POVIJEST Materijali za popravni ispit POVIJEST TUPANE E

  • Slides: 37
Download presentation
POVIJEST Materijali za popravni ispit POVIJEST, TUPANE!!! E, buraz jel` se piše povjest ili

POVIJEST Materijali za popravni ispit POVIJEST, TUPANE!!! E, buraz jel` se piše povjest ili povijest? !?

1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata Ø Postoje dvije teorije – iranska i slavenska

1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata Ø Postoje dvije teorije – iranska i slavenska (kada se povežu daju priču o porijeklu Hrvata) Ø Slavenska teorija kaže da se Hrvati doseljavaju iz Velike ili Bijele Hrvatske, oko grada Krakowa u Poljskoj i dijela Češke, na poziv bizantskog cara Heraklija (610. -641. ), kako bi mu pomogli u ratu sa Avarima. Hrvati pobjeđuju Avare, te se naseljavaju na Balkan, gdje osnivaju niz kneževina. Pomogli ste mi Pozivam vas u rat protiv Avara! da se riješim Avara, ostanite i tu se naselite.

2. Pokrštavanje Hrvata Ø Pokrštavanje Hrvata traje od 7. – kraja 9. st i

2. Pokrštavanje Hrvata Ø Pokrštavanje Hrvata traje od 7. – kraja 9. st i provodi se iz dva smjera: Ø Posavsku Hrvatsku pokrštavaju franački svećenici iz Rima i Akvileje, a Ø Primorsku - bizantski svećenici iz Carigrada uz pomoć svećenstva iz bizantskih dalmatinskih gradova. FRANCI vladaju Posavskom Hrvatskom i pokrštavaju je. BIZANTINCI (car Heraklije) pokrštavaju Primorsku Hrvatsku.

3. Što sve osniva i objavljuje Trpimir 1. Trpimir osniva hrvatsku vladarsku obitelj Trpimiroviće

3. Što sve osniva i objavljuje Trpimir 1. Trpimir osniva hrvatsku vladarsku obitelj Trpimiroviće 2. benediktinski samostan u Rižinicama kod Splita 3. 852. Trpimir izdaje darovnicu splitskoj crkvi u kojoj se prvi puta spominje hrvatsko ime u pisanim ispravama 4. 864. osniva ninsku biskupiju kako bi odvojio Hrvate od crkvene vlasti splitskog nadbiskupa (koji se nalazio pod vlašću carigradskog patrijarha) i približio ih Rimu, tj. papi.

4. Značaj Branimira 1. Branimir se oslanja na papu Ivana VIII koji 879. priznaje

4. Značaj Branimira 1. Branimir se oslanja na papu Ivana VIII koji 879. priznaje nezavisnost Hrvatske. 2. 887. u bitci kod Makarske, Branimir pobjeđuje Mlečane koji od tada plaćaju godišnji danak za slobodnu plovidbu Jadranom. 3. Od njega je sačuvano najviše (5) kamenih natpisa, koji nam govore da je Hrvatska u to vrijeme ekonomski bogata zemlja.

5. Značaj Tomislava 1. Tomislav pobjeđuje Mađare 2. oslobađa Posavsku Hrvatsku i ujedinjuje ju

5. Značaj Tomislava 1. Tomislav pobjeđuje Mađare 2. oslobađa Posavsku Hrvatsku i ujedinjuje ju sa Primorskom 3. 924. pomaže Bizantu u ratu sa Bugarima, te za nagradu dobiva upravu nad dalmatinskim gradovima i otocima 4. Papa Ivan X kruni ga za prvog hrvatskog kralja kip na glavnom kolodvoru

6. Za kojeg vladara je Hrvatska najveća i što obuhvaća Ø 1. 2. 3.

6. Za kojeg vladara je Hrvatska najveća i što obuhvaća Ø 1. 2. 3. 4. Pod vlašću Krešimira IV nalaze se: Primorska i Posavska Hrvatska, Bosna, dalmatinski gradovi i otoci, Neretvanska kneževina Hrvatska je tada teritorijalno najveća! Krunidba Petra Krešimira IV.

