PNZGYI SZMVITEL 13 lecke A ktelezettsgek rszletes tartalma

  • Slides: 43
Download presentation
PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 13. lecke A kötelezettségek részletes tartalma, elszámolása

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 13. lecke A kötelezettségek részletes tartalma, elszámolása

KÖTELEZETTSÉGEK ELSŐDLEGES TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN 13. lecke F. I. KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek II. III.

KÖTELEZETTSÉGEK ELSŐDLEGES TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN 13. lecke F. I. KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek II. III. Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek © Deák István 2

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG • Kapott kölcsön (hitel), amelyet • Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak (38. – 43.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG • Kapott kölcsön (hitel), amelyet • Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak (38. – 43. ) és • A szerződés tartalmazza a kölcsön (hitel) nyújtó hozzájárulását a kapott kölcsön adósság-rendezésbe való bevonására • Visszafizetési határideje meghatározatlan vagy jövőbeni eseménytől függ, de eredeti futamideje > 5 év • Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta (az esemény bekövetkezése) előtt nem lehet • Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető • (alárendelt kölcsöntőke névvel is használják) • Mérlegben: címzetthez való viszony szerinti tagolás 13. lecke © Deák István 3

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • Futamidő > 1 év (és nem hátrasorolt) • Mérlegben: a

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • Futamidő > 1 év (és nem hátrasorolt) • Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben nem esedékes, tehát • Következő üzleti évben esedékes → átsorolás (F/II. → F/III. ) • Mérlegben: címzett és fajta szerint KAV, JELTURÉV, ERVÁV-val szemben fajtától függetlenül 13. lecke © Deák István Független felekkel szemben 4

HLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN 13. lecke F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények

HLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN 13. lecke F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek F/II/6. Tartós kötelezettségek KAV-val szemben F/II/7. Tartós kötelezettségek JELTURÉV-vel szemben F/II/8. Tartós kötelezettségek ERVÁV-val szemben F/II/9. Egyéb hosszúlejáratú köt. © Deák István 5

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • Futamidő < 1 év • Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • Futamidő < 1 év • Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben esedékes, tehát – Következő üzleti évben esedékes HLK is idekerül (átsorolás!) • Mérlegben: címzett és fajta szerint KAV, JELTURÉV, ERVÁV-val szemben fajtától függetlenül 13. lecke © Deák István Független felekkel szemben 6

RLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől

RLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Szállítók F/III/5. F/III/6. Váltótartozások F/III/7. F/III/8. F/III/9. 13. lecke Rövid lejáratú kötelezettségek KAV-val szemben Rövid lejáratú kötelezettségek JELTURÉV-vel szemben Rövid lejáratú kötelezettségek ERVÁV-val szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek © Deák István 7

ÁTSOROLÁSOK (csak a mérlegben, a könyvelésben nem kell kimutatni) F/II/1. Hosszú lej. kapott kölcs.

ÁTSOROLÁSOK (csak a mérlegben, a könyvelésben nem kell kimutatni) F/II/1. Hosszú lej. kapott kölcs. F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4. Szállítók F/III/5. Váltótartozások F/II/4. Ber. és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszúlej. hitelek F/II/6. Tartós köt. KAV-val szemben F/III/6. Rövid lej. köt. KAV-val szemben F/II/7. Tartós kötelezettségek JELTURÉV-vel szemben F/III/7. Rövid lej. köt. JELTURÉVvel szemben F/II/8. Tartós kötelezettségek ERVÁV-val szemben F/III/8. Rövid lej. köt. ERVÁV-val szemben Egyéb hosszúlej. köt. F/III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek F/II/9. 13. lecke © Deák István 8

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE • Feldolgozás logikája: 2 csoportban – Hosszú és rövidlejáratú is lehet –

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE • Feldolgozás logikája: 2 csoportban – Hosszú és rövidlejáratú is lehet – (általában) csak rövidlejáratú lehet 13. lecke © Deák István 9

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • HITELEK, KÖLCSÖNÖK – – – Fogalom, különbség Bekerülési

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • HITELEK, KÖLCSÖNÖK – – – Fogalom, különbség Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg Folyósítás (forint, deviza) Törlesztés (devizásnál árfolyamkülönbözet) Átsorolás (hosszú → rövid) Devizás árfolyamkülönbözetek elszámolására ügyelni! • Beruházáshoz kapcsolódó realizált és nem realizált is – Bekerülési értékkel szemben • Nem folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó nem realizált árfolyamveszteség – Feltételekkel elhatárolható (lásd 1. részben) 13. lecke © Deák István 10

