Kata tugas kata hubung Kata tugas Sebagai penghubung

  • Slides: 33
Download presentation
Kata tugas & kata hubung

Kata tugas & kata hubung

Kata tugas • Sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri

Kata tugas • Sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri atau tugas-tugas lain. • Kelompok dasar kata tugas kata penyambung ayat kata praklausa kata prafrasa kata pascakata

Kata penyambung ayat • Kata hubung gabungan q dan q atau q tetapi q

Kata penyambung ayat • Kata hubung gabungan q dan q atau q tetapi q malahan • Kata hubung pancangan Ø kata hubung pancangan relatif – yang Ø kata hubung pancangan komplemen – untuk dan bahawa Ø kata hubung pancangan keterangan – agar, kerana, hingga, semoga, supaya, sewaktu, untuk

Kata praklausa • Terletak di hadapan klausa kata seru – aduh, cis, amboi kata

Kata praklausa • Terletak di hadapan klausa kata seru – aduh, cis, amboi kata tanya – berapa, mengapa kata perintah Ø larangan – jangan, usah Ø silaan – jemput, sila Ø permintaan – tolong kata pembenar kata pangkal ayat – hatta, adapun, maka

Kata prafrasa • Terletak di depan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa

Kata prafrasa • Terletak di depan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Mendukung tugas tertentu. • 8 jenis kata prafrasa: kata bantu kata penguat kata penegas kata nafi kata pemeri kata sendi nama kata arah kata bilangan

Kata bantu aspek – perbezaan masa telah Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan mahu

Kata bantu aspek – perbezaan masa telah Kata bantu ragam menerangkan ragam perasaan mahu sudah harus pernah hendak masih boleh sedang mesti akan dapat belum

Kata Penguat Fungsi – menguat / menegaskan maksud Perkataan yg mendahului atau mengikuti kata

Kata Penguat Fungsi – menguat / menegaskan maksud Perkataan yg mendahului atau mengikuti kata adjektif Dibahagikan kepada 3, iaitu: i) penguat hadapan ii) penguat belakang iii) penguat bebas 7

Penguat hadapan • terlalu, paling, agak Ø Masakan ibunya paling sedap Penguat belakang •

Penguat hadapan • terlalu, paling, agak Ø Masakan ibunya paling sedap Penguat belakang • sekali, benar, nian Ø Indah nian puteri bunian Penguat bebas • amat, sangat, sungguh Ø Sungai itu sangat dalam @ Ø Sungai itu dalam sangat 8

Kata penegas • Memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat ü -kah ü -lah

Kata penegas • Memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat ü -kah ü -lah ü -tah

Kata nafi • Berfungsi – untuk menidakkan sesuatu kenyataan • Terbahagi kepada 2: Ø

Kata nafi • Berfungsi – untuk menidakkan sesuatu kenyataan • Terbahagi kepada 2: Ø bukan Ø tidak

Kata nafi bukan • Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa nama dan frasa sendi

Kata nafi bukan • Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa nama dan frasa sendi nama • Contoh: Gadis itu tidak pelakon popular di Sepanyol Gadis itu bukan pelakon popular di Sepanyol Hadiah itu tidak untuknya Hadiah itu bukan untuknya

Kata nafi tidak • Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.

Kata nafi tidak • Digunakan sebagai unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. • Contoh: Melly bukan pergi ke pejabat Melly tidak pergi ke pejabat Dakwaan pekerja itu bukan benar langsung Dakwaan pekerja itu tidak benar langsung.

 • Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika

• Kata nafi bukan boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika frasa tersebut membawa maksud pertentangan maklumat • Contoh: v pekerja itu bukan mahu dipuji, tetapi dia mahu gaji yang lebih tinggi. v emak bukannya marah, dia kecewa sahaja v. Pelajar itu bukan pintar sangat, cuma dia rajin belajar

Kata pemeri Adalah - hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti untuk, pada,

Kata pemeri Adalah - hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti untuk, pada, dalam, daripada, dengan dan sebagainya. Contoh: i) Wang yang terkumpul itu adalah untuk mangsa banjir ii) …… dijangka siap adalah pada 15 Januari 2020 - juga digunakan di hadapan kata adjektif, iaitu kata atau rangkai kata yang menunjukkan sifat sesuatu. Contohnya:

i) Kenyataan itu adalah benar ii) Penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian di negara

i) Kenyataan itu adalah benar ii) Penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian di negara ini adalah terlalu kecil iii) Keputusan hakim adalah muktamad - Perkataan ‘adalah’ tidak boleh digunakan pada awal ayat. - Perkataan ‘adalah’ merupakan kata pemeri, yakni unsur yang menjadi penghubung antara subjek dengan rangkai kata. Contoh: SALAH Adalah dimaklumkan bahawa… BETUL Dengan ini dimaklumkan bahawa…

Ialah - hanya digunakan di hadapan perkataan atau rangkai kata yang berupa kata nama

