Teoriteori dalam Semantik TEORI IMEJAN TEORI IMEJAN Teori

  • Slides: 19
Download presentation
Teori-teori dalam Semantik TEORI IMEJAN

Teori-teori dalam Semantik TEORI IMEJAN

TEORI IMEJAN � Teori imejan kepada makna sesuatu perkataan berhubung dengan imej yang terbayang

TEORI IMEJAN � Teori imejan kepada makna sesuatu perkataan berhubung dengan imej yang terbayang dalam minda penutur atau pendengar. � Imej yang dimaksudkan tidak bersifat visual kerana tidak dapat menepati gambaran sebenar yang dimaksudkan atau yang telah sedia ada.

� Contohnya, seseorang itu mungkin mempunyai beberapa imej bagi satu ungkapan dalam keadaan yang

� Contohnya, seseorang itu mungkin mempunyai beberapa imej bagi satu ungkapan dalam keadaan yang lain mungkin wujud beberapa ungkapan yang berkongsi imej yang sama. � Imej yang dirujuk tentang sesuatu perkara bergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang berbeza bagi seseorang.

� Contoh, imej kata syarahan bagi pelajar universiti berbeza dengan imej syarahan ayng digambarkan

� Contoh, imej kata syarahan bagi pelajar universiti berbeza dengan imej syarahan ayng digambarkan oleh penduduk kampung yang mendengar syarahan agama atau khutbah. � Terdaapt segolongan perkataan yang tidak dapat dikaitkan dengan sebarang imej seperti perkataan

� Hal ini kerana perkataan sedemikian secara konsep tidak mempunyai sebarang makna � Dari

� Hal ini kerana perkataan sedemikian secara konsep tidak mempunyai sebarang makna � Dari segi penggunaan dan konteks tertentu, perkataan tersebut mampu memberikan makna kepada ayat dan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya.

TEORI BEHAVIORISME � Leonard Bloomfield (1993) menggunakan teori ini dalam menghuraikan makna � Mengikut

TEORI BEHAVIORISME � Leonard Bloomfield (1993) menggunakan teori ini dalam menghuraikan makna � Mengikut teori ini, analisis makna hendaklah berdasarkan tingkah laku yang dapat diperhatikan � Seseorang dapat menggunakan dan membezakan perkataan yang digunakan dengan betul dan tepat hasil pembelajaran

CIRI UMUM TEORI BEHAVIORISME � Menolak konsep metalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak

CIRI UMUM TEORI BEHAVIORISME � Menolak konsep metalisme yang mengkaji pemikiran dan konsep abstrak tanpa data yang dapat disahkan. � Mempercayai tingkah laku manusia dan bintang mempunyai persamaan. � Tingkah laku manusia dalam berbahasa disebabkan keperluan untuk bersosialisasi.

… � Perlakuan manusia ada hubungan dengna rangsangan dan gerak balas. Misalnya, makna berada

… � Perlakuan manusia ada hubungan dengna rangsangan dan gerak balas. Misalnya, makna berada dalam keadaan penutur menimbulkan rangsangan, manakala pendengar memberikan respons untuk menanggapinya.

� Makna merupakan bentuk tindak balas hasil daripada rangsangan yang diperoleh penutur dan pendengar

� Makna merupakan bentuk tindak balas hasil daripada rangsangan yang diperoleh penutur dan pendengar dalam komunikasi yang berlaku antara mereka. � Rangsangan tersebut berlaku, sama ada melalui proses perkaitan antara proses mendengar dengan bertutur atau hasil pembelajaran.

� Perkaitan makna dalam hal ini ditentukan oleh bentuk tingkah laku yang dapat diperhatikan.

� Perkaitan makna dalam hal ini ditentukan oleh bentuk tingkah laku yang dapat diperhatikan. � Contoh seseorang dapat membezakan antara haiwan lembu dengan kerbau hasil belaajr sendiri bahawa keuda-dua binatang itu mempunyai bentuk dan ciri yang berbeza.

� Seseorang akan marah jika dikatakan “kamu bodoh macam lembu” kerana dia mampu mengaitkan

� Seseorang akan marah jika dikatakan “kamu bodoh macam lembu” kerana dia mampu mengaitkan makna kata bodoh itu dengan ciri binatang lembu yang dimaksudkan. � Kita tidak menggunakan ujaran “kamu bodoh macam kerbau” kerana makna kata bodoh tidak dapat dikaitkan dengan ciri atau sifat kerbau.

� Osgood (1980) menekankan proses penutur menghasilkan ujaran dan tindak balas pendengar bagi memahami

� Osgood (1980) menekankan proses penutur menghasilkan ujaran dan tindak balas pendengar bagi memahami ujaran. � Penutur dengan pendengar perlu ada saling kefahaman dan perkongsian makna yang sama bagi kata yang digunakan.

� Contohnya, kata aku, saya, kami dan kita bagi kata ganti nama diri orang

� Contohnya, kata aku, saya, kami dan kita bagi kata ganti nama diri orang pertama. � Penutur perlu membuat penyesuaian dengan berdasarkan konteks waktu.

TEORI ANALISIS KOMPONEN � Menerangkan kata-akta mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain.

TEORI ANALISIS KOMPONEN � Menerangkan kata-akta mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. � Hubungan ini disebut struktur leksikal � Analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi sepatah perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen makna

PERKARA DIPERHATI � Melihat sejumlah ciri rujukan bagi sesuatu perkataan. � Melihat kemungkinan adanya

PERKARA DIPERHATI � Melihat sejumlah ciri rujukan bagi sesuatu perkataan. � Melihat kemungkinan adanya hubungan rujukan antara sesuatu kata dengan kata yang lain. � Melihat ciri khusus bagi kata yang mempunyai hubungan rujukan, iaitu yang mebezakan fitur semantik kata dengan kata lain

CONTOH ANALISIS KOMPONEN BAGI KATA BINATANG Binatang burung Helang Merpati Ikan Kelisa Toman

CONTOH ANALISIS KOMPONEN BAGI KATA BINATANG Binatang burung Helang Merpati Ikan Kelisa Toman

ANALISIS FITUR SEMANTIK BAGI KATA MANUSIA suami isteri +orang +dewasa +lelaki -wanita +bapa +ibu

ANALISIS FITUR SEMANTIK BAGI KATA MANUSIA suami isteri +orang +dewasa +lelaki -wanita +bapa +ibu kakak abang adik

� Kelamahan analsis fitur – tidak dapat menggambarkan ciri perbezaan secara jitu

� Kelamahan analsis fitur – tidak dapat menggambarkan ciri perbezaan secara jitu