7. Značaj Baščanske ploče Ø To je darovnica kralja Zvonimira. Ø Pisana je prijelazom

7. Značaj Baščanske ploče Ø To je darovnica kralja Zvonimira. Ø Pisana je prijelazom iz oble u uglatu glagoljicu. Ø Značajna je jer se na njoj nalazi po prvi puta ime hrv. vladara i njegova titula na hrv. jeziku ( «Zvonimir, kral hrvatski» ), Ø te dokazuje da je hrvatsko primorje tada pod vlašću hrvatskih vladara.

8. Značaj Ćirila i Metoda i njihovih učenika Ø Ćiril i Metod stvaraju prvo

8. Značaj Ćirila i Metoda i njihovih učenika Ø Ćiril i Metod stvaraju prvo slavensko pismo (glagoljicu), Ø prevode crkvene knjige na slavenski jezik, te propovijedaju na slavenskom jeziku. Zahvaljujući njihovim učenicima jedino su Hrvati, od svih europskih naroda, imali pravo još od kraja 9. st. služiti misu na svome jeziku. Ostali narodi to su pravo dobili tek odlukom II. Vatikanskog koncila 1963. ! To je prvo slavensko pismo, idemo onda na slavenskom služiti misu. Smislio sam novo pismo, zvat će se GLAGOLJICA.

9. Pacta Conventa Ø Sporazum kojim nastaje Ugarsko – Hrvatska država 1102. Nastaje personalna

9. Pacta Conventa Ø Sporazum kojim nastaje Ugarsko – Hrvatska država 1102. Nastaje personalna unija tj. zajednica povezana osobom vladara i vanjskom politikom. Sve ostalo je samostalno.

10. Odluke mira u Zadru 1358. Ø 1358. Venecija predaje čitavu hrvatsku obalu, a

10. Odluke mira u Zadru 1358. Ø 1358. Venecija predaje čitavu hrvatsku obalu, a mletački knez se odriče titule kneza Hrvatske i Dalmacije vraćeno Hrvatskoj

11. Što se dogodilo 1409. Ø Ladislav Napuljski prodaje Zadar i okolicu, te svoje

11. Što se dogodilo 1409. Ø Ladislav Napuljski prodaje Zadar i okolicu, te svoje pravo na Dalmaciju Veneciji za 100 000 dukata. Bwahahaha!! !Baš sam ih zeznuo. Shvatio je da će ostati bez Dalmacije, pa je iskoristio priliku i prodao je Veneciji.

12. Bitka na Krbavskom polju i njezine posljedice Ø 1493. bosanski paša Jakub pobjeđuje

12. Bitka na Krbavskom polju i njezine posljedice Ø 1493. bosanski paša Jakub pobjeđuje hrvatskog bana Emerika Derenčina Ø Posljedice: 1. počinje tursko osvajanje hrvatskih zemalja 2. stanovništvo seli u Slavoniju, Austriju, Ugarsku

13. Bitka na Mohačkom polju i njezine posljedice (sabor u Cetingradu) Ø 1526. Sulejman

13. Bitka na Mohačkom polju i njezine posljedice (sabor u Cetingradu) Ø 1526. Sulejman pobjeđuje ugarsko – hrvatsku vojsku Ø Posljedice: 1. raspada se personalna unija Ugarske i Hrvatske 2. obje zemlje biraju novoga vladara da ih brani od Turaka 3. Na saboru u Cetingradu hrvatsko plemstvo bira Ferdinanda Habsburškog za kralja LUDOVIK II. – ugarsko - hrvatski kralj, poginuo je u bitci, zbog čega se raspada unija

14. Objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova Ø Veliki zemljišni posjed. Sastoji se od

14. Objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova Ø Veliki zemljišni posjed. Sastoji se od alodija – posjeda na kojem živi plemić (feudalac), a kmet (zavisni seljak) mora na njemu raditi određen broj dana u godini, te selišta – posjeda kojeg plemić daje kmetovima na obradu uz uvjet da mu daju dio prihoda (jer ih štiti). Ø Obaveze kmetova: 1/9 prihoda plemiću, 1/10 crkvi i porez kralju. Kmet daje prihod (porez) feudalcu.

