PREZENTCIA NA VYUOVACIU HODINU KOLA Spojen kola Slnen

  • Slides: 8
Download presentation
PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A

PREZENTÁCIA NA VYUČOVACIU HODINU ŠKOLA: Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik Ročník: 1. A – PŠ Predmet: DPU- Domáce práce a údržba v domácnosti Téma: Životné prostredie

Téma: Veľké jarné upratovanie – údržba okolia, školskej záhrady

Téma: Veľké jarné upratovanie – údržba okolia, školskej záhrady

Životné prostredie Je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je

Životné prostredie Je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho rozvoja Hlavné Ø Ø Ø zložky životného prostredia: prírodné prostredie (ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) umelé prostredie (obydlia, pracoviská) sociálne prostredie (spoločnosť)

Význam a dôležitosť starostlivosti o životné prostredie V súčasnej dobe sa ochrana životného prostredia

Význam a dôležitosť starostlivosti o životné prostredie V súčasnej dobe sa ochrana životného prostredia stáva najzávažnejším globálnym problémom. Životné prostredie bude chránené, ak budeme uplatňovať také opatrenia a činnosti, ktoré zabraňujú negatívnym vplyvom. Bez starostlivosti o životné prostredie by sa mohlo narušiť, prírodné zdroje vyčerpať a Zem zničiť!

Náplň jarného upratovania zbaviť okolie školy od odpadkov a nečistôt zbierať suché konáre vyhrabávať

Náplň jarného upratovania zbaviť okolie školy od odpadkov a nečistôt zbierať suché konáre vyhrabávať lístie a suchú trávu zametať chodníky pracovať s náradím

Pracovné náradia metla hrable motyka záhradné lopata kosačka kontajner nožnice

Pracovné náradia metla hrable motyka záhradné lopata kosačka kontajner nožnice

Pravidlá bezpečnosti práci Náradie a nástroje sa používajú len na účel, na ktorý sú

Pravidlá bezpečnosti práci Náradie a nástroje sa používajú len na účel, na ktorý sú určené Ručné náradie s dlhou rúčkou nosiť zvislo v ruke Vhodné oblečenie – pracovný odev Vhodné rukavice Dôležitosť hygieny po práci!

Environmentálne hry pre žiakov Hra Voda, les, lúka Hra Pravda alebo nepravda Hra Báseň

Environmentálne hry pre žiakov Hra Voda, les, lúka Hra Pravda alebo nepravda Hra Báseň o lese Hra Obaly - odpady