskolarendszer a hátrányos helyzetű tanulók

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A hazai iskolarendszer a hátrányos helyzetű tanulók hátrányait nem képes kompenzálni, sőt, inkább felerősíti azokat • „Ez is olyan dolog, hogy nem az iskolarendszer kompenzál, hanem a pedagógus, aki nap mint nap foglalkozik a gyerekkel. ” (Pedagógusinterjú, 2008)

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A családi háttér kedvezőtlen hatásait felerősíti szelektív,

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A családi háttér kedvezőtlen hatásait felerősíti szelektív, szegregáló iskolarendszerünk • A kiváló, átlagos és gyengébb tanulókat külön kell oktatni, mert a gyengébbek így nem „húzzák vissza” a többi tanulót, a jók pedig „szárnyalhatnak”. Mellesleg a lemaradók így a számukra legmegfelelőbb oktatásban részesülhetnek.

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A cél a képesség szerinti válogatás, a

Az együttműködés szakmai indokai – Szegregáció • A cél a képesség szerinti válogatás, a valóságban azonban családi háttér szerinti elkülönítés történik • Hátrányos helyzetű iskolák, osztályok jellemzői: ▫ Tanulással szembehelyezkedő szubkultúra (motiválatlanság) ▫ Az elvárt tudás csökken (Pygmalion-effektus) ▫ Tanári kontraszelekció (fluktuáció, kevésbé képzettek, fiatalok) ▫ Tanári munka minősége csökken (fokozott terhelés, kiégés) ▫ A legrosszabbul felszerelt iskolák

Az együttműködés szakmai indokai – Integráció • Kézdi Gábor és Surányi Éva (2008) hatásvizsgálata,

Az együttműködés szakmai indokai – Integráció • Kézdi Gábor és Surányi Éva (2008) hatásvizsgálata, 30 IPR iskolában 2 -5 és 5 -8 évfolyam között • Ugyanolyan összetételű iskolákkal hasonlították össze az IPR iskolákat, a különbség: ▫ tanulók elosztására ▫ módszerek? • Az eredmények az integrált oktatás előnyeiről tájékoztatnak a kognitív, affektív és szociális területeken egyaránt, mind a roma és nem roma, mind a hátrányos és nem hátrányos tanulók esetében • Nem igaz, hogy a nem hátrányos és nem roma tanulók eredményei romlanának az integrált oktatás keretei között!

Az együttműködés szakmai indokai – A tanárképzés hiányosságai • Elméleti tárgyak rendszerét követő tananyagszervezés

Az együttműködés szakmai indokai – A tanárképzés hiányosságai • Elméleti tárgyak rendszerét követő tananyagszervezés • A gyakorlóiskolák általában „elit” iskolák • Az iskolai gyakorlat és az elméleti ismeretek ellentmondása • A tanulók közötti különbségek kezelése nem volt hangsúlyos korábban

Az együttműködés szakmai indokai – A „hódmezővásárhelyi modell” • Iskolakörzetek átalakítása a HH családok

Az együttműködés szakmai indokai – A „hódmezővásárhelyi modell” • Iskolakörzetek átalakítása a HH családok lakóhelye alapján • Nincsenek egérutak (alapítványi és egyházi iskolák) • HH arányok követése • Javuló eredmények integrált feltételek között Az intézmény különösen alkalmas az integrált oktatás gyakorlatára való felkészítésre

Az együttműködés előzménye: Hallgatói Mentorprogram 2007/2008 -as tanévtől Szegeden 2008/2009 -as tanévtől Hódmezővásárhelyen Pedagógusjelöltek

Az együttműködés előzménye: Hallgatói Mentorprogram 2007/2008 -as tanévtől Szegeden 2008/2009 -as tanévtől Hódmezővásárhelyen Pedagógusjelöltek általi mentorálás • Mentoráltak tanulmányi előmenetelének segítése • Szabadidős programok szervezése • Kapcsolattartás szülőkkel, pedagógusokkal

A pedagógusjelöltek felkészítése • A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n ▫ Áttekintő táblázat (segédanyag

A pedagógusjelöltek felkészítése • A tanárképzés jelenlegi szerkezete az SZTE-n ▫ Áttekintő táblázat (segédanyag 1. o. ) • Egyetemi kurzusok ▫ A hatékony-nevelés oktatás feltételei c. kurzus (segédanyag 2. o. ) • Szakmai gyakorlat ▫ Jövőben, közös gondolkodás ennek kereteiről

Az eddigi tapasztalatok összegzése Jellemző tevékenységek • Csoportmunka irányításában részvétel

Az eddigi tapasztalatok összegzése Jellemző tevékenységek • Csoportmunka irányításában részvétel

Az eddigi tapasztalatok összegzése Integrációhoz kapcsolódó észrevételek • Fejlesztő pedagógusi munkakör • Iskolaotthon •

Az eddigi tapasztalatok összegzése Integrációhoz kapcsolódó észrevételek • Fejlesztő pedagógusi munkakör • Iskolaotthon • Extrakurrikuláris programok jelentősége és a hozzá kapcsolódó feladatok (pl. pályaorientáció) • Duálóra • A differenciálás lehetőségei (pl. kooperatív módszerek, interaktív tábla) • Hátránykompenzáló pályázatok

Köszönöm a figyelmet! fejesj@edpsy. u-szeged. hu

Köszönöm a figyelmet! fejesj@edpsy. u-szeged. hu