RYTM CO TO JEST RYTM RYTM element muzyki

  • Slides: 31
Download presentation

RYTM

RYTM

CO TO JEST RYTM?

CO TO JEST RYTM?

RYTM element muzyki mówiący o RELACJACH CZASOWYCH między dźwiękami § który dźwięk jest krótszy?

RYTM element muzyki mówiący o RELACJACH CZASOWYCH między dźwiękami § który dźwięk jest krótszy? § który dłuższy? § o ile?

 • który dźwięk jest krótszy? • który dłuższy? • o ile? … o

• który dźwięk jest krótszy? • który dłuższy? • o ile? … o tym mówią WARTOŚCI RYTMICZNE

ćwierćnuta q ósemka e e

ćwierćnuta q ósemka e e

q ee q

q ee q

q ee q

q ee q

w h q q q e e e e xxxxxxxx

w h q q q e e e e xxxxxxxx

WYDŁUŻANIE WARTOŚCI RYTMICZNYCH

WYDŁUŻANIE WARTOŚCI RYTMICZNYCH

PODZIAŁ NIEREGULARNY

PODZIAŁ NIEREGULARNY

TEMPO szybkość, z jaką wykonywany jest utwór

TEMPO szybkość, z jaką wykonywany jest utwór

TEMPO może być szybkie lub wolne RYTM • nie może być szybki ani wolny

TEMPO może być szybkie lub wolne RYTM • nie może być szybki ani wolny • to tylko STRUKTURA

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE PRZYKŁADY?

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE PRZYKŁADY?

METRUM następstwo wartości akcentowanych i nieakcentowanych

METRUM następstwo wartości akcentowanych i nieakcentowanych

RODZAJE METRUM PARZYSTE TRÓJDZIELNE akcent co 2 lub 4 ćwierćnuty akcent co 3 ćwierćnuty

RODZAJE METRUM PARZYSTE TRÓJDZIELNE akcent co 2 lub 4 ćwierćnuty akcent co 3 ćwierćnuty

RYTM relacje czasowe między dźwiękami TEMPO szybkość grania utworu METRUM rozkład akcentów

RYTM relacje czasowe między dźwiękami TEMPO szybkość grania utworu METRUM rozkład akcentów

CZY MUZYKA MOŻE SKŁADAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z RYTMU?

CZY MUZYKA MOŻE SKŁADAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE Z RYTMU?

RYTMY SKOMPLIKOWANE

RYTMY SKOMPLIKOWANE

CZY MOŻNA STWORZYĆ CIEKAWĄ MUZYKĘ Z PROSTYCH RYTMÓW?

CZY MOŻNA STWORZYĆ CIEKAWĄ MUZYKĘ Z PROSTYCH RYTMÓW?

MONOTONNE, PROSTE RYTMY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER TRANSOWY

MONOTONNE, PROSTE RYTMY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER TRANSOWY

NAWARSTWIANIE PROSTYCH RYTMÓW

NAWARSTWIANIE PROSTYCH RYTMÓW

 • ten sam rytm • to samo tempo • różne metra

• ten sam rytm • to samo tempo • różne metra

POLIMETRIA nawarstwianie rytmów o różnych metrach

POLIMETRIA nawarstwianie rytmów o różnych metrach

 • ten sam rytm • różne tempa • brak metrum

• ten sam rytm • różne tempa • brak metrum

PRZYKŁAD RYTMÓW DOPEŁNIAJĄCYCH SIĘ

PRZYKŁAD RYTMÓW DOPEŁNIAJĄCYCH SIĘ

PRZESUNIĘCIE FAZOWE szybsze tempo

PRZESUNIĘCIE FAZOWE szybsze tempo

 • rytm w kółko ten sam w każdej warstwie • tempo: początkowo to

• rytm w kółko ten sam w każdej warstwie • tempo: początkowo to samo, potem zmienia się w niektórych warstwach • metrum to samo w każdej warstwie

POLIRYTMIA wiele warstw, z których każda ma swój własny powtarzający się rytm

POLIRYTMIA wiele warstw, z których każda ma swój własny powtarzający się rytm