15. Romanika i gotika (obilježja, građevine, umjetnička djela) Ø Romanika: masivne, teške građevine sa

15. Romanika i gotika (obilježja, građevine, umjetnička djela) Ø Romanika: masivne, teške građevine sa polukružnim lukovima (crkva sv. Stošije i sv. Krševana u Zadru, portal trogirske katedrale, drvene vratnice splitske katedrale) Ø Gotika: veće i više građevine sa šiljatim lukovima (zagrebačka katedrala i franjevačka crkva u Puli, portal crkve sv. Marka u Zagrebu, škrinja sv. Šimuna u Zadru) Polukružni lukovi Šiljati lukovi

16. Vojna krajina Ø Sustav utvrda na granici sa Bosnom za obranu od Venecije

16. Vojna krajina Ø Sustav utvrda na granici sa Bosnom za obranu od Venecije i Turaka. Izgradnja je trajala od početka 15. st. do 2. pol. 16. st. Sastojala se od tri dijela (slavonska i hrvatska krajina od 1578. su pod upravom austrijskih časnika, te banske krajine pod upravom hrvatskog sabora i bana).

17. Bitka kod Siska Ø 1593. ban Toma Erdody pobjeđuje bosanskog pašu Hasana Predojevića

17. Bitka kod Siska Ø 1593. ban Toma Erdody pobjeđuje bosanskog pašu Hasana Predojevića čime prestaje stoljetna hrvatska defanziva i Turci počinju slabiti.

18. Vlasi i statuti Ø Vlasi su ilirsko stanovništvo koje se stopilo sa Srbima

18. Vlasi i statuti Ø Vlasi su ilirsko stanovništvo koje se stopilo sa Srbima i preuzelo pravoslavnu vjeru. Bili su turska prethodnica koja pljačka hrvatska područja. Ø 1630. kralj Ferdinand II objavljuje Vlaške statute kojima Vlasi postaju vojnici u sastavu Vojne krajine. Dobivaju posjede u zamjenu za vojnu službu na granici, ne plaćaju poreze i desetinu crkvi, te imaju samoupravu. Vlaški statuti Kralj Fredinand II

19. Rat za oslobođenje i odluke mira u Srijemskim Karlovcima 1699. Ø Traje od

19. Rat za oslobođenje i odluke mira u Srijemskim Karlovcima 1699. Ø Traje od 1683. – 1699. Oslobođene su Dalmacija, Slavonija i Lika od Turaka. Ø Odluke mira: 1. Austrija dobiva Ugarsku, Slavoniju i jugozapadni Srijem 2. Venecija dobiva Dalmaciju i obalu Boke Kotorske 3. Turci dobivaju izlaz na more u Bosni oko Neuma Pregovori za mir u Srijemskim Karlovcima

20. Ilirske provincije Ø 1809. Napoleon od Dalmacije, Istre, Boke Kotorske, te hrvatskih i

20. Ilirske provincije Ø 1809. Napoleon od Dalmacije, Istre, Boke Kotorske, te hrvatskih i slovenskih zemalja južno od Save stvara Ilirske provincije. Službeni jezik bio je hrvatski.

