POVIJEST Gradivo prvog polugodita POVIJEST TUPANE E buraz

  • Slides: 18
Download presentation
POVIJEST Gradivo prvog polugodišta POVIJEST, TUPANE!!! E, buraz jel` se piše povjest ili povijest?

POVIJEST Gradivo prvog polugodišta POVIJEST, TUPANE!!! E, buraz jel` se piše povjest ili povijest? !?

1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata Ø Postoje dvije teorije – iranska i slavenska

1. Slavenska teorija o porijeklu Hrvata Ø Postoje dvije teorije – iranska i slavenska (kada se povežu daju priču o porijeklu Hrvata) Ø Slavenska teorija kaže da se Hrvati doseljavaju iz Velike ili Bijele Hrvatske, oko grada Krakowa u Poljskoj i dijela Češke, na poziv bizantskog cara Heraklija (610. -641. ), kako bi mu pomogli u ratu sa Avarima. Hrvati pobjeđuju Avare, te se naseljavaju na Balkan, gdje osnivaju niz kneževina. Pomogli ste mi Pozivam vas u rat protiv Avara! da se riješim Avara, ostanite i tu se naselite.

2. Pokrštavanje Hrvata Ø Pokrštavanje Hrvata traje od 7. – kraja 9. st i

2. Pokrštavanje Hrvata Ø Pokrštavanje Hrvata traje od 7. – kraja 9. st i provodi se iz dva smjera: Ø Posavsku Hrvatsku pokrštavaju franački svećenici iz Rima i Akvileje, a Ø Primorsku - bizantski svećenici iz Carigrada uz pomoć svećenstva iz bizantskih dalmatinskih gradova. FRANCI vladaju Posavskom Hrvatskom i pokrštavaju je. BIZANTINCI (car Heraklije) pokrštavaju Primorsku Hrvatsku.

3. Što sve osniva i objavljuje Trpimir 1. Trpimir osniva hrvatsku vladarsku obitelj Trpimiroviće

3. Što sve osniva i objavljuje Trpimir 1. Trpimir osniva hrvatsku vladarsku obitelj Trpimiroviće 2. benediktinski samostan u Rižinicama kod Splita 3. 852. Trpimir izdaje darovnicu splitskoj crkvi u kojoj se prvi puta spominje hrvatsko ime u pisanim ispravama 4. 864. osniva ninsku biskupiju kako bi odvojio Hrvate od crkvene vlasti splitskog nadbiskupa (koji se nalazio pod vlašću carigradskog patrijarha) i približio ih Rimu, tj. papi.

4. Značaj Branimira 1. Branimir se oslanja na papu Ivana VIII koji 879. priznaje

4. Značaj Branimira 1. Branimir se oslanja na papu Ivana VIII koji 879. priznaje nezavisnost Hrvatske. 2. 887. u bitci kod Makarske, Branimir pobjeđuje Mlečane koji od tada plaćaju godišnji danak za slobodnu plovidbu Jadranom. 3. Od njega je sačuvano najviše (5) kamenih natpisa, koji nam govore da je Hrvatska u to vrijeme ekonomski bogata zemlja.

5. Značaj Tomislava 1. Tomislav pobjeđuje Mađare 2. oslobađa Posavsku Hrvatsku i ujedinjuje ju

5. Značaj Tomislava 1. Tomislav pobjeđuje Mađare 2. oslobađa Posavsku Hrvatsku i ujedinjuje ju sa Primorskom 3. 924. pomaže Bizantu u ratu sa Bugarima, te za nagradu dobiva upravu nad dalmatinskim gradovima i otocima 4. Papa Ivan X kruni ga za prvog hrvatskog kralja kip na glavnom kolodvoru

6. Za kojeg vladara je Hrvatska najveća i što obuhvaća Ø 1. 2. 3.

6. Za kojeg vladara je Hrvatska najveća i što obuhvaća Ø 1. 2. 3. 4. Pod vlašću Krešimira IV nalaze se: Primorska i Posavska Hrvatska, Bosna, dalmatinski gradovi i otoci, Neretvanska kneževina Hrvatska je tada teritorijalno najveća! Krunidba Petra Krešimira IV.

7. Značaj Baščanske ploče Ø To je darovnica kralja Zvonimira. Ø Pisana je prijelazom

7. Značaj Baščanske ploče Ø To je darovnica kralja Zvonimira. Ø Pisana je prijelazom iz oble u uglatu glagoljicu. Ø Značajna je jer se na njoj nalazi po prvi puta ime hrv. vladara i njegova titula na hrv. jeziku ( «Zvonimir, kral hrvatski» ), Ø te dokazuje da je hrvatsko primorje tada pod vlašću hrvatskih vladara.

