NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 10
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM VYTVOŘENÍ: březen 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU – VYJMENOVANÁ SLOVA ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace : • Materiál je určen pro žáky 7. tříd • Slouží k opakování

Anotace : • Materiál je určen pro žáky 7. tříd • Slouží k opakování a upevňování učiva o vyjmenovaných slovech • Snímek č. 3 - žáci odůvodňují a doplňují správný pravopis • Snímek č. 4 – řešení pro samostatnou či společnou kontrolu • Snímek č. 5 – žáci opravují a odůvodňují chybný pravopis • Snímek č. 6 – řešení pro samostatnou či společnou kontrolu • Snímek č. 7 – žáci vytvářejí smysluplné slovní spojení, odůvodňují pravopis • Snímek č. 8 – řešení • Snímek č. 9 – žáci tvoří s danými slovy věty, rozlišují různé významy i pravopis slov

VYJMENOVANÁ SLOVA Sl-bený v-nález, l-čí past, v-děl b-tvu, bl-zká v-ska, zb-tečně slbujeme, kůň s

VYJMENOVANÁ SLOVA Sl-bený v-nález, l-čí past, v-děl b-tvu, bl-zká v-ska, zb-tečně slbujeme, kůň s b-lou l-s-nou, často se m-lí, rozb-té s-tko, v-stavěl v-lu, bab-čka b-l-la s-ň, v-strašený v-r, l-tostivý s-rotek, nep-skej ani nev-skej, ml-t ob-lí ve ml-ně, zm-lená neplatí, op-lený kv-tek, s-pký p-sek, zb-l kamaráda, vzl-kající dítě, p-kal za činy, pozb-l zdraví, v-pl-vni to, v-padl z v-kýře, v-z-vavý pohled, hb-tě pob-hal po s-dlišti, vl-vný člověk, b-tva u L-pan, nab-tá p-stole, v-žka kostela, v-sutý most, v-v-klaná židle, v-m-j konev, top-l p-l-nami, kom-havý pohyb, s-rová brambora, z-vá únavou, vlci táhle v-li.

VYJMENOVANÁ SLOVA Slíbený vynález, líčí past, viděl bitvu, blízká víska, zbytečně slibujeme, kůň s

VYJMENOVANÁ SLOVA Slíbený vynález, líčí past, viděl bitvu, blízká víska, zbytečně slibujeme, kůň s bílou lysinou, často se mýlí, rozbité sítko, vystavěl vilu, babička bílila síň, vystrašený výr, lítostivý sirotek, nepískej ani nevýskej, mlít obilí ve mlýně, zmýlená neplatí, opylený kvítek, sypký písek, zbil kamaráda, vzlykající dítě, pykal za činy, pozbyl zdraví, vyplivni to, vypadl z vikýře, vyzývavý pohled, hbitě pobíhal po sídlišti, vlivný člověk, bitva u Lipan, nabitá pistole, vížka kostela, visutý most, vyviklaná židle, vymyj konev, topil pilinami, komíhavý pohyb, syrová brambora, zívá únavou, vlci táhle vyli.

Oprav chybný pravopis vyjmenovaných slov Líbí se my jednoduchý nábytek. Výdali jsme se denně.

Oprav chybný pravopis vyjmenovaných slov Líbí se my jednoduchý nábytek. Výdali jsme se denně. Nevážíme si dobrého bidla. Vítek mluví plinně dvěma jazyky. Nebuď líný a pojď s námi na Lisou horu. Nabyl pušku a vyrazil na lov. Mýval jsem rád umyté nádobí. Mikulov byl po bitvě dobit švédským vojskem. Zavři vysunutý šuplík. Rozplívala se nad její krásou. Lízali zmrzlinu a kuli pykle. Neposlouchali jeho plitké řeči. Píchavky se sbírají jen malé, uvnitř bílé. Vyděl jsi, jak ten výr lesní rozvýřil kupu listí? Posypej si špagety sýrem. Ten víraz ti nesluší. Zkusili jsme obvyklý způsob jednání. Víly uvyly věneček z bílí. Vyběhli na mítinu před myslivnou. Ten pískot je určitě od myši.

Oprav chybný pravopis vyjmenovaných slov Líbí se mi jednoduchý nábytek. Vídali jsme se denně.

Oprav chybný pravopis vyjmenovaných slov Líbí se mi jednoduchý nábytek. Vídali jsme se denně. Nevážíme si dobrého bydla. Vítek mluví plynně dvěma jazyky. Nebuď líný a pojď s námi na Lysou horu. Nabil pušku a vyrazil na lov. Míval jsem rád umyté nádobí. Mikulov byl po bitvě dobyt švédským vojskem. Zavři vysunutý šuplík. Rozplývala se nad její krásou. Lízali zmrzlinu a kuli pikle. Neposlouchali jeho plytké řeči. Pýchavky se sbírají jen malé, uvnitř bílé. Viděl jsi, jak ten výr lesní rozvířil kupu listí? Posypej si špagety sýrem. Ten výraz ti nesluší. Zkusili jsme obvyklý způsob jednání. Víly uvily věneček z býlí. Vyběhli na mýtinu před myslivnou. Ten pískot je určitě od myši.

Modrému kolečku najdi oranžové tak, aby vzniklo slovní spojení se smysluplným významem, odůvodni pravopis:

Modrému kolečku najdi oranžové tak, aby vzniklo slovní spojení se smysluplným významem, odůvodni pravopis: únavou bolestí ořechů mít prach bil past rád líska vysel líčí obilí sípal víří zívá psa

Řešení : bil psa mít rád sípal bolestí vysel obilí líska ořechů zívá únavou

Řešení : bil psa mít rád sípal bolestí vysel obilí líska ořechů zívá únavou víří prach líčí past

Tvoř věty s těmito slovy: Pobil – Bílý – Líže – Lísá – Míjí

Tvoř věty s těmito slovy: Pobil – Bílý – Líže – Lísá – Míjí – Pil – Písku – Síto – Síti – Vídal - Pobyl – Býlí – Lyže – Lysá – Myjí – Pyl – Pysku – Syto – Sytí – Vydal -

Zdroj : Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku,

Zdroj : Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí 3