NZEV KOLY 2 ZKLADN KOLA RAKOVNK HUSOVO NMST

  • Slides: 10
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER

NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER DATUM VYTVOŘENÍ: LISTOPAD 2011 NÁZEV: VY_32_INOVACE_07_8. _ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA TÉMA: TEPLO, _TEPLOTA ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace: - Vysvětlení fyzikálních pojmů teplota x teplo - snímek 4 – jednoduchá animace

Anotace: - Vysvětlení fyzikálních pojmů teplota x teplo - snímek 4 – jednoduchá animace pro představu příjmu tepla - snímek 6 – zavedení pojmu měrná tepelná kapacita c - snímek 7 – základní vzorec pro výpočet tepla (dvě varianty – příjem, odevzdání) - snímek 8 – ukázkový příklad pro výpočet tepla

Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou?

Jaký je rozdíl mezi teplem a teplotou?

Vnitřní energie se zvyšuje 20°C Teplo

Vnitřní energie se zvyšuje 20°C Teplo

TEPLO !!!Teplota je stav (vlastnost) látky (tělesa)!!! např. těleso je horké x studené !!!!Teplo

TEPLO !!!Teplota je stav (vlastnost) látky (tělesa)!!! např. těleso je horké x studené !!!!Teplo je energie, kterou přijme nebo odevzdá těleso při tepelné výměně. !!!! Energie částic se mění. Označuje se Q a měří se v joulech [J] Teplo přijaté tělesem o určité hmotnosti při tepelné výměně je přímo úměrné zvýšení teploty: Při určitém zvýšení teploty je teplo přijaté tělesem přímo úměrné hmotnosti tělesa:

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA Přijmou-li dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti stejné teplo,

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA Přijmou-li dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti stejné teplo, zvýší se jejich teplota různě. Pro porovnávání schopnosti látek přijmout teplo, zavádíme veličinu měrná tepelná kapacita, označuje se c a jednotkou je Např. : Voda o hmotnosti 1 kg se zahřeje o 1°C, přijme-li teplo 4180 J=4, 2 k. J. Měrná tepelná kapacita vody je cv= 4180

VÝPOČET TEPLA Při zvýšení / snížení teploty můžeme z hmotnosti tělesa a z měrné

VÝPOČET TEPLA Při zvýšení / snížení teploty můžeme z hmotnosti tělesa a z měrné tepelné kapacity látky vypočítat přijaté/ odevzdané teplo. Teplo přijaté při zvýšení teploty t>to Teplo odevzdané při snížení teploty to– počáteční teplota tělesa t -konečná teplota tělesa t<to Uvedené vztahy platí tehdy, nemění-li se skupenství!!!!

PŘÍKLAD Voda přitékající do radiátoru má teplotu 90°C, kolik tepla odevzdá na vyhřátí pokoje

PŘÍKLAD Voda přitékající do radiátoru má teplotu 90°C, kolik tepla odevzdá na vyhřátí pokoje 10 kg vody, když se přitom ochladí na 60°C. to= 90°C t = 60°C m= 10 kg cvody= 4180 J/kg°C Q= ? [J] Voda odevzdá vzduchu teplo 1254 k. J.

Měrná tepelná kapacita pro určitou látku se ze vztahu pro teplo vypočítá:

Měrná tepelná kapacita pro určitou látku se ze vztahu pro teplo vypočítá:

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 8. ročník základní školy. 1.

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 8. ročník základní školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2008. 228 s. Dostupné z WWW: <www. prometheusnakl. cz>. ISBN 978 -80 -7196 -149 -9. 2. RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8 : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2006. 128 s. Dostupné z WWW: <www. fraus. cz>. ISBN 80 -7238 -525 -9. Software: Microsoft Office Professional Plus 2010, verze 14. 06106. 5005 Držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3