slo projektu CZ 1 071 5 0034 0029

  • Slides: 21
Download presentation
Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_21 -20 Název školy

Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0029 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_21 -20 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 Autor RNDr. Vladimír Kostka Tematický celek Seminář komunikačních dovedností Ročník 4. ročník Datum tvorby 2. 3. 2013 Anotace výklad nové látky Metodický pokyn vyučující má k dispozici kompletní výkladový text Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ PREZENTAČNÍ TECHNIKY

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ PREZENTAČNÍ TECHNIKY

Nejdůležitější média pro prezentaci • flipchart • zpětný projektor • diaprojektor • promítání filmů

Nejdůležitější média pro prezentaci • flipchart • zpětný projektor • diaprojektor • promítání filmů • dataprojektor • interaktivní tabule

Flipchart • vhodné pro prezentace do cca 30 účastníků • zachycení nejdůležitějších výroků, hesel,

Flipchart • vhodné pro prezentace do cca 30 účastníků • zachycení nejdůležitějších výroků, hesel, čísel, nápadů a příspěvků na workshopech • záznamy lze aktualizovat převracením listů a dopisováním

 • rukopis musí být čitelný • pište krátké věty, hesla, upoutávky • doporučené

• rukopis musí být čitelný • pište krátké věty, hesla, upoutávky • doporučené barvy – červená, černá, modrá a zelená • poznámky tužkou po okrajích předem připraveného textu jako pomůcka pro přednášejícího (posluchači je nevidí)

Zpětný projektor • vhodné pro prezentace do cca 150 účastníků • umožňuje dramaturgii kladením

Zpětný projektor • vhodné pro prezentace do cca 150 účastníků • umožňuje dramaturgii kladením fólií přes sebe (pozor na přesnost) • fólie lze připravovat ručně i tiskem (pozor na typy fólií) • lze použít i pro zápis příspěvků z publika

 • včas se seznamte s konkrétním projektorem a jeho stavem (svítivost, zaostření, zvětšení,

• včas se seznamte s konkrétním projektorem a jeho stavem (svítivost, zaostření, zvětšení, hlučnost větráku) • fólie číslovat, pozor na zpřeházení • při vysvětlování fólie buď u plátna (s velkým ukazovátkem) nebo u projektoru (s malým ukazovátkem) • pokud nepromítáte nějakou dobu, projektor zhasněte

Diaprojektor • už málo využíván • pozor při zatemnění na udržení pozornosti posluchačů •

Diaprojektor • už málo využíván • pozor při zatemnění na udržení pozornosti posluchačů • vhodné pro prezentace s malým i velkým počtem účastníků • existují projektory s možností podmalování zvukem • téměř vše lze převést na diapozitivy

 • obrazová informace je obvykle dobře přijímána • dobře vybírejte působivé diapozitivy •

• obrazová informace je obvykle dobře přijímána • dobře vybírejte působivé diapozitivy • pozor na dramaturgii – nepřerušujte plynulost prezentace kvůli jednomu diapozitivu, byť sebelepšímu • střídání diapozitivů si pečlivě poznamenejte do scénáře, aby nedošlo k chybám

Promítání filmů • tv a kino jsou u většiny lidí v oblibě • projektory

Promítání filmů • tv a kino jsou u většiny lidí v oblibě • projektory pro domácí kina, střední kina • LCD / DLP projektory

 • použít jen kvalitní film (raději digitalizovaný) • přípravu svěřte odborníkům • pozor

• použít jen kvalitní film (raději digitalizovaný) • přípravu svěřte odborníkům • pozor na stav techniky, včetně ozvučení sálu, seznamte se s obsluhou • film vyžaduje plnou pozornost publika, věnujte pozornost přechodu k další části projevu

Dataprojektor • nejvíce využívaná technika • kombinuje výhody všech předchozích prostředků a umožňuje též

Dataprojektor • nejvíce využívaná technika • kombinuje výhody všech předchozích prostředků a umožňuje též použít multimediální prezentace • vyžaduje vše dopředu vyzkoušet – propojení PC a dataprojektoru, stav dataprojektoru

Interaktivní tabule • spojuje výhody projekční plochy, bílé popisovatelné tabule, dotykové obrazovky

Interaktivní tabule • spojuje výhody projekční plochy, bílé popisovatelné tabule, dotykové obrazovky

interaktivní tabule umožňuje • ovládat počítač z projekční plochy dotykem ruky nebo pera •

interaktivní tabule umožňuje • ovládat počítač z projekční plochy dotykem ruky nebo pera • oživit vystoupení poznámkami ručně psanými přímo do promítaného obrazu • přenést a zaznamenat napsané informace či zakreslené obrázky do počítače

Účinnost prezentací s multimédii • multimediální prezentace jsou na postupu • umožňují přehrávat texty,

Účinnost prezentací s multimédii • multimediální prezentace jsou na postupu • umožňují přehrávat texty, obrázky, grafy a zvuky • prezentace se nemusí přidržovat předem stanoveného pořadí, lze využívat ikony na ploše podle potřeby

Přednosti • flexibilita v průběhu předvádění – reakce na náladu účastníků, na otázky z

Přednosti • flexibilita v průběhu předvádění – reakce na náladu účastníků, na otázky z pléna • šetří čas – digitální forma (není potřeba vyvolávat filmy), úprava krátce před vystoupením • zvyšují hodnověrnost – např. krátké video s reakcí zákazníků

Co je potřeba k přípravě multimediální prezentace • správný a výkonný hw • techniku

Co je potřeba k přípravě multimediální prezentace • správný a výkonný hw • techniku na pořizování vstupních dat – scanner – videorekordér s digitálním převodníkem – videokameru • sw na zpracování multimediálních dat • pozor na autorská práva!

Na co dát pozor • postup musí být stejný jako při přípravě kterékoliv jiné

Na co dát pozor • postup musí být stejný jako při přípravě kterékoliv jiné prezentace • hlavní je vždy CÍL prezentace • je potřebné si vypracovat scénář (zachytit všechny použité formy prezentace s časovými údaji) • je potřebné rozmyslet možné změny v reálném čase

 • prezentaci procvičte – musíte přesně vědět, kde se nachází každá část a

• prezentaci procvičte – musíte přesně vědět, kde se nachází každá část a ověřit reakci PC • procvičte si možnost zastavení a vracení prezentace • připravte se na variantu „technické katastrofy“ • věnujte velikou pozornost přípravě všech částí podle pravidel • nenechejte se unést technikou, pamatujte na cíl

Každou prezentaci vyhodnoťte, poznamenejte si doporučení pro zlepšení a neustále se zdokonalujte. JEN CVIČENÍ

Každou prezentaci vyhodnoťte, poznamenejte si doporučení pro zlepšení a neustále se zdokonalujte. JEN CVIČENÍ DĚLÁ MISTRA.

Literatura • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : Jak s jistotou prezentovat a působivě

Literatura • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace : Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. Překl. Ing. Petr Kunst, CSc. . 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s. , 2005. 408 s. ISBN 80247 -0782 -9.