8. Značaj Ćirila i Metoda i njihovih učenika Ø Ćiril i Metod stvaraju prvo

8. Značaj Ćirila i Metoda i njihovih učenika Ø Ćiril i Metod stvaraju prvo slavensko pismo (glagoljicu), Ø prevode crkvene knjige na slavenski jezik, te propovijedaju na slavenskom jeziku. Zahvaljujući njihovim učenicima jedino su Hrvati, od svih europskih naroda, imali pravo još od kraja 9. st. služiti misu na svome jeziku. Ostali narodi to su pravo dobili tek odlukom II. Vatikanskog koncila 1963. ! To je prvo slavensko pismo, idemo onda na slavenskom služiti misu. Smislio sam novo pismo, zvat će se GLAGOLJICA.

9. Pacta Conventa Ø Sporazum kojim nastaje Ugarsko – Hrvatska država 1102. Nastaje personalna

9. Pacta Conventa Ø Sporazum kojim nastaje Ugarsko – Hrvatska država 1102. Nastaje personalna unija tj. zajednica povezana osobom vladara i vanjskom politikom. Sve ostalo je samostalno.

10. Odluke mira u Zadru 1358. Ø 1358. Venecija predaje čitavu hrvatsku obalu, a

10. Odluke mira u Zadru 1358. Ø 1358. Venecija predaje čitavu hrvatsku obalu, a mletački knez se odriče titule kneza Hrvatske i Dalmacije vraćeno Hrvatskoj

11. Što se dogodilo 1409. Ø Ladislav Napuljski prodaje Zadar i okolicu, te svoje

11. Što se dogodilo 1409. Ø Ladislav Napuljski prodaje Zadar i okolicu, te svoje pravo na Dalmaciju Veneciji za 100 000 dukata. Bwahahaha!! !Baš sam ih zeznuo. Shvatio je da će ostati bez Dalmacije, pa je iskoristio priliku i prodao je Veneciji.

12. Bitka na Krbavskom polju i njezine posljedice Ø 1493. bosanski paša Jakub pobjeđuje

12. Bitka na Krbavskom polju i njezine posljedice Ø 1493. bosanski paša Jakub pobjeđuje hrvatskog bana Emerika Derenčina Ø Posljedice: 1. počinje tursko osvajanje hrvatskih zemalja 2. stanovništvo seli u Slavoniju, Austriju, Ugarsku

13. Bitka na Mohačkom polju i njezine posljedice (sabor u Cetingradu) Ø 1526. Sulejman

13. Bitka na Mohačkom polju i njezine posljedice (sabor u Cetingradu) Ø 1526. Sulejman pobjeđuje ugarsko – hrvatsku vojsku Ø Posljedice: 1. raspada se personalna unija Ugarske i Hrvatske 2. obje zemlje biraju novoga vladara da ih brani od Turaka 3. Na saboru u Cetingradu hrvatsko plemstvo bira Ferdinanda Habsburškog za kralja LUDOVIK II. – ugarsko - hrvatski kralj, poginuo je u bitci, zbog čega se raspada unija

14. Objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova Ø Veliki zemljišni posjed. Sastoji se od

14. Objasni vlastelinstvo i navedi obaveze kmetova Ø Veliki zemljišni posjed. Sastoji se od alodija – posjeda na kojem živi plemić (feudalac), a kmet (zavisni seljak) mora na njemu raditi određen broj dana u godini, te selišta – posjeda kojeg plemić daje kmetovima na obradu uz uvjet da mu daju dio prihoda (jer ih štiti). Ø Obaveze kmetova: 1/9 prihoda plemiću, 1/10 crkvi i porez kralju. Kmet daje prihod (porez) feudalcu.

15. Romanika i gotika (obilježja, građevine, umjetnička djela) Ø Romanika: masivne, teške građevine sa

15. Romanika i gotika (obilježja, građevine, umjetnička djela) Ø Romanika: masivne, teške građevine sa polukružnim lukovima (crkva sv. Stošije i sv. Krševana u Zadru, portal trogirske katedrale, drvene vratnice splitske katedrale) Ø Gotika: veće i više građevine sa šiljatim lukovima (zagrebačka katedrala i franjevačka crkva u Puli, portal crkve sv. Marka u Zagrebu, škrinja sv. Šimuna u Zadru) Polukružni lukovi Šiljati lukovi

16. Vojna krajina Ø Sustav utvrda na granici sa Bosnom za obranu od Venecije

16. Vojna krajina Ø Sustav utvrda na granici sa Bosnom za obranu od Venecije i Turaka. Izgradnja je trajala od početka 15. st. do 2. pol. 16. st. Sastojala se od tri dijela (slavonska i hrvatska krajina od 1578. su pod upravom austrijskih časnika, te banske krajine pod upravom hrvatskog sabora i bana).

Želim vam uspješno ispravljanje

Želim vam uspješno ispravljanje