AZ MT LTALNOS RENDELKEZSEI ltalnos rendelkezsek 1 ltalnos

  • Slides: 31
Download presentation
AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

AZ MT. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe

Általános rendelkezések 1. Általános elvek 2. Jognyilatkozatok megtétele 3. Érvénytelenség 4. Ptk. szerepe

1. ÁLTALÁNOS ELVEK

1. ÁLTALÁNOS ELVEK

a) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG Jogok gyakorlása/kötelezettségek teljesítése során - a munkáltató, - a munkavállaló, -

a) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG Jogok gyakorlása/kötelezettségek teljesítése során - a munkáltató, - a munkavállaló, - az üzemi tanács, és - a szakszervezet a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni

b) MÉLTÁNYOS MÉRLEGELÉS • Csak a teljesítés módjának egyoldalú meghatározásánál • Utasítás • Csoportos

b) MÉLTÁNYOS MÉRLEGELÉS • Csak a teljesítés módjának egyoldalú meghatározásánál • Utasítás • Csoportos létszámcsökkentés – szociális mérlegelés?

c) JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA Joggal való visszaélés különösen: - jogos érdekének csorbítására, -

c) JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS TILALMA Joggal való visszaélés különösen: - jogos érdekének csorbítására, - érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, - zaklatására, - véleménynyilvánításának elfojtására irányul, vagy erre vezet.

d) INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE GDPR

d) INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE GDPR

Véleménynyilvánítás - Erősen korlátozott - Munkáltató jó hírneve, jogos gazdasági, szervezeti érdeke - Sérti

Véleménynyilvánítás - Erősen korlátozott - Munkáltató jó hírneve, jogos gazdasági, szervezeti érdeke - Sérti vagy veszélyezteti - Munkaidőn kívüli magatartás is - Üzleti titok

e) MUNKÁLTATÓ JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEI • MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

e) MUNKÁLTATÓ JOGOS GAZDASÁGI ÉRDEKEI • MUNKAVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS Max 2 évig Megfelelő ellenérték: minimum egyharmad alapbér Elállás?

MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS Max 2 évig Megfelelő ellenérték: minimum egyharmad alapbér Elállás?

f) Egyenlő bánásmód

f) Egyenlő bánásmód

MILYEN SZABÁLYOKAT KERESSEK? 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról + „Ágazati” törvények: Mt.

MILYEN SZABÁLYOKAT KERESSEK? 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról + „Ágazati” törvények: Mt. , Ptk.

HOVÁ LEHET FORDULNI? FÓRUMVÁLASZTÁS: • BÍRÓSÁG • EBH

HOVÁ LEHET FORDULNI? FÓRUMVÁLASZTÁS: • BÍRÓSÁG • EBH

Fogalmak Közvetlen diszkrimináció Közvetett diszkrimináció Megtorlás De: kimentési szabály Ebktv. 22. §

Fogalmak Közvetlen diszkrimináció Közvetett diszkrimináció Megtorlás De: kimentési szabály Ebktv. 22. §

BIZONYÍTÁSI TEHER Ebktv. 19. § FELPERES: • TULAJDONSÁG • HÁTRÁNY ALPERES: • NEM DISZKRIMINÁLT,

BIZONYÍTÁSI TEHER Ebktv. 19. § FELPERES: • TULAJDONSÁG • HÁTRÁNY ALPERES: • NEM DISZKRIMINÁLT, vagy • KIMENTETTE MAGÁT

2. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

2. JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELE

ÁLTALÁNOS SZABÁLY: SZÓBELISÉG A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni ÍRÁSBELISÉG: KIVÉTELESEN

ÁLTALÁNOS SZABÁLY: SZÓBELISÉG A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat alaki kötöttség nélkül lehet megtenni ÍRÁSBELISÉG: KIVÉTELESEN

KIVÉTEL: ÍRÁSBELISÉG 1. Munkaviszonyra vonatkozó szabály, megállapodás 2. A munkavállaló kérésére

KIVÉTEL: ÍRÁSBELISÉG 1. Munkaviszonyra vonatkozó szabály, megállapodás 2. A munkavállaló kérésére

KÉPVISELET • Munkáltatói jogkör gyakorlója • Utólagos jóváhagyás • Munkavállaló személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással

KÉPVISELET • Munkáltatói jogkör gyakorlója • Utólagos jóváhagyás • Munkavállaló személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással • Cselekvőképtelenség – törvényes képviselő

3. ÉRVÉNYTELENSÉG

3. ÉRVÉNYTELENSÉG

A) SEMMISSÉG - munkaviszonyra vonatkozó szabályba - vagy jóerkölcsbe ütközik megállapodás törvény más jogkövetkezményt

A) SEMMISSÉG - munkaviszonyra vonatkozó szabályba - vagy jóerkölcsbe ütközik megállapodás törvény más jogkövetkezményt is előírhat

SEMMIS MEGÁLLAPODÁS • FELTÉTLEN érvénytelenség • A semmisségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat • hivatalból

SEMMIS MEGÁLLAPODÁS • FELTÉTLEN érvénytelenség • A semmisségre bárki, határidő nélkül hivatkozhat • hivatalból kell figyelembe venni

B) MEGTÁMADHATÓSÁG Tévedés Megtévesztés Jogellenes fenyegetés

B) MEGTÁMADHATÓSÁG Tévedés Megtévesztés Jogellenes fenyegetés

MEGTÁMADHATÓ • egyoldalú jognyilatkozat és megállapodás. • feltételes érvénytelenség. • Csak az „érintett” támadhatja

MEGTÁMADHATÓ • egyoldalú jognyilatkozat és megállapodás. • feltételes érvénytelenség. • Csak az „érintett” támadhatja meg • megtámadás határideje harminc nap, illetve 6 hónap.

AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE • Főszabály: a részleges érvénytelenség • Kivételes szabály: a teljes nyilatkozat

AZ ÉRVÉNYTELENSÉG JOGKÖVETKEZMÉNYE • Főszabály: a részleges érvénytelenség • Kivételes szabály: a teljes nyilatkozat csak akkor érvénytelen, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg

4. Ptk. szerepe a munkajogban

4. Ptk. szerepe a munkajogban

PTK. SZEREPE • Korábban: bírói gyakorlat • Taxatív felsorolás Mt. 31. §-ban • Plusz

PTK. SZEREPE • Korábban: bírói gyakorlat • Taxatív felsorolás Mt. 31. §-ban • Plusz utalások a Ptk. -ra • Kockázatok és mellékhatások

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!