NZEV KOLY 2 ZKLADN KOLA RAKOVNK HUSOVO NMST

  • Slides: 12
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER

NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3 AUTOR: MGR. TOMÁŠ ERICH LÜFTNER DATUM VYTVOŘENÍ: ÚNOR 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_18_9. _ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A_PŘÍRODA TÉMA: OPTICKÉ_PŘÍSTROJE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace • • • Výukový materiál slouží pro výklad – Optické přístroje Snímek 3

Anotace • • • Výukový materiál slouží pro výklad – Optické přístroje Snímek 3 – Zorný úhel – vlastnosti obrazu Snímek 4 – Zorný úhel – závislost na vzdálenosti Snímek 5 –Zorný úhel – pro dva různě velké předměty Snímek 6 – Lupa – vlastnosti, využití Snímek 7 – zobrazení lupou (animace) Snímek 8 - mikroskop – objektiv, okulár, vlastnosti Snímek 9 - zobrazení mikroskopem (animace) Snímek 10 – využití, vlastnosti Snímek 11 – zobrazení dalekohledem (animace)

Zorný úhel • Pomocí zorného úhlu posuzujeme u předmětů: ▫ Vzdálenost ▫ Velikost •

Zorný úhel • Pomocí zorného úhlu posuzujeme u předmětů: ▫ Vzdálenost ▫ Velikost • Je úhel mezi paprsky, které vycházejí z krajních bodů předmětu a vstupují do našeho oka.

Zorný úhel • Při vzdalování předmětu od oka se zorný úhel zmenšuje α 1

Zorný úhel • Při vzdalování předmětu od oka se zorný úhel zmenšuje α 1 • Při přibližování předmětu k oku se zorný úhel zvětšuje α 2 α 1 α 2

Zorný úhel • Různě vysoké předměty můžeme v různých vzdálenostech pozorovat pod stejným zorným

Zorný úhel • Různě vysoké předměty můžeme v různých vzdálenostech pozorovat pod stejným zorným úhlem. α

Lupa • Spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm • Předmět je umístěný

Lupa • Spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm • Předmět je umístěný mezi lupou a ohniskem • Vlastnosti obrazu: 1. Zdánlivý 2. Přímý 3. Větší než předmět • Využití: 1. V laboratořích 2. Na čtení malého písma

Lupa Y´ Y F α 1

Lupa Y´ Y F α 1

Mikroskop • Zařízení, které slouží pro zvětšení obrazu předmětu • Objektiv – spojka blíže

Mikroskop • Zařízení, které slouží pro zvětšení obrazu předmětu • Objektiv – spojka blíže zkoumanému předmětu Objektiv • Okulár – spojka blíže oku Okulár • Využití: Laboratoře – biologie, lékařství, mineralogie • Běžné mikroskopy až 1000 krát zvětšení • Elektronové mikroskopy – přesnější než běžné

Mikroskop F 1 ´ F 2´ F 1 Objektiv Okulár

Mikroskop F 1 ´ F 2´ F 1 Objektiv Okulár

Dalekohled • Slouží pro pozorování vzdálených předmětů • Zvětšujeme zorný úhel • Využití: 1.

Dalekohled • Slouží pro pozorování vzdálených předmětů • Zvětšujeme zorný úhel • Využití: 1. Astronomie 2. Armáda 3. Myslivost

Keplerův dalekohled Zvětšení u Keplerova dalekohledu F 1 ´ F 2 F 1 Okulár

Keplerův dalekohled Zvětšení u Keplerova dalekohledu F 1 ´ F 2 F 1 Okulár Objektiv

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1.

Zdroje: 1. KOLÁŘOVÁ, Růžena, et al. Fyzika : Pro 9. ročník základní školy. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2005. 232 s. Dostupné z WWW: <http: //www. prometheus-nakl. cz>. ISBN 80 -7196 -193 -0. 2. RAUNER, Karel; HAVEL, Václav; RANDA, Miroslav. Fyzika 9 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2007. 136 s. Dostupné z WWW: <http: //www. fraus. cz>. ISBN 978 -80 -7238 -617 -8. Ilustrace: Dílo autora Software: Microsoft Office Professional Plus 2010, verze 14. 06106. 5005 Držitel licence 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3