NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 9
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Zdeněk Brabec DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Zdeněk Brabec DATUM VYTVOŘENÍ: únor 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_14_8. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost TÉMA: City ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE: Soubor je pomůckou k výkladu a procvičení tématu Citový život na 2. stupni

ANOTACE: Soubor je pomůckou k výkladu a procvičení tématu Citový život na 2. stupni ZŠ. Na str. 3 se žáci mohou pokusit odhalit souvislost mezi fotografiemi a vyvodit název tématu. Na str. 4 žáci zakroužkováním perem příslušnou barvou rozdělí city a pocity na kladné a záporné. Správnost ověří kliknutím na pojem. Hledají k nim protiklady. Na str. 5 vyberou žáci libovolný obdélník. Po kliknutí na něj se zobrazí smajlík. Děti pojmenují příslušné city a pocity. Na str. 6 a 7 se žáci seznámí se členěním citů. Uvádějí příklady. Na str. 8 žáci přiřadí sady citů a pocitů do příslušných kategorií. Správnost ověří kliknutím na sadu citů a pocitů.

CITY EMOCE – z latin. MOVEO - hýbat

CITY EMOCE – z latin. MOVEO - hýbat

radost + pocit křivdy - hněv úcta nespravedlnost strach žárlivost obdiv sympatie smutek pocit

radost + pocit křivdy - hněv úcta nespravedlnost strach žárlivost obdiv sympatie smutek pocit krásy vztek láska odpor přátelství

CITY povzbuzující (stenické) tlumivé (astenické) vnější a vnitřní projevy emocí

CITY povzbuzující (stenické) tlumivé (astenické) vnější a vnitřní projevy emocí

citové vztahy vyšší city citové reakce tělesné city citové stavy

citové vztahy vyšší city citové reakce tělesné city citové stavy

citové reakce tělesné city citové vztahy vyšší city hlad ospalost únava citové stavy láska

citové reakce tělesné city citové vztahy vyšší city hlad ospalost únava citové stavy láska pocit krásy strach nenávist smutek pocit křivdy hněv sympatie nadšení úcta pobavení obdiv

Zdroje: • • Kolektiv autorů, Občanská výchova 8. , Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005 ISBN

Zdroje: • • Kolektiv autorů, Občanská výchova 8. , Nakladatelství Fraus, Plzeň 2005 ISBN 80 -7238 -393 -0. Ilustrace: www. office. microsoft. com Software: Microsoft Power. Point 2010 držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3