21. Vođe i ciljevi Hrvatskog narodnog preporoda Ø Vođe su: Ljudevit Gaj i Janko

21. Vođe i ciljevi Hrvatskog narodnog preporoda Ø Vođe su: Ljudevit Gaj i Janko Drašković Ø Ciljevi: 1. ujedinjenje hrv. zemalja 2. osnivanje kulturnih ustanova 3. uvođenje hrvatskog jezika, štokavskog narječja, kao službenog Janko Drašković Ljudevit Gaj

22. Pod kojim imenom i zašto je Hrvatski narodni preporod još poznat? Ø Ilirski

22. Pod kojim imenom i zašto je Hrvatski narodni preporod još poznat? Ø Ilirski pokret, jer je Gaj želio okupiti sve Južne Slavene, a to nije mogao učiniti pod hrvatskim imenom. Hrvatski narodni preporod (slika na zastoru u Hrvatskom Narodnom kazalištu )

23. Značaj bana Jelačića 1. 2. 3. 4. 5. 6. ukida kmetstvo rat sa

23. Značaj bana Jelačića 1. 2. 3. 4. 5. 6. ukida kmetstvo rat sa Mađarima – oslobađa Rijeku i Međimurje prekida vezu sa Mađarima ujedinjuje većinu hrv. zemalja osniva bansko vijeće tj. hrv. vladu saziva prvi zastupnički sabor

24. Sabor 1861. Ø Narodna stranka (vođa biskup Josip Juraj Strossmayer) traži: 1. 2.

24. Sabor 1861. Ø Narodna stranka (vođa biskup Josip Juraj Strossmayer) traži: 1. 2. 3. ujedinjenje Dalmacije i Vojne krajine sa Hrvatskom realnu uniju sa Ugarskom uz uvjet da Ugarska prizna samostalnost i cjelovitost Hrv. federalizam. Ø Stranka prava (vođe: Ante Starčević i Eugen Kvaternik) traže: 1. samostalnost Hrvatske u okviru Habsburške monarhije i stvaranje „Velike Hrvatske“ Slika sabora 1861. g.

25. Hrvatsko – Ugarska nagodba 1868. Ø Dogovoreno je: 1. 2. službeni jezik u

25. Hrvatsko – Ugarska nagodba 1868. Ø Dogovoreno je: 1. 2. službeni jezik u Hrvatskoj biti će hrvatski zajednički poslovi su: vanjska politika, vojska, financije, promet i trgovina Hrvatska će sačuvati svoj teritorij i obilježja državnosti „Riječkom krpicom“ kralj predaje Rijeku Mađarima. 3. Ø “Riječka krpica” Hrvatsko-ugarska nagodba sa Riječkom krpicom

26. Svibanjska i Krfska deklaracija? Ø Svibanjskom deklaracijom traži se ujedinjenje Južnih Slavena iz

26. Svibanjska i Krfska deklaracija? Ø Svibanjskom deklaracijom traži se ujedinjenje Južnih Slavena iz Habsburške monarhije u okviru monarhije pod dinastijom Habsburg Ø Krfskom deklaracijom rečeno je da će buduća država biti ustavna, parlamentarna i demokratska monarhija na čelu sa srpskom dinastijom Karađorđevića. Krfska deklaracija Dinastija Karađorđević

27. Država Slovenaca, Hrvata i Srba Ø Nastaje 29. 10. 1918. god. , obuhvaća:

27. Država Slovenaca, Hrvata i Srba Ø Nastaje 29. 10. 1918. god. , obuhvaća: 1. Sloveniju, 2. Hrvatsku, Bi. H 3. Vojvodinu. Ø Na čelu je Anton Korošec, pa Svetozar Pribićević. Prijeti joj opasnost od socijalnih nemira, pobune seljaka, „zelenog kadra“ i talijanske okupacije dijela hrvatskih i slovenskih zemalja. Ø Država SHS

28. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca Ø Ø • • • Ø Nastaje 1.

28. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca Ø Ø • • • Ø Nastaje 1. 12. 1918. Obuhvaća: Državu SHS, Crnu Goru, Srbiju (Makedoniju i Kosovo) Na čelu je kralj Aleksandar Karađorđević.

29. U čemu se vidi težak položaj Hrvata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca

29. U čemu se vidi težak položaj Hrvata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Ø Ø Ø U organima vlasti prevlast imaju Srbi, zamjena kruna u dinare vršila se u omjeru 4: 1, nejednakost u plaćanju poreza, povlastice srpske pravoslavne crkve, krediti se daju samo Srbiji, žigosanje stoke za vojne potrebe vrši se samo u Hrvatskoj, Ø podjela zemlje vršila se u korist srpskog seljaka.

