VUC ROSKILDE UDDANNELSER FACTS OG TAL Dorthe Jensen

  • Slides: 31
Download presentation
VUC ROSKILDE – UDDANNELSER, FACTS OG TAL Dorthe Jensen Lundqvist, Rektor Brian Høj Dencker,

VUC ROSKILDE – UDDANNELSER, FACTS OG TAL Dorthe Jensen Lundqvist, Rektor Brian Høj Dencker, Uddannelsesleder Greve Vibeke Refskov Olsen, Uddannelseschef AVU, OBU, FVU

FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse • 3 adresser: Roskilde, Greve

FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse • 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge • 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU • 1250 årskursister (3800 sjæle) • 177 ansatte

UDDANNELSER - NIVEAUER

UDDANNELSER - NIVEAUER

UDBUD AF UDDANNELSER (FORBEREDENDE TILBUD) AVU (Almen Voksen Uddannelse) • 9. -10. klasse. •

UDBUD AF UDDANNELSER (FORBEREDENDE TILBUD) AVU (Almen Voksen Uddannelse) • 9. -10. klasse. • Kernefag og tilbudsfag. Basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, (D er det højeste). FVU(Forberedende Voksen Undervisning) • Gratis tilbud – små hold. • FVU-læsning og FVU-matematik. • Kursisten testes først, så man kan få afklaret, om kursisten er inden for målgruppen. Prøve efter hvert trin. OBU (Ordblindeundervisning) • VUC Roskilde tester for ordblindhed. • Test, undervisning og IT-hjælpermidler er gratis for kursisten.

UDBUD AF UDDANNELSER -GYMNASIALT HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN 2 -årig HF • Gymnasial ungdomsuddannelse - adgang

UDBUD AF UDDANNELSER -GYMNASIALT HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN 2 -årig HF • Gymnasial ungdomsuddannelse - adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. • Faste klasser. • Fagpakker • Projekt- praktikforløb, professionslæring HF enkeltfag • Niveau C, B og A - hvor A er det højeste. • Man kan vælge at tage fag enkeltvis eller som et samlet forløb på en pakke – fx: pædagogpakke, sygeplejepakke, Laborant, Science, iværksætter. GSK – Gymnasial suppleringskurser • Kemi og matematik - i sommerferien. • GSK - for kursister, der har en adgangsgivende eksamen, fx STX, men som mangler fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse.

MISSION, VISION OG VÆRDIER Mission VUC Roskilde spiller en central rolle i forhold til

MISSION, VISION OG VÆRDIER Mission VUC Roskilde spiller en central rolle i forhold til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i befolkningen - via fleksible uddannelser og fleksibel opkvalificering af høj kvalitet Vision VUC Roskilde er springbræt til nye muligheder Værdier Mangfoldighed Gensidig respekt Engagement Udvikling

KURSISTERNE - MÅLGRUPPERNE Voksne kursister (18 år - ) • Der på eget initiativ

KURSISTERNE - MÅLGRUPPERNE Voksne kursister (18 år - ) • Der på eget initiativ ønsker at dygtiggøre sig • Der ønsker at tage en kompetencegivende og studieforberedende ungdomsuddannelse • Der gennem uddannelsespålæg sikres relevante undervisnings- og vejledningstilbud • Der ikke ved folkeskolens afgangsprøve har opnået adgangsgivende karakterer til erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser • Der gennem virksomhedsopsøgende indsats får FVU/OBU • Der ønsker at gå fra ufaglært til faglært • Flygtninge

ÅRSKURSISTER ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 1400 1200 1. 236 1. 238 2015

ÅRSKURSISTER ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 1400 1200 1. 236 1. 238 2015 2016 1. 101 1000 800 600 400 200 0 2014 Roskilde Køge Greve

ÅRSKURSISTER PÅ ROSKILDE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 10

ÅRSKURSISTER PÅ ROSKILDE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 10 7 8 HF-enkeltfag 399 435 423 AVU 183 261 HF 2 136 134 143 FVU 7 10 5 OBU 14 15 20 I alt 748 861 858 GSK

ÅRSKURSISTER PÅ KØGE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 132

ÅRSKURSISTER PÅ KØGE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 132 140 118 AVU 76 83 91 FVU 11 23 10 OBU 7 7 5 I alt 226 253 223 HF-enkeltfag

ÅRSKURSISTER PÅ GREVE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 61

ÅRSKURSISTER PÅ GREVE AFDELINGEN ÉN ÅRSKURSIST SVARER TIL ÉN FULDTIDSSTUDERENDE 2014 2015 2016 61 63 59 AVU 53 53 81 FVU 11 3 14 OBU 3 3 2 I alt 127 121 156 HF-enkeltfag

CPR-KURSISTER ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON 4000 3500 3. 492* 3. 760* 3. 593*

CPR-KURSISTER ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON 4000 3500 3. 492* 3. 760* 3. 593* 2015 2016 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 Roskilde Køge *Derudover kommer tests, screeninger og udredninger på FVU og OBU Greve

CPR-KURSISTER PÅROSKILDE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger 1.

