3 2 Organisationsprincipper 1 Klik nederst til hjre

  • Slides: 13
Download presentation
3. 2 Organisationsprincipper 1. Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld

3. 2 Organisationsprincipper 1. Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. 2. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. 3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

3. 2 Virksomhedens organisation Organisationsplan Stikord Den gode idé Organisation (et lyst indfald) Rikke

3. 2 Virksomhedens organisation Organisationsplan Stikord Den gode idé Organisation (et lyst indfald) Rikke kender nu omfanget af arbejdsopgaver og antal funktioner. Hun forventer at ansætte Ø 1 økonomimedarbejder og Ø 2 butikselever. Arbejdsopgaver Funktioner Organisationsplan En organisationsplan for kan se således ud:

3. 2 Virksomhedens organisation M y 1. niveau n d i g 2. niveau

3. 2 Virksomhedens organisation M y 1. niveau n d i g 2. niveau h e d Rikke, indehaver Ida, butikselev Jette, butikselev Camilla, økonomi Myndighed er: Retten til at træffe beslutninger og give ordrer. Pligten til at udføre de trufne beslutninger og ordrer. Ansvar er: A n s v a r

3. 2 Virksomhedens organisation M y 1. niveau n d i g 2. niveau

3. 2 Virksomhedens organisation M y 1. niveau n d i g 2. niveau h e d Rikke, indehaver Ida, butikselev Jette, butikselev Camilla, økonomi Med kun tre ansatte i Fashion. SHOE, vil Rikke nok ikke udarbejde en organisationsplan. Men Rikke drømmer om at udvide med flere butikker. Derfor overvejer hun allerede nu forskellige organisationsprincipper. A n s v a r

3. 2 Virksomhedens organisation Organisationsprincipper Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Rikke

3. 2 Virksomhedens organisation Organisationsprincipper Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Rikke kan vælge mellem tre forskellige organisationsprincipper: l Linjeprincippet l Det funktionelle princip l Linje- og stabsprincippet Gå til sidste side

3. 2 Linjeprincippet Direktør Regnskab og budget Børnesko Herresko Bogholderi Økonomichef Salgschef Damesko Lager

3. 2 Linjeprincippet Direktør Regnskab og budget Børnesko Herresko Bogholderi Økonomichef Salgschef Damesko Lager Indkøbschef Indkøb M y n d i g h e d A n s v a r

3. 2 Linjeprincippet Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Linjeprincippet Klar fordeling

3. 2 Linjeprincippet Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Linjeprincippet Klar fordeling af ansvar og myndighed, da hver medarbejder kun har én overordnet. Kan være svært at samarbejde pga. lange kommandoveje. Kan være svært at anvende specialviden, fx om it og personaleforhold. Se linjeprincippet igen

3. 2 Det funktionelle princip M y n d i g h e d

3. 2 Det funktionelle princip M y n d i g h e d A n s v a r

3. 2 Det funktionelle princip Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Det

3. 2 Det funktionelle princip Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Det funktionelle princip Korte kommandoveje, hvilket gør det nemmere at samarbejde på tværs af organisationen. Uklar fordeling af myndighed og ansvar, fordi den enkelte medarbejder kan have flere direkte overordnede. God udnyttelse af de enkelte funktionschefers særlige viden. Kan være svært at anvende specialviden, fx om it og personaleforhold. Linjeprincippet Det funktionelle princip Se det funktionelle princip igen

3. 2 Linje- og stabsprincippet IT og personalechefen er her organiseret som stabsfunktioner. Børnesko

3. 2 Linje- og stabsprincippet IT og personalechefen er her organiseret som stabsfunktioner. Børnesko Regnskab og budget Økonomichef Salgschef Damesko Lager En stabsfunktion har ingen myndighed over det underliggende niveau. Bogholderi it Indkøbschef Indkøb Pers. chef Herresko En stabsfunktion skal støtte og rådgive både det under- og overliggende niveau. Direktør

3. 2 Linje- og stabsprincippet Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Linjeprincippet

3. 2 Linje- og stabsprincippet Stikord Den gode idé Organisations(et lyst indfald) principper Linjeprincippet Det funktionelle princip Linje- og stabsprincippet Klar fordeling af myndighed og ansvar, fordi hver enkelt medarbejder kun har én direkte overordnet. Risiko for konflikter mellem stabscheferne og funktionscheferne (og afdelingslederne). Gode muligheder for at udnytte stabsmedarbejdernes specialviden. Der kan være lange kommandoveje, som gør det svært at samarbejde. Se linje- og stabsprincippet igen

3. 2 Virksomhedens organisation Her er vist de tre organisationsprincipper samt en kombination. Kan

3. 2 Virksomhedens organisation Her er vist de tre organisationsprincipper samt en kombination. Kan du navnene på principperne? Linjeprincippet Det funktionelle princip Linje- og stabsprincippet Kombineret med det funktionelle princip

3. 2 Virksomhedens organisation Du kender nu: ü Linjeprincippet ü Det funktionelle princip ü

3. 2 Virksomhedens organisation Du kender nu: ü Linjeprincippet ü Det funktionelle princip ü Linje- og stabsprincippet. Grün. BAG video: Organisationsplan Quiz: Organisationsplanen