PREZENTCIA NA VYUOVACIU HODINU KOLA Spojen kola Slnen

  • Slides: 11
Download presentation
PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A

PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A – PŠ Predmet: PMF- Pomocné práce v kuchyni

Téma: Veľkonočné zvyky a tradície

Téma: Veľkonočné zvyky a tradície

Veľká noc symbol prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti bohatá na tradície, zvyky

Veľká noc symbol prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti bohatá na tradície, zvyky Kresťanské tradície: - Veľká noc je pre kresťanov najväčším sviatkom - pripomína umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista - Veľkej noci prechádza 40 - dňový pôst - pôstne obdobie začína Popolcovou stredou - počas pôstneho obdobia sa kresťania zdržiavajú zábavy, hodovania

Veľkonočné sviatky termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Ø Veľká noc

Veľkonočné sviatky termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Ø Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci Ø má však ustálený deň na oslavu- nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote Ø

Veľkonočné trojdnie: Zelený štvrtok začína pašiový týždeň- až do vzkriesenia so Zeleným štvrtkom súvisí

Veľkonočné trojdnie: Zelený štvrtok začína pašiový týždeň- až do vzkriesenia so Zeleným štvrtkom súvisí zmĺknutie zvonov, až do Bielej soboty jedia sa len zelené potraviny- zdravie nemôžeme sa hádať ani požičiavať si peniaze - potom sa vyhnete celý rok sporom a peňaženku budete mať plnú

Veľký piatok nesmelo sa „hýbať“ zemou- verilo sa, že ešte spi prísny pôst Biela

Veľký piatok nesmelo sa „hýbať“ zemou- verilo sa, že ešte spi prísny pôst Biela sobota pokračovaním predchádzajúcich dvoch dní, ale na stoloch už rozváňalo mäso a údeniny, ktoré gazdinky chystali na Veľkonočnú nedeľu. jedlo sa ukladalo do košíkov, aby sa v nedeľu dalo posvätiť Biela sobota súvisela s očistnými obradmi- ľudia sa umývali vo vode, v studničkách, potokoch- magická voda mala zmyť všetky choroby, upevniť zdravie a zvýrazniť krásu začalo sa sadiť a siať začalo sa obradné zažíhanie očistného ohňa

Veľkonočná nedeľa - posväcovalo sa jedlo v košíkoch- mäso, koláč„páska“, vajíčka - pevné miesto

Veľkonočná nedeľa - posväcovalo sa jedlo v košíkoch- mäso, koláč„páska“, vajíčka - pevné miesto tu mali vajíčka ako symbol kontinuity života, vajíčko rozdeľoval gazda medzi všetkých stolujúcich - stolovanie pripomínalo Štedrú večeru - zvyšky z posvätených jedál sa nesmeli vyhadzovať, pálili sa, primiešavali dobytku do jedla, alebo sa zakopávali na poli

Veľkonočný pondelok - najväčším sviatkom mládencov bol práve pondelok, kedy sa chodilo po domoch

Veľkonočný pondelok - najväčším sviatkom mládencov bol práve pondelok, kedy sa chodilo po domoch k dievčatám, aby ich mohli chlapci pooblievať studenou vodou, ktorá mala byť symbolom zdravého života - k oblievačke sa pridalo aj šibanie dievčat pleteným korbáčom

Symboly Veľkej noci Vajíčka- kraslice zvyky- pohanský znak- vítanie jari slovanské zvyky- prepojenie Starého

Symboly Veľkej noci Vajíčka- kraslice zvyky- pohanský znak- vítanie jari slovanské zvyky- prepojenie Starého a Nového zákonav náboženskom zmysle symbolizuje znovuzrodenie kraslice sa maľovali na červeno- Ježišova krv, nikdy nie na modro- smútok bahniatka- pôvodne palmová ratolesť- u nás však nerastú, preto bahniatka- vítanie Ježiša z mŕtvych vstania baranček- obeta zajačikovia, kuriatka- mláďatká- prichádzajúca jar

Veľkonočný verš

Veľkonočný verš