CPR-KURSISTER PÅROSKILDE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger 1. 171 - AVU 711 - HF 2 158 - FVU 80 71 OBU 294 173 I alt 2. 414 244 2016 HF

CPR-KURSISTER PÅROSKILDE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 4000 Roskilde HF AVU FVU OBU 45% 43%

CPR-KURSISTER PÅROSKILDE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 4000 Roskilde HF AVU FVU OBU 45% 43% 55% 28% 4600 Køge 4% 3% - 11% 2670 Greve 3% 2% 3% 6% 2630 Taastrup 3% 4% 4% 4% 2640 Hedehusene 3% 3% 8% 1% 2680 Solrød Strand 2% 1% 1% 3% 4320 Lejre 1% 1% 1% 2% Andre kommuner 39% 43% 28% 45%

CPR-KURSISTER PÅKØGE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger HF

CPR-KURSISTER PÅKØGE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger HF 256 - AVU 271 - HF 2 - - FVU 83 99 OBU 100 78 I alt 710 177 2016

CPR-KURSISTER PÅKØGE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 4600 Køge HF AVU FVU OBU 40% 45%

CPR-KURSISTER PÅKØGE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 4600 Køge HF AVU FVU OBU 40% 45% 46% 44% 4681 Herfølge 7% 8% 7% 7% 2680 Solrød Strand 6% 4% 7% 5% 2670 Greve 5% 2% 14% 1% 4690 Haslev 5% 5% 1% 2% 4640 Store Heddinge 3% 7% 5% 7% Andre kommuner 34% 29% 20% 34%

CPR-KURSISTER PÅGREVE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger HF

CPR-KURSISTER PÅGREVE AFDELINGEN ÉN CPR-KURSIST ER ÉN PERSON Undervisning Tests, screeninger og udredninger HF 122 - AVU 246 - HF 2 - - FVU 59 123 OBU 42 29 I alt 469 152 2016

CPR-KURSISTER PÅGREVE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 2670 Greve HF AVU FVU OBU 47% 46%

CPR-KURSISTER PÅGREVE AFDELINGEN HVOR BOR DE? 2670 Greve HF AVU FVU OBU 47% 46% 56% 43% 2635 Ishøj 16% 10% 8% 7% 2680 Solrød Strand 12% 11% 19% 10% 4600 Køge 9% 8% - 7% 2690 Karlslunde 3% 3% 6% 7% 4000 Roskilde 2% 4% 10% - Andre kommuner 11% 18% 1% 26%

KURSISTERNES ALDER PÅ HF, AVU, FVU OG OBU 17% HF 42% Alle uddannelser 42%

KURSISTERNES ALDER PÅ HF, AVU, FVU OG OBU 17% HF 42% Alle uddannelser 42% 21% 44% AVU 35% 18% 47% 36% 11% FVU 62% 14% 19% 27% Under 20 år 20 -24 år 25+ år 66% OBU

KURSISTERNES KØN PÅ HF, AVU, FVU OG OBU Alle uddannelser 43% 57% HF 42%

KURSISTERNES KØN PÅ HF, AVU, FVU OG OBU Alle uddannelser 43% 57% HF 42% 58% AVU 44% FVU 56% 36% OBU 64% 50% 0% 50% Mand 100% Kvinde

GENNEMFØRELSE KURSISTER, DER GENNEMFØRTE SKOLEÅRET 2015/2016 HFE: 80 % HF 2: 86 % AVU:

GENNEMFØRELSE KURSISTER, DER GENNEMFØRTE SKOLEÅRET 2015/2016 HFE: 80 % HF 2: 86 % AVU: 76 % FVU: 84 % OBU: 80 %

HF-DIMITTENDERS UDDANNELSESVEJ EFTERVUC ROSKILDE 15 MÅNEDER EFTER DIMISSION 100 % 26 % 39% 38

HF-DIMITTENDERS UDDANNELSESVEJ EFTERVUC ROSKILDE 15 MÅNEDER EFTER DIMISSION 100 % 26 % 39% 38 % 41 % 44 % 75 % 30 % 50 % 16 % 24 % 14 % 36 % 25 % 27 % 13 % 8 % 13 % 10 % 4 % HF landsplan (n=8. 775) STX landsplan (n=25. 745) 6 % 33 % Lang videregående uddannelse 8 % 12 % Ej under uddannelse 10 % 6 % Årgang 2014 STX landsplan (n=27. 366) HF landsplan (n=9. 349) VUC Roskilde (n=175) VUC Roskilde (n=136) Årgang 2013 11 % Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Professionsbachelor 26 % 20 % 25 % 0 % 48 %

AVU-DIMITTENDERS UDDANNELSESVEJ ANDEL, DER FORTSÆTTER PÅVUC ROSKILDES HF AVU-kursist i 2013 i 2014 i

AVU-DIMITTENDERS UDDANNELSESVEJ ANDEL, DER FORTSÆTTER PÅVUC ROSKILDES HF AVU-kursist i 2013 i 2014 i 2015 i 2016 Startet på HF 3 måneder efter 38% 35% 39% 35% Startet på HF 15 måneder efter 42% 41% 45% ? Startet på EUD ? ?