Ialah - hanya digunakan di hadapan perkataan atau rangkai kata yang berupa kata nama atau frasa nama, yakni perkataan atau rangkai kata yang menyatakan nama sesuatu benda, keadaan, pekerjaan, konsep dan sebagainya. Contoh: i) Sepak takraw ialah sukan yang elok dipertandingkan… ii) Beliau ialah orang pertama

 • Kata pemeri tidak boleh digandingkan dengan kata nafi, kecuali dalam binaan: adalah

• Kata pemeri tidak boleh digandingkan dengan kata nafi, kecuali dalam binaan: adalah + kata nafi + frasa adjektif - keterangan saksi itu adalah tidak benar - tindakan pengganas itu adalah tidak rasional

Kata sendi nama

Kata sendi nama

 Kata Sendi Nama di Penggunaannya i ) digunakan untuk menunjukkan tempat ** ditulis

Kata Sendi Nama di Penggunaannya i ) digunakan untuk menunjukkan tempat ** ditulis terpisah ii ) digunakan untuk menunjukkan perbuatan ** ditulis bersambung Contoh Ayat 1. Kami berhimpun di padang itu 2. Mereka menunggu saya di hadapan pejabat. 3. Saya telah diperintahkan untuk menjaga tuan. 4. Buku itu ditulis oleh Dr. Ahmad 1. Adik saya pergi ke sekolah digunakan untuk menunjukkan tempat ke atau arah yang dituju 2. Polis memancutkan air ke arah perusuh itu. dan waktu. 3. Ujian akan diadakan dari semasa ke semasa. dari digunakan untuk menyatakan arah, tempat dan waktu 1. Saya menendang bola itu dari sudut kiri padang itu. 2. Dia berasal dari Ipoh. 3. Mesyuarat itu bermula dari pukul lapan hingga pukul sebelas pagi.

 daripad a 1. Surat itu daripada ayah saya 2. Tapak kaki itu disyaki

daripad a 1. Surat itu daripada ayah saya 2. Tapak kaki itu disyaki daripada harimau. digunakan untuk menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, unsur mujarad, 3. Kami mendapat manfaat daripada ceramah itu. sumber atau asal kejadian sesuatu benda 4. Kasut itu diperbuat daripada kulit. dan perbezaan atau perbandingan. 5. Pendapatnya berbeza daripada pendapat saya. 6. Bekerja sendiri lebih baik daripada bekerja makan gaji. untuk/ba gi Kata sendi nama untuk bervariasi dengan bagi dan 1. Jadual waktu untuk/bagi Tingkatan Enam Atas sedang disediakan. berfungsi untuk menunjukkan kegunaan untuk sesuatu. Untuk menyatakan maksud bahagian yang diperuntukan, hanya kata sendi nama untuk digunakan. 2. Rumah untuk/ bagi pekerja –pekerja sedang diperbaiki. 3. Asrama untuk/ bagi penuntut-penuntut Sarawak sedang dibina. 4. Wang itu untuk ayah. ( Tidak boleh: Wang itu bagi ayah) 5. Tanah seluas 3 ekar itu untuk kami.

 1. Serahkan buku ini kepada Ahmad. digunakan untuk menyatakan sasaran yang 2. Padi

1. Serahkan buku ini kepada Ahmad. digunakan untuk menyatakan sasaran yang 2. Padi diberikan kepada burung merpati merujuk kepada manusia, haiwan, unsur mujarad, pecahan dan perubahan keadaan. digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dan pada 3. Anak-anak muda sekarang terdedah kepada bahaya dadah. 4. Para peserta itu dibahagikan kepada dua kumpulan. 5. Harga saham kini pulih kepada paras yang memuaskan. 1. Saya tidak berada di rumah pada ketika itu. 2. Potret itu tergantung pada dinding. tempat, dalam ungkapan ada pada 3. Buku itu ada pada Muhammad. (manusia dan haiwan), 4. Keupayaan melindungi diri ada pada benda yang konkrit, unsur mujarad semua binatang. (abstrak) 5. Pada pendapat saya, alasan itu tidak boleh diterima.

 demi digunakan untuk menunjukkan maksud tujuan, penegasan dan urutan. tentang digunakan untuk menunjukkan

demi digunakan untuk menunjukkan maksud tujuan, penegasan dan urutan. tentang digunakan untuk menunjukkan maksud rujukan sesuatu yang umum atau mujarad. 1. Demi kecemerlangan masa depan, marilah kita berusaha dari sekarang. 2. Demi Allah, saya tidak melakukan perbuatan yang terkutuk itu. 3. Mereka memasuki dewan satu demi satu. 1. Mereka sedang berbincang tentang masalah pergolakan politik negara. 2. Kajian tentang keberkesanan kaedah itu masih dijalankan.

 seperti/ bagai/ umpama/ laksana 1. Gadis itu cantik seperti/bagai/umpama/laksana bidadari. satu sama lain

seperti/ bagai/ umpama/ laksana 1. Gadis itu cantik seperti/bagai/umpama/laksana bidadari. satu sama lain dan membawa maksud perbandingan atau 2. Hatinya keras seperti/bagai/umpama/laksana batu. persamaan 3. Dia berlagak seperti/bagai/umpama/laksana seorang hakim.