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • HITELEK, KÖLCSÖNÖK – Kamatelszámolás • • • Fizetett

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • HITELEK, KÖLCSÖNÖK – Kamatelszámolás • • • Fizetett kamat: 87. – 38. Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87. Fizetendő (tárgyévre vonatkozó), de nem esedékes kamat: 87. – 48. Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479. DE! bekerülési értékben is lehet! (16. – 479. ) – Ha … 13. lecke © Deák István 11

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS – Fogalom, fajta: közönséges, átváltoztatható – Kibocsátási

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS – Fogalom, fajta: közönséges, átváltoztatható – Kibocsátási érték, névérték – Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg → névérték – Kibocsátási érték és névérték különbsége → pénzügyi eredményben → időbeli elhatárolás a futamidőre • Például kibocsátás 2014. 09. 01. , lejárat 2016. 08. 31. , névérték 1000, kibocsátási érték 940, akkor – – – 13. lecke 38. – 443. 940 87. – 443. 60 Nem 2014. évre vonatkozik: 60/24*20 39. – 87. 50 arányos feloldás 2015 -ben (87. – 39. 30) és 2016 -ban (87. – 39. 20) © Deák István 12

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS – Átsorolás (köv. évben esedékes törlesztés RLK-ba)

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS – Átsorolás (köv. évben esedékes törlesztés RLK-ba) – Kamatelszámolás • • • 13. lecke Fizetett kamat: 87. – 38. Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87. Fizetendő (tárgyévre vonatkozó), de nem esedékes kamat: 87. – 48. Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479. DE! bekerülési értékben is lehet! © Deák István 13

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG – Jogcímei • Jóváhagyott osztalék

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG – Jogcímei • Jóváhagyott osztalék – Könyvelés a jóváhagyás időpontjával: 413. – 45 -47. – Egyéb kötelezettség (magánszemély tulajdonosok) – KAV-val, JELTURÉV-vel, ERVÁV-val szembeni kötelezettség (tulajdonosok társaságok) • Tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás – Részletesen lásd Pénzügyi számvitel II. • Kapott (tagi) kölcsön – Besorolás a kölcsönök szerint 13. lecke © Deák István 14

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • PÉNZÜGYI LÍZINGKÖTELEZETTSÉG – Fogalma: olyan szerződés, amelyben a

Hosszú és rövidlejáratú IS lehet • PÉNZÜGYI LÍZINGKÖTELEZETTSÉG – Fogalma: olyan szerződés, amelyben a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt, rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába adja, azzal, hogy a lízingbevevő jogosult a hasznok teljes körű szedésére, de a használatból eredő minden költség és kockázat is a lízingbevevőt terheli; a futamidő végén a lízingvevő megszerzi vagy megszerezheti a tulajdonjogot – Fajtái: zárt (biztos tulajdonszerzés), nyílt (vételi opció) – Mérlegben • Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség • Egyéb rövid lejáratú kötelezettség – Részletesen lásd Tárgyi eszközöknél 13. lecke © Deák István 15

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • • • SZÁLLÍTÓK VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK VÁLTÓTARTOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK MUNKAERŐVEL

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK • • • SZÁLLÍTÓK VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK VÁLTÓTARTOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS TÉTELEK • KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 13. lecke © Deák István 16

SZÁLLÍTÓK • • • Partner által már teljesített Eszközbeszerzésből, szolgáltatás igénybevételből eredő általunk elismert

SZÁLLÍTÓK • • • Partner által már teljesített Eszközbeszerzésből, szolgáltatás igénybevételből eredő általunk elismert Az előzetes áfa összegét is tartalmazó (eredeti) fizetési kötelezettség 13. lecke © Deák István 17

SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS KELETKEZÉSE 454. Szállítók 1 -2. IJ, TE, Készletek 5. Költségek 466. Előzetes

SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS KELETKEZÉSE 454. Szállítók 1 -2. IJ, TE, Készletek 5. Költségek 466. Előzetes áfa 13. lecke © Deák István 18

SZÁLLÍTÓK FAJTÁI • Partner személye alapján • BELFÖLDI • KÜLFÖLDI • Az ügylet fajtája

SZÁLLÍTÓK FAJTÁI • Partner személye alapján • BELFÖLDI • KÜLFÖLDI • Az ügylet fajtája szerint • • KÉSZLET SZOLGÁLTATÁS BERUHÁZÁS (IMMATERIÁLIS JÓSZÁG) (NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK) – Teljesítés a fordulónapig megtörtént, de számla nem érkezik meg a beszámolókészítés napjáig 13. lecke © Deák István 19

SAJÁTOSSÁGOK • Barterügylet (csak ismétlésképpen): – azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása

