23 1 Periodeafgrnsningsposter 1 Klik nederst til hjre

  • Slides: 10
Download presentation
23. 1 Periodeafgrænsningsposter 1. Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld

23. 1 Periodeafgrænsningsposter 1. Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. 2. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. 3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Resultatopgørelsen skal indeholde de indtægter og omkostninger, som vedrører regnskabsåret. Dette

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Resultatopgørelsen skal indeholde de indtægter og omkostninger, som vedrører regnskabsåret. Dette kaldes periodisering og er et krav i regnskabslovgivningen. Der kan ved regnskabsafslutningen være tale om to former for periodisering: ► Periodeafgrænsningsposter (afsnit 23. 1) Der er bogført for meget i omkostninger i årets løb. Omkostningerne flyttes frem. ► Skyldige omkostninger (afsnit 23. 2) Der er bogført for lidt i omkostninger i årets løb. Omkostningerne flyttes tilbage.

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Fashion Shoe har i december år 2 forudbetalt og bogført kr.

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Fashion Shoe har i december år 2 forudbetalt og bogført kr. 10. 000 i husleje for januar år 3. Omkostningen skal flyttes frem til år 3, da år 2 ellers vil indeholde 13 måneders husleje. For meget bogført i år 2: kr. 10. 000. Omkostningen skal flyttes frem (udskydes) til år 3. kr. 10. 000 År 2 År 3

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Rikke Bæk udformer et internt bilag. Bilaget registreres således: 3200: Lokaleomkostninger

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Rikke Bæk udformer et internt bilag. Bilaget registreres således: 3200: Lokaleomkostninger Debet Kredit (250. 000) 10. 000 12220: Periodeafgrænsningsposter Debet (0) 10. 000 31. 12. år 2: Internt bilag Forudbetalt husleje for januar år 3 Kredit Beløb kr. 10. 000

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med de to konti? 3200: Lokaleomkostninger Debet

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med de to konti? 3200: Lokaleomkostninger Debet Kredit (250. 000) 10. 000 Kontoen omkost-ning Kontoen er hareni forvejen en og har en debetsaldo. kreditsaldo. Gælden til Friis Sko bliver Lokaleomkostningerne i nu 2 mindre. år formindskes med (Ny 10. 000. saldo: kr. 11. 250). kr. 12220: Periodeafgrænsningsposter Debet Kredit (0) 10. 000 Kontoen er aktiv og en hareti forvejen har en debetsaldo. Værdien af varelageret Kontoen debiteres, da bliver nu mindre. aktiverne forøges med (Ny saldo: kr. 9. 000). kr. 10. 000.

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Fashion Shoe har i år 2 også forudbetalt og bogført salgsbrochurer

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Fashion Shoe har i år 2 også forudbetalt og bogført salgsbrochurer for kr. 5. 000. Salgsbrochurerne skal først bruges til butikkens fødselsdagssalg i februar år 3. For meget bogført i år 2: kr. 5. 000. Omkostningen skal flyttes frem (udskydes) til år 3. kr. 5. 000 År 2 År 3

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Rikke Bæk udformer et internt bilag. Bilaget registreres således: 3100: Salgsfremmende

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Rikke Bæk udformer et internt bilag. Bilaget registreres således: 3100: Salgsfremmende omkostninger Debet 12220: Periodeafgrænsningsposter Kredit Debet 5. 000 (10. 000) 5. 000 (170. 000) 31. 12. år 2: Internt bilag Beholdning af salgsbrochurer pr. 31. 12 år 2 Kredit Beløb kr. 5. 000

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med de to konti? 3100: Salgsfremmende omkostninger

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med de to konti? 3100: Salgsfremmende omkostninger Debet 12220: Periodeafgrænsningsposter Kredit Debet 5. 000 (10. 000) 5. 000 (170. 000) Kontoen omkost-ning Kontoen er hareni forvejen en og har en debetsaldo. kreditsaldo. Gælden til Friis Sko Omkostningerne i år bliver 2 nu mindre. med formindskes (Ny 5. 000. saldo: kr. 11. 250). kr. Kredit Kontoen er aktiv og en hareti forvejen har en debetsaldo. Værdien af varelageret Kontoen debiteres, da bliver nu mindre. aktiverne forøges med (Ny saldo: kr. 9. 000). kr. 5. 000.

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med regnskabet for år 2? 21000: Resultatopgørelse

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Hvad er der sket med regnskabet for år 2? 21000: Resultatopgørelse Omkostninger Indtægter - 15. 000 Omkostningerne i år 2 er Kontoen har i forvejen en formindsket kreditsaldo. med kr. 15. 000. Gælden til Friis Sko bliver nu mindre. i år 2 forøges Resultatet (Ny saldo: kr. 11. 250). dermed 15. 000. 22000: Balance Aktiver Passiver + 15. 000 Virksomhedens Kontoen har i forvejen en pengebinding debetsaldo. (et aktiv) pr. 31. 12. år af 2 varelageret forøges med Værdien kr. 15. 000. bliver nu mindre. (Ny saldo: kr. 9. 000).

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Du har nu lært: Registrering af periodeafgrænsningsposter: ü Når der er

23. 1 Periodeafgrænsningsposter Du har nu lært: Registrering af periodeafgrænsningsposter: ü Når der er registreret for meget i omkostninger i årets løb ü Den relevante omkostningskonto krediteres for at formindske virksomhedens omkostninger ü Konto 12220: Periodeafgrænsningsposter debiteres, hvilket forøger virksomhedens aktiver pr. 31. 12. Selvrettende opgave: Registrering af periodeafgrænsningsposter