 dengan digunakan untuk membawa maksud bersama -sama, keterangan cara, penggunaan sesuatu sebagai alat,

dengan digunakan untuk membawa maksud bersama -sama, keterangan cara, penggunaan sesuatu sebagai alat, dan keadaan perbandingan yang serupa. sejak/semenja k 1. Saya pergi berkelah dengan keluarga. 2. Ali menerima teguran itu dengan hati terbuka. 3. Bapa membunuh ular itu dengan ranting kayu. 4. Pendapatan saya tidak setimpal dengan kerja yang saya lakukan. digunakan untuk membawa maksud bermula dari sesuatu masa. digunakan untuk membawa maksud rujukan sesuatu yang konkrit (manusia, haiwan dan benda) tetapi terhadap 1. Saya tidak berjumpa dengannya sejak/semenjak tiga tahun lalu. 2. Sejak peristiwa itu, dia tidak berani memasuki hutan itu. 1. Kita tidak harus bersikap biadap terhadap ibu bapa. 2. Kajian terhadap tikus menunjukkan kesan yang agak menggalakkan. tidak sesuai untuk rujukan mujarad. 3. Kulit saya sensitif terhadap mentol.

 akan oleh digunakan selepas kata adjektif yang bersifat emotif digunakan selepas kata kerja

akan oleh digunakan selepas kata adjektif yang bersifat emotif digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-, serta kata bantu pasif kena, 1. Dia rindu akan kekasihnya 2. Gopal sayang akan tanah airnya. 1. Tanamannya dimusnahkan oleh gajah 2. Batu yang berat itu terangkat oleh saya. 3. Dia kena kejar oleh polis 4. Mereka tewas oleh kecuaian penjaga gol. dan maksud sebab. hingga/sam pai digunakan untuk menyatakan perihal peringkat serta had waktu dan tempat. 1. Kami berazam untuk belajar sampai/hingga universiti. 2. Saya berada di pejabat sampai/hingga pukul 4 petang. 3. Dia menunggang basikal sampai Kuala Lumpur

 dalam/ antara digunakan untuk membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak.

dalam/ antara digunakan untuk membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. 1. Saya tidak mahu campur tangan dalam urusan kamu. 2. Perbezaan pendapat telah berlaku antara negara anggota

‘di antara’ - berfungsi sebagai kata arah - hanya digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal,

‘di antara’ - berfungsi sebagai kata arah - hanya digunakan untuk menunjukkan kedudukan fizikal, ruang, jarak atau arah. Contohnya: a) Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura b) Hasnah duduk mencelah di antara kedua-dua ibu bapanya. c) Rumahnya terletak di antara dua bangunan itu

‘antara’ • digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Contoh: a) Banyak perbezaan antara Fatimah dengan Rahmah

‘antara’ • digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Contoh: a) Banyak perbezaan antara Fatimah dengan Rahmah b) Yang manakah yang lebih menarik antara dua bangunan itu?

 • Kata sendi nama ‘antara’ biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak

• Kata sendi nama ‘antara’ biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang. Contoh: a) …imbangan yang wajar antara orang yang… b) Antara lagu persembahannya ialah ‘Ratu’, … c) Antara nama yang disebut ialah … * Tetapi boleh diikuti oleh kata nama yang mengalami penggandaan separa seperti ‘adik-beradik’. Contoh: a) …perhubungan antara kedua-dua negara…

 • Apabila kata sendi nama ‘antara’ atau ‘di antara’ digunakan, kata yang dipadankan

• Apabila kata sendi nama ‘antara’ atau ‘di antara’ digunakan, kata yang dipadankan dengannya ialah kata sendi nama ‘dengan’, bukan kata hubung ‘dan’. Contoh: a) …antara calon dengan penemuduga. b) … di antara Muar dengan Batu Pahat.

Kata arah • Menunjukkan arah atau kedudukan Belakang Bawah Atas Luar Utara Sudut Barat

Kata arah • Menunjukkan arah atau kedudukan Belakang Bawah Atas Luar Utara Sudut Barat Hadapan samping

Kata bilangan • Menjadi penerang kepada kata nama jumlah yang tentu sifatnya bilangan tak

Kata bilangan • Menjadi penerang kepada kata nama jumlah yang tentu sifatnya bilangan tak tentu sekalian, seluruh, beberapa maksud himpunan berguni-guni, berpuluh-puluh maksud pisahan masing-masing, setiap maksud pecahan seperempat, setengah

Kata pascakata • -nya hadir selepas perkataan dan membawa maksud tertentu : v kata

Kata pascakata • -nya hadir selepas perkataan dan membawa maksud tertentu : v kata penekan - Kata yang memberi penegasan Ø nampaknya Ø sesungguhnya v kata pembenda - Menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada KN menjadi KN Ø sakitnya Ø lajunya