SAJÁTOSSÁGOK • Barterügylet (csak ismétlésképpen): – azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása • Barter nemcsak devizában, hanem forintban is köthető, de ekkor nincs külön értékelési feladat – Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás – Értékelés azonos árfolyamon – Beszerzés értékelése • Ha 1. ügylet • Ha 2. ügylet – év végi értékelésbe nem kell bevonni – Nem tévesztendő össze a kompenzálással, de a barterhez szükségszerűen kapcsolódik a kompenzálás (beszámítás) 13. lecke © Deák István 20

SAJÁTOSSÁGOK • Kompenzálás (beszámítás): – ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése

SAJÁTOSSÁGOK • Kompenzálás (beszámítás): – ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése – Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet 13. lecke © Deák István 21

HELYESBÍTŐ TÉTELEK • Utólag felszámított felár, árnövelés, utólag kapott engedmények, – Eladó által kiállított

HELYESBÍTŐ TÉTELEK • Utólag felszámított felár, árnövelés, utólag kapott engedmények, – Eladó által kiállított helyesbítő számla alapján az eredeti teljesítés időpontjára • visszaküldés, göngyöleg visszaküldés – Eladó által kiállított helyesbítő számla alapján • Téves számlázás, el nem ismert teljesítés – Eladó által kiállított érvénytelenítő (stornó) számla alapján 13. lecke © Deák István 22

KAPOTT ENGEDMÉNYEK RENDSZERE • Számlázott: az eredeti tétel helyesbítése (előzetes áfa is) • Nem

KAPOTT ENGEDMÉNYEK RENDSZERE • Számlázott: az eredeti tétel helyesbítése (előzetes áfa is) • Nem számlázott: az eredeti tétel nem változik (nincs áfa helyesbítés sem) – Rabatt (forgalom nagyságára tekintettel elszámolt) – Skontó (fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítésre tekintettel elszámolt) 13. lecke © Deák István 23

SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK • Elszámolása: eredeti teljesítési időpontra – Bekerülési érték/költség (és előzetes áfa)

SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK • Elszámolása: eredeti teljesítési időpontra – Bekerülési érték/költség (és előzetes áfa) módosító tétel – devizás esetében eredeti árfolyamon 13. lecke © Deák István 24

NEM SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK: RABATT • Szerződésen alapuló, konkrét beszerzéshez nem kapcsolódik: – Pl.

NEM SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK: RABATT • Szerződésen alapuló, konkrét beszerzéshez nem kapcsolódik: – Pl. a forgalom nagyságától függő engedmény (bónusz, visszatérítés) – Elszámolása egyéb bevételként arra az időszakra, amelyikre megszolgáltuk • Pénzmozgással egy időben (38. – 96. ) • Üzleti évhez kapcsolódó, de fordulónapig nem rendezett (368. – 96. ) – Kapcsolódó tétel: a kifizetés időszakában: 38. – 368. 13. lecke © Deák István 25

NEM SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK: SKONTÓ • Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül történt pénzügyi teljesítésre

NEM SZÁMLÁZOTT KAPOTT ENGEDMÉNYEK: SKONTÓ • Szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül történt pénzügyi teljesítésre tekintettel kapott: – Ellenérték 3%-át meg nem haladó rész • Pénzügyi bevétel – Ellenérték 3%-át meghaladó rész • Elengedett kötelezettség 13. lecke © Deák István 26

Szállítók késedelmes kifizetésének következményei • Behajtási költségátalány – A késedelembe eső (függetlenül a késedelmes

Szállítók késedelmes kifizetésének következményei • Behajtási költségátalány – A késedelembe eső (függetlenül a késedelmes fizetés idejétől és a számla összegétől) egyszeri 40 €-nak (szerződésben magasabb összeg is kiköthető) megfelelő forintösszeget köteles fizetni a jogosult, késedelembe eséstől számított 1 éven belüli igénybejelentése alapján (késedelembe esés napján érvényes MNB árfolyammal számolva), • Késedelmi kamat – A késedelembe eső a késedelmes fizetés napjaira vonatkozóan köteles fizetni (a behajtási költségátalányon felül) – Mértéke (ha a felek másképpen nem rendelkeznek) a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat +8 % – Ne tévesszük össze a kötbérrel, ami az ügylet késedelmes vagy hibás teljesítését szankcionálja 13. lecke © Deák István 27

Behajtási költségátalány az adósnál (kötelezettnél) • Egyéb ráfordítás, amelyet a jogosult igénybejelentése napjával kell

