NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 13
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM VYTVOŘENÍ: duben 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: Shoda přísudku s podmětem - opakování ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace : Materiál je určen pro žáky 7. tříd Slouží k procvičování shody přísudku

Anotace : Materiál je určen pro žáky 7. tříd Slouží k procvičování shody přísudku s podmětem jednoduchým i několikanásobným včetně obtížnějších tvarů Snímek č. 3 - 5 – opakování znalostí o shodě přísudku s jednoduchým podmětem Snímek č. 6 – opakování znalostí o shodě přísudku s několikanásobným podmětem Snímek č. 7 – 12 – procvičování pravopisu v koncovkách příčestí minulého včetně řešení

Shoda podmětu s přísudkem opakování Podmět v množném čísle koncovka příčestí minulého Rodu mužského

Shoda podmětu s přísudkem opakování Podmět v množném čísle koncovka příčestí minulého Rodu mužského životného chlapci Rodu mužského neživotného zástupy, stroje -i četli -y pracovaly

Shoda podmětu s přísudkem Rodu ženského ženy, děti Rodu středního děvčata -y jásaly -a

Shoda podmětu s přísudkem Rodu ženského ženy, děti Rodu středního děvčata -y jásaly -a jásala

Shoda podmětu s přísudkem Podmět nevyjádřený -i hlásili to Rodiče, lidičky, koně, Sněhuláci, ukazatelé,

Shoda podmětu s přísudkem Podmět nevyjádřený -i hlásili to Rodiče, lidičky, koně, Sněhuláci, ukazatelé, -i Ledoborci, utopenci, stáli Pečenáči, slanečci, Nosiči, strašáci, draci

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Je-li alespoň jeden člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Je-li alespoň jeden člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného - i Tatínek a maminka šli do kina. Není-li žádný člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného - y Ženy a děvčata šly do kina. !!!Jsou-li členy několikanásobného podmětu pouze podstatná jména rodu středního v množ. čísle - a Housata a kůzlata běhala.

Procvičování Ulice byl- přeplněny. Stravenky chlapci koupil- pozdě. Naše pěvecké soubory se zúčastnil- soutěže.

Procvičování Ulice byl- přeplněny. Stravenky chlapci koupil- pozdě. Naše pěvecké soubory se zúčastnil- soutěže. Vystoupil- jsme z vlaku. Dveře burzy se otevřel-. Pozoroval- děti ohňostroj? V dáli se rýsoval- siluety lidiček. Ruce chlapců hbitě pracoval-. Uši mu červenal- mrazem. Rodiče splnil- dětem přání. Dni se prodlužoval-. Dvě dvojice chlapců doběhl- do cíle. Koně klusal-. Smečky psů se hnal- k lesu. Přišl- a vyhrál-.

Řešení Ulice byly přeplněny. Stravenky chlapci koupili pozdě. Naše pěvecké soubory se zúčastnily soutěže.

Řešení Ulice byly přeplněny. Stravenky chlapci koupili pozdě. Naše pěvecké soubory se zúčastnily soutěže. Vystoupili jsme z vlaku. Dveře burzy se otevřely. Pozorovaly děti ohňostroj? V dáli se rýsovaly siluety lidiček. Ruce chlapců hbitě pracovaly. Uši mu červenaly mrazem. Rodiče splnili dětem přání. Dni se prodlužovaly. Dvě dvojice chlapců doběhly do cíle. Koně klusali. Smečky psů se hnaly k lesu. Přišli a vyhráli.

Procvičování V lese rostl- jahody a maliny. Uprostřed louky se pásl- srnci, srny a

Procvičování V lese rostl- jahody a maliny. Uprostřed louky se pásl- srnci, srny a jejich mláďata. Rodiče a jejich děti nakupoval- ve městě. Německo a Rakousko podepsal- dohodu. Děti a dospělí měl- přístup na závodiště. Vrány a havrani poletoval- nad polem. Koťata a kuřata běhal- po dvoře. Šelmy, dravci a plazi zaujal- návštěvníky ZOO. Některé účty Petr, Jan a Eliška nezaplatil-. Ruce a nohy se mu chvěl- únavou. Jehně a kůzlata spolu skotačil-.

Řešení V lese rostly jahody a maliny. Uprostřed louky se pásli srnci, srny a

Řešení V lese rostly jahody a maliny. Uprostřed louky se pásli srnci, srny a jejich mláďata. Rodiče a jejich děti nakupovali ve městě. Německo a Rakousko podepsaly dohodu. Děti a dospělí měli přístup na závodiště. Vrány a havrani poletovali nad polem. Koťata a kuřata běhala po dvoře. Šelmy, dravci a plazi zaujali návštěvníky ZOO. Některé účty Petr, Jan a Eliška nezaplatili. Ruce a nohy se mu chvěly únavou. Jehně a kůzlata spolu skotačily.

Procvičování Utopenci nám chutnal-. Sněhuláci pomalu tál -. Ledoborce vyrazil- vpřed. Železné nosiče zrezivěl-.

Procvičování Utopenci nám chutnal-. Sněhuláci pomalu tál -. Ledoborce vyrazil- vpřed. Železné nosiče zrezivěl-. Ukazatelé na silnicích byl- opraveni. Na nebi létal- papíroví draci. Strašáci v poli zaháněl- škůdce. Torpédoborci ničil- ponorky. Slanečci nám připadal- přesolení. Nosiči bylz nákladů unaveni. Pečenáče nám vypadl- z talíře. Po obloze plul- bílí beránci.

Řešení Utopenci nám chutnali. Sněhuláci pomalu táli. Ledoborce vyrazily vpřed. Železné nosiče zrezivěly. Ukazatelé

Řešení Utopenci nám chutnali. Sněhuláci pomalu táli. Ledoborce vyrazily vpřed. Železné nosiče zrezivěly. Ukazatelé na silnicích byli opraveni. Na nebi létali papíroví draci. Strašáci v poli zaháněli škůdce. Torpédoborci ničili ponorky. Slanečci nám připadali přesolení. Nosiči byli z nákladů unaveni. Pečenáče nám vypadly z talíře. Po obloze pluli bílí beránci.

Vlastní zdroj Microsoft Power. Point 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo

Vlastní zdroj Microsoft Power. Point 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí 3