SÅ MANGE BLEV KLAR TIL EN ERHVERVSUDDANNELSE BESTÅET AFGANGSPRØVEN I DANSK ELLER MATEMATIK MED

SÅ MANGE BLEV KLAR TIL EN ERHVERVSUDDANNELSE BESTÅET AFGANGSPRØVEN I DANSK ELLER MATEMATIK MED ETGENNEMSNIT PÅ MINDST 02 Antal kursister i skoleåret 2015/2016 Roskilde 400 Køge 132 Greve 98 I alt 630

SÆRLIGE FORLØB ’KLAR TIL EUD/EUX’ – MÅLRETTET FORBEREDELSE TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE Type Antal kursister i

SÆRLIGE FORLØB ’KLAR TIL EUD/EUX’ – MÅLRETTET FORBEREDELSE TIL ERHVERVSUDDANNELSERNE Type Antal kursister i skoleåret 2015/2016 Antal kursister i skoleåret 2016/2017 AVU 25 40 Roskilde (‘Klar til EUX’) HF 16 45 Køge (‘Klar til EUD’) AVU 51 18 Køge (‘Klar til EUX’) HF 12 33 104 136 Roskilde (‘Klar til EUD’) I alt

SÆRLIGE FORLØB ‘KLAR TIL HF’ – ET MÅLRETTET FORLØBAVUTIL KURSISTER Roskilde I alt Type

SÆRLIGE FORLØB ‘KLAR TIL HF’ – ET MÅLRETTET FORLØBAVUTIL KURSISTER Roskilde I alt Type AVU Antal kursister i skoleåret 2015/2016 skoleåret 2016/2017 15 35

SÆRLIGE FORLØB ‘ORDKLASSEN’ –AVU-UNDERVISNING SÆRLIGT TILRETTELAGT FOR ORDBLINDE Roskilde I alt Type AVU Antal

SÆRLIGE FORLØB ‘ORDKLASSEN’ –AVU-UNDERVISNING SÆRLIGT TILRETTELAGT FOR ORDBLINDE Roskilde I alt Type AVU Antal kursister i skoleåret 2015/2016 skoleåret 2016/2017 28 31

SÆRLIGE FORLØB UNDERVISNING TIL INDSATTE Type Antal kursister i skoleåret 2015/2016 AVU + HF

SÆRLIGE FORLØB UNDERVISNING TIL INDSATTE Type Antal kursister i skoleåret 2015/2016 AVU + HF 5 hold + 9 selvstuderende Vridsløselille Fængsel HF 83 Maribo Arrest HF 2 Horserød Fængsel HF 10 Køge Arrest I alt 104 kursister + 5 hold

SÆRLIGE FORLØB UNDERVISNINGSFORLØB FOR VIRKSOMHEDER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER Type Antal kursister i skoleåret 2015/2016 skoleåret

SÆRLIGE FORLØB UNDERVISNINGSFORLØB FOR VIRKSOMHEDER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER Type Antal kursister i skoleåret 2015/2016 skoleåret 2016/2017 SOSU - Roskilde og Køge FVU 130 0 KUU (kombineret ungdomsuddannelse) - Roskilde, Køge og Greve AVU 96 45 Praktikcenter Køge OBU 6 0 Next – København FVU 1 hold 0 FVU + OBU 5 0 Banedanmark – Roskilde FVU 0 3 Teknisk Service – Greve AVU 0 52 HF 39 Kompetencecenter – Greve Køge Boligselskab I alt 276 kursister + 1 hold 100 kursister

SÆRLIGE FORLØB SCREENINGER OG TESTS PÅ ANDRE INSTITUTIONER Type Antal i skoleåret 2015/2016 Antal

SÆRLIGE FORLØB SCREENINGER OG TESTS PÅ ANDRE INSTITUTIONER Type Antal i skoleåret 2015/2016 Antal i skoleåret 2016/2017 Jobcenter Roskilde FVU 99 48 Matchgruppen – Greve FVU 32 UC Sjælland FVU 20 Banedanmark – Roskilde FVU + OBU 6 Praktikcenter Køge FVU + OBU 97 Matchgruppen Greve FVU 6 Arla Foods – Greve FVU 60 Teknisk Service – Greve og Køge FVU + OBU 38 Hededanmark – Greve FVU + OBU 8 I alt 260 screeninger og tests 3 417 screeninger og tests

SÆRLIGE FORLØB ’GODT I GANG’ – ET SKRÆDDERSYET FORLØB TIL FLYGTNINGE Type Antal kursister

SÆRLIGE FORLØB ’GODT I GANG’ – ET SKRÆDDERSYET FORLØB TIL FLYGTNINGE Type Antal kursister i skoleåret 2016/2017 skoleåret 2017/2018 VUC Roskilde – Greve, Solrød, Stevns og Vallensbæk AVU + FVU 29 26 VUC Roskilde – Roskilde AVU + FVU 0 29 29 kursister 55 kursister I alt