Behajtási költségátalány az adósnál (kötelezettnél) • Egyéb ráfordítás, amelyet a jogosult igénybejelentése napjával kell előírni (de önkéntesen is teljesíthető!) – Előírás: 86. – 479. – Kifizetéskor: 479. – 38. – Vegyük észre, hogy eltérés van az adósnál (kötelezettnél) és a hitelezőnél (jogosultnál) az elszámolásban! • Jogosultnál csak akkor lehet elszámolni, ha pénzügyi teljesítés történik – Aktív időbeli elhatárolás lehet • Kötelezettnél az igény érvényesítés napján kell elszámolni – Kötelezettségként kell előírni, nem lehet időbeli elhatárolás 13. lecke © Deák István 28

Késedelmi kamat az adósnál (kötelezettnél) • Kifizetéskor: 86. – 38. • Fordulónapon: 86. –

Késedelmi kamat az adósnál (kötelezettnél) • Kifizetéskor: 86. – 38. • Fordulónapon: 86. – 479. – amennyiben az a tárgyévhez kapcsolódik • Kapcsolódó tétel a kifizetéskor: 479. – 38. • Vegyük észre a késedelmi kamat eltérő elszámolását a két félnél – Kötelezettnél: kötelezettség (törvényi előíráson alapul) – Jogosultnál: csak pénzügyi teljesítés ismeretében könyvelhető, tárgyévre vonatkozóan aktív időbeli elhatárolással, ha a beszámolókészítés napjáig kifizetik 13. lecke © Deák István 29

Példa a késedelmes fizetésből eredő következményekre 1. 000 Ft szállítói tartozás keletkezése 2017. április

Példa a késedelmes fizetésből eredő következményekre 1. 000 Ft szállítói tartozás keletkezése 2017. április 12. Fizetési határidő 2017. május 8. Fizetés napja 2017. július 13. A szállító 2017. július 24 -én benyújtotta igényét a behajtási költségátalányra. • Milyen elszámolások merülnek föl a késedelembe esőnél? • • – Behajtási költségátalány: 40€*05. 09 -i MNB árfolyam • 86. – 479. – Késedelmi kamat: 05. 09. – 07. 13. közötti időszakra • 1. 000 Ft * (01. 01 -i jegybanki alapkamat+8%)/365*65 • 86. – 479. 13. lecke © Deák István 30

Szállítóknak adott előlegek (mérlegben nem a kötelezettségek között szerepel) • Terheléskor könyvelendő – Fizetett

Szállítóknak adott előlegek (mérlegben nem a kötelezettségek között szerepel) • Terheléskor könyvelendő – Fizetett összeg: 35. – 38. – Fizetett összegben lévő áfa: 466. – 35. – Devizában adott: általános szabály • Teljesítéskor könyvelendő – 1, 2, 5/466. – 454. – 35. • Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! – 454. – 466. 13. lecke © Deák István 31

VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK • LÁSD Az általános áttekintésben és a VEVŐI KÖVETELÉSEKNÉL is! 13.

VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK • LÁSD Az általános áttekintésben és a VEVŐI KÖVETELÉSEKNÉL is! 13. lecke © Deák István 32

Adott-kapott előleg példa ALFA 1. 000 Ft előleget utal BÉTA-nak áruvásárlásra, áfa 25%, a

Adott-kapott előleg példa ALFA 1. 000 Ft előleget utal BÉTA-nak áruvásárlásra, áfa 25%, a számlázott teljesítmény 3. 000 Ft + 25 % áfa ALFA 13. lecke Esemény BÉTA 353. – 38. 466. – 353. 1. 000 200. 000 Előleg fizetés Előleg áfa 38. – 453. 368. – 467. 1. 000 200. 000 26. – 454. 466. – 454. 3. 000 750. 000 Teljesítmény számlázása 31. – 91. 31. – 467. 3. 000 750. 000 454. – 353. 454. – 466. 800. 000 200. 000 Előleg beszámítása 453. – 31. 467. – 368. 1. 000 200. 000 © Deák István 33

VÁLTÓTARTOZÁSOK • VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési

VÁLTÓTARTOZÁSOK • VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési ígérvény (nem kamatozó „értékpapír”) • Lásd még a váltókövetelés témát is! • Fajtái, keletkezése – Kereskedelmi váltó – Fináncváltó 13. lecke © Deák István 34

A váltótartozás életpályája Bekerülési érték Lejáratkori érték fordulónap Következő évi kamat K A M

A váltótartozás életpályája Bekerülési érték Lejáratkori érték fordulónap Következő évi kamat K A M A T (200) Kamattal növelt összeg (névérték) 1. 200 Kamattal növelt összeg 1. 200 A váltótartozások részleteivel nem foglalkozunk! 13. lecke © Deák István 35

MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK • Munkabér és elemei – Alapbér, törzsbér (havibér, teljesítménybér) – Bérpótlék

MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK • Munkabér és elemei – Alapbér, törzsbér (havibér, teljesítménybér) – Bérpótlék (különleges feltételek, sajátos munkaidő-beosztás) – Kiegészítő fizetések (le nem dolgozott időre jár: szabadság, fizetett ünnep, 13. havi bér) – Egyéb bér (pl. megbízási díjak) – Prémium (előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár) – Jutalom (utólagos értékelés alapján) – Ezek együtt: BÉRKÖLTSÉG 13. lecke © Deák István 36

 • Személyi jellegű egyék költségek, kifizetések – természetes személyek részére teljesített nem bérköltségnek

• Személyi jellegű egyék költségek, kifizetések – természetes személyek részére teljesített nem bérköltségnek és nem vállalkozási díjnak minősülő kifizetések • • Betegszabadság, végkielégítés Költségtérítések (pl. utazás, étkezés, lakhatás) Reprezentáció Természetbeni juttatások, cafeteria, stb. • Bérjárulékok • Bérköltséghez, személyi jellegű egyéb kifizetéshez vagy létszámhoz kötött jogszabályon alapuló állami elvonások 13. lecke – – Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás stb. © Deák István 37

ELSZÁMOLÁSOK • Összefüggés: Bruttó bér – levonások = nettó (kifizetendő) bér • Elszámolás: a

ELSZÁMOLÁSOK • Összefüggés: Bruttó bér – levonások = nettó (kifizetendő) bér • Elszámolás: a bérszámfejtés feladása alapján • Bruttó bér – 54. – 471. 13. lecke © Deák István 38

 • Levonások – Jogszabályi előírás alapján • Szja: 471. – 462. • Egyéni

• Levonások – Jogszabályi előírás alapján • Szja: 471. – 462. • Egyéni járulékok: 471. – 473. • Részletesen lásd költségvetési kapcsolatok – Bírósági végzésen, egyéb jogcímen alapuló (továbbítandó) levonások • Köztartozás, hiteltartozás stb. – Előre átutalt: 361. – 38. és 471. – 361. – Utólag átutalandó: 471. – 479. – Megállapodáson alapuló (saját) levonás • Előlegek, kártérítések, kölcsönök – 471. – 361/19. 13. lecke © Deák István 39

SAJÁTOS ESET a bérelszámolás kapcsán • A fordulónap után, a mérlegkészítés napjáig, a tárgyidőszakra

SAJÁTOS ESET a bérelszámolás kapcsán • A fordulónap után, a mérlegkészítés napjáig, a tárgyidőszakra vonatkozóan megállapított prémium, jutalom (és járulékainak) elszámolása • Fordulónapon: PIE képzése – 54. – 48. és 56. – 48. • Elszámoláskor, kifizetéskor: – 54. – 471. és 56. – 473. – 48. – 54. és 48. – 56. (PIE feloldása) – Levonások elszámolása majd a nettó összeg kifizetése 13. lecke © Deák István 40

Különféle egyéb kötelezettségek • Sajátos eszközátvételekhez kapcsolódó áthárított áfa • Cégbejegyzésig a jegyzett tőkére

Különféle egyéb kötelezettségek • Sajátos eszközátvételekhez kapcsolódó áthárított áfa • Cégbejegyzésig a jegyzett tőkére teljesített befizetések, apportátadások • Értékpapír beszerzés • Üzembe helyezésig fel nem merült bekerülési érték növelő tételek • Másoktól átvállalt kötelezettség • Tőzsdei és nem tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban kapott összegek • Valódi penziós ügylet keretében értékesített eszköz kapott eladási ára • Kölcsönvett értékpapírok miatt fennálló köt. • Stb. 13. lecke © Deák István 41

Kötelezettségek kapcsolt, jelentős tulajdoni ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben • Tartalmilag –

Kötelezettségek kapcsolt, jelentős tulajdoni ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben • Tartalmilag – Kölcsön, hitel, kötvény, – Kapott előleg, szállító – Váltótartozás – Stb. • tehát • az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak 13. lecke © Deák István 42

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT LECKESOROZAT COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT LECKESOROZAT COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018 A LECKE TARTALMA, ILLETVE ALKOTÓ ELEMEI ELŐZETES, ÍRÁSBELI ENGEDÉLY MELLETT HASZNÁLHATÓK FEL. JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3. 4. 3 -16 -2016 -00014