TINGKATAN 1 SKALA DAN JARAK SKALA Skala ialah

  • Slides: 10
Download presentation
TINGKATAN 1 SKALA DAN JARAK

TINGKATAN 1 SKALA DAN JARAK

SKALA • Skala ialah nisbah jarak dua tempat pada peta dengan jarak sebenar di

SKALA • Skala ialah nisbah jarak dua tempat pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi. • Skala membolehkan kita mengira jarak antara dua tempat dengan tepat. • Skala ada beberapa jenis seperti: Ø Skala penyata Ø Skala lurus Ø Skala pecahan wakilan

 • Ukuran asas skala adalah seperti berikut: Ø 1 meter = 100 cm

• Ukuran asas skala adalah seperti berikut: Ø 1 meter = 100 cm Ø 1 km = 1000 meter Ø 1 km = 100, 000 cm • Persamaan antara beberapa jenis skala. Ø Skala penyata: 1 cm mewakili 1 km atau 1 cm : 1 km Ø Skala lurus 0 1 2 CM Ø Skala pecahan wakilan : 1 cm 100000 cm

Jarak • Jarak terdiri daripada dua jenis iaitu jarak lurus dan jarak melengkung. •

Jarak • Jarak terdiri daripada dua jenis iaitu jarak lurus dan jarak melengkung. • Jarak di antara dua tempat boleh ditentukan dengan menggunakan skala-skala yang diberikan seperti skala lurus, skala penyata, skala pecahan wakilan. • Jarak secara khususnya terbahagi kepada dua jenis iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. • Jarak mutlak diukur dalam unit meter dan kilometer. • Jarak relatif diukur dalam unit kos dan masa seperti sen, ringgit, minit dan jam.

 • Jarak dapat menentukan dekat atau jauhnya sesuatu tempat dengan tempat lain. •

• Jarak dapat menentukan dekat atau jauhnya sesuatu tempat dengan tempat lain. • Jarak itu penting kepada seseorang untuk merancang aktiviti seharian. • Alat mengukur jarak lurus ialah jangka tolok , pembaris atau sejalur kertas. • Alat untuk megukur jarak melengkung dan bengkok ialah jalur kertas dan benang.

 • Jarak lurus • Jarak melengkung

• Jarak lurus • Jarak melengkung

Mengukur Jarak • Jarak boleh diukur dalam bentuk garisan lurus atau melengkung. • Mengukur

Mengukur Jarak • Jarak boleh diukur dalam bentuk garisan lurus atau melengkung. • Mengukur jarak lurus dengan menggunakan jangka tolok, pembaris, dan sejalur kertas. • Mengukur jarak melengkung dengan menggunakan jaluran kertas dan benang.

Kaedah Mengukur Jarak Lurus • Letakkan hujung jangka tolok di titik yang mewakili rujukan

Kaedah Mengukur Jarak Lurus • Letakkan hujung jangka tolok di titik yang mewakili rujukan sesuatu tempat, misalnya X dari titik rujukan sesuatu tempat yang lain. • Letakkan keduadua hujung jangka tolok pada skala lurus untuk mendapatkan jarak sebenar. • Kira jarak antara dua tempat dalam unit kilometer berdasarkan skala yang disediakan pada peta.

Kaedah Mengukur Jarak Melengkung • Letakkan benang di titik yang mewakili rujukan sesuatu tempat,

Kaedah Mengukur Jarak Melengkung • Letakkan benang di titik yang mewakili rujukan sesuatu tempat, misalnya X dari titik rujukan sesuatu tempat yang lain. • Gerakkan jari anda sambil menekan benang sehingga sampai ke titik Y secara perlahan. • Letakkan keduadua hujung benang pada skala lurus untuk mendapatkan jarak sebenar. • Kira jarak antara dua tempat dalam unit kilometer berdasarkan skala yang disediakan pada peta.

SKALA LURUS Mengukur Jarak Lurus *Jangka tolok *Jaluran Kertas *Pembaris Jarak Melengkung *Benang *Jaluran

SKALA LURUS Mengukur Jarak Lurus *Jangka tolok *Jaluran Kertas *Pembaris Jarak Melengkung *Benang *Jaluran Kertas