PREZENTCIA NA VYUOVACIU HODINU KOLA Spojen kola Slnen

  • Slides: 12
Download presentation
PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A

PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A – PŠ Predmet: RDV- Rodinná výchova

Téma: Príchod dieťaťa do rodiny

Téma: Príchod dieťaťa do rodiny

Reakcia rodičov na príchod dieťaťa Očakávanie nového člena rodiny je jedno z najkrajších období

Reakcia rodičov na príchod dieťaťa Očakávanie nového člena rodiny je jedno z najkrajších období rodičov. Rodičia sa počas tohto obdobia zameriavajú na predstavy a sny o ich potomkovi, spoločnej budúcnosti, vzťahu s dieťaťom, jeho charaktere.

Príprava na príchod dieťaťa Ešte pred tým, než sa dieťa narodí, budúci rodičia riešia

Príprava na príchod dieťaťa Ešte pred tým, než sa dieťa narodí, budúci rodičia riešia množstvo otázok a musia urobiť niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa budúcnosti dieťaťa: • výber vhodného pediatra • výber vhodného mena • nakupovanie potrebných vecí pre dieťa • prepravovanie • miesto na spanie prebaľovanie a kúpanie • oblečenie

Príchod dieťaťa • príchod dieťaťa si od rodičov vyžaduje veľkú zodpovednosť • rodičia sa

Príchod dieťaťa • príchod dieťaťa si od rodičov vyžaduje veľkú zodpovednosť • rodičia sa snažia novej úlohy zhostiť čo najlepšie • snažia sa maximálne postarať o potreby dieťaťa • potreby dieťaťa sú prvom mieste

Základné potreby dieťaťa • poznatky o vývine človeka tvoria prvý nevyhnutný krok k pochopeniu

Základné potreby dieťaťa • poznatky o vývine človeka tvoria prvý nevyhnutný krok k pochopeniu každého dieťaťa • vhodné podmienky • umožnenie prirodzeného vývinu • vývinové potreby dieťaťa: • • • fyzické potreby, emocionálne a psychické potreby sociálne potreby, náučné potreby, morálne potreby

Vývinové potreby dieťaťa • Fyzické potreby: ubytovanie, strava, oblečenie, teplo, fyzické prejavy ako objatie

Vývinové potreby dieťaťa • Fyzické potreby: ubytovanie, strava, oblečenie, teplo, fyzické prejavy ako objatie a boky, držanie a dotyky, bezpečie • Emocionálne a psychické potreby: láska, opatera, pocit príslušnosti, istota, bezpečie • Sociálne potreby: schopnosť budovať vzťahy, komunikovať, riešiť problémy, vychádzať s druhými ľuďmi a inými kultúrami • Náučné potreby: usporiadanie hodnôt a morálky, učenie sa zručnostiam v živote, podpora učenia v škole • Morálne potreby: rozlišovanie dobra a zla

Zmeny, ktoré čakajú rodičov dieťaťa • keď sa narodí do rodiny dieťa, je to

Zmeny, ktoré čakajú rodičov dieťaťa • keď sa narodí do rodiny dieťa, je to pre všetkých veľká zmena – pre rodičov, blízkych rodinných príslušníkov, ale aj rodinných známych • narodenie dieťaťa reorganizuje od základov život, ktorý rodina viedla • pre páry je narodenie dieťaťa posunom v ich vzťahu, ďalším krokom pri budovaní rodiny • život sa razom stane zmysluplnejším • dieťa otestuje partnerský vzťah • ukáže sa, aké vzťahy vládnu v rodine a okolí

Rozdielne predstavy o výchove Je len málo párov, ktoré sa pred narodením detí detailne

Rozdielne predstavy o výchove Je len málo párov, ktoré sa pred narodením detí detailne bavia, ako budú svoje deti vychovávať a čo budú v tejto výchove preferovať. • názory na výchovu detí môžu byť diametrálne odlišné a vnášať neskôr do vzťahov v rodine veľkú neistotu • výchova sa stáva záležitosťou ženy • každopádne to, ako sa rozhodnete vo svojom živote k deťom pristupovať, by malo byť jednotné rozhodnutie alebo kompromis názorov oboch rodičov. V opačnom prípade tento nesúlad skôr či neskôr vypláva na povrch

Čítanie literatúry • • • Praktický sprievodca pre rodičov Ako sa stať rodičom, akým

Čítanie literatúry • • • Praktický sprievodca pre rodičov Ako sa stať rodičom, akým ste vždy chceli byť Dieťa. . . A čo teraz? !

Ľúbime sa, veríme si, podporujeme sa, pretože sme rodina.

Ľúbime sa, veríme si, podporujeme sa, pretože sme rodina.