30. Banovina Hrvatska Ø Nastaje 29. 8. 1939. sporazumom Cvetković – Maček u cilju

30. Banovina Hrvatska Ø Nastaje 29. 8. 1939. sporazumom Cvetković – Maček u cilju unutarnjeg smirivanja i jačanja K SHS i opasnosti od napada Italije i Njemačke. Ø • • • Obuhvaća: Savsku i Primorsku banovinu, Dubrovnik, Ilok, Šid i dio Bi. H. Ø Hrvatska je dobila samostalnost u okviru Kraljevine Jugoslavije tj. svoj sabor, bana i bansku upravu. Samostalni poslovi bili su: unutarnja uprava, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i gospodarstvo. Mogu se upotrebljavati nacionalni simboli.

31. NDH Ø Nastaje 10. 4. 1941. , pod utjecajem Hitlera i Mussolinija. Ø

31. NDH Ø Nastaje 10. 4. 1941. , pod utjecajem Hitlera i Mussolinija. Ø Obuhvaća: • Banovinu Hrvatsku, • Srijem, • Bi. H • dio Dalmacije. Ø Na čelu je Ante Pavelić koji ne saziva sabor, stvara pokretne prijeke sudove, zabranjuje sve stranke, progoni komuniste i antifašiste, donosi zakone o nacionalnoj i rasnoj isključivosti usmjerene protiv Srba, Židova i Roma, stvara koncentracione logore. Propada 1945.

32. Rimski ugovori 1941. Ø Potpisani su između Italije i NDH. Sastoje se od

32. Rimski ugovori 1941. Ø Potpisani su između Italije i NDH. Sastoje se od 3 ugovora: 1) Italija dobiva Boku Kotorsku, jugoistočne Konavle, dio Dalmacije (Zadar – Split), dio Hrvatskog primorja i sve otoke, osim Brača, Hvara i Paga. 2) Na čelu NDH bio bi kralj Tomislav II iz talijanske vladarske obitelji 3) Na preostalom dijelu obale NDH ne smije imati ratnu mornaricu i vojna utvrđenja. Ø Pavelić daje Mađarima: Prekomurje, Međimurje, Baranju i Bačku.

33. Odluke drugog zasjedanja AVNOJ – a u Jajcu 1943. 1) buduća država biti

33. Odluke drugog zasjedanja AVNOJ – a u Jajcu 1943. 1) buduća država biti će federacija 2) izbjegličkoj vladi u Londonu oduzimaju se sva prava 3) stvara se nova vlada na čelu sa Titom 4) kralju Petru II zabranjuje se povratak u zemlju Učesnici drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu

34. „Hrvatsko proljeće“ 1971. Ø Na čelu pokreta „Hrvatsko proljeće“ bilo je vodstvo KPH,

34. „Hrvatsko proljeće“ 1971. Ø Na čelu pokreta „Hrvatsko proljeće“ bilo je vodstvo KPH, Matica hrvatska i studenti. Ø Traže: preuređenje federacije, gospodarske promjene, višestranačje, veće političke slobode, suverenitet, ravnopravnost i veću samostalnost za Hrvatsku. Pokret je ugušen. Prosvjedi za vrijeme ” Hrvatskog proljeća ”

35. Koje promjene uvodi Ustav iz 1974. Ø 1. 2. 3. 4. Ustav iz

35. Koje promjene uvodi Ustav iz 1974. Ø 1. 2. 3. 4. Ustav iz 1974. donosi neke konfederativne elemente npr. : autonomiju Kosova i Vojvodine predsjedništvo SFRJ kao kolektivni državni organ konsenzus (dogovor) republike dobivaju pravo na samoodređenje i ocijepljenje od Jugoslavije. Ustav SFRJ Iz 1974.

Želim vam uspješno ispravljanje

Želim vam uspješno ispravljanje