NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 20
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Iveta Vostrá DATUM VYTVOŘENÍ: březen 2013 NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_Český jazyk a literatura 7. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace TÉMA: CHARAKTERISTIKA ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

Anotace : Materiál je určen žákům 7. ročníku Slouží jako podklad k opakování učiva

Anotace : Materiál je určen žákům 7. ročníku Slouží jako podklad k opakování učiva ze skladby Může být použit ke společnému opakování, nebo k samostatnému opakování /např. čtvrtletní práce/ Snímek č. 3 – 10 – jednotlivé úkoly ze skladby Snímek č. 11 – 19 - řešení

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 1, Urči a podtrhej základní skladební dvojici : Před školou stál hlouček

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 1, Urči a podtrhej základní skladební dvojici : Před školou stál hlouček děvčat. Vtom někdo tiše zaklepal na dveře. Moudřejší ustoupí. Petrušce se cesta lesem líbila. To ví snad každý.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 2, Vyhledej přísudky, rozliš jejich druh : Omyli si ruce v dešťové

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 2, Vyhledej přísudky, rozliš jejich druh : Omyli si ruce v dešťové vodě. ______ Ulice byla prázdná. __________ Divadlo bylo odjakživa mou láskou. _______ Honza hup z pece dolů. ________ Březen – měsíc knihy. _________

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 3, Doplň koncovky příčestí : Okénka svítil- do noci. Peníze zůstal- ležet

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 3, Doplň koncovky příčestí : Okénka svítil- do noci. Peníze zůstal- ležet na stole. Pod oknem zadupal- těžké boty. Přivezl- nám uhlí. Houfy špačků poletovalnad krajinou. Lékaři a sestry pravidelně prohlížel- všechny žáky. Ledoborce vyplulna moře. Dni se krátil-, noci prodlužoval-. Srnky a jejich mláďata se vracel- z pastvy.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 4, Vyhledej předměty, urči jejich pád : Průhledný opar soumraku naplňuje ulici.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 4, Vyhledej předměty, urči jejich pád : Průhledný opar soumraku naplňuje ulici. Některá voda je známá léčivými účinky. Naši krajané v cizině touží po domově. Jarní deště prospěly osení. Viděl mě jít s Petrem. Byl jsem koupit dárek tatínkovi.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 5, Vyhledej přívlastky, urči shodné – neshodné a změň je v opak

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 5, Vyhledej přívlastky, urči shodné – neshodné a změň je v opak : Rodiče Adélky byli vystrašeni. __________________ Sportovní novinky uslyšíte až ráno. _________________ Čaj z Indie mi chutná. __________________

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 6, Vyhledej příslovečná určení, urči jejich druh : Martin odletěl za koupáním

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 6, Vyhledej příslovečná určení, urči jejich druh : Martin odletěl za koupáním do Turecka. Katka usíná v létě pozdě. Před jeho domem stál zástup lidí. Pro nemoc jsem neodjel. Přes zákaz tam odpoledne šel

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 7, Vyhledej ve větách doplňky : Z výletu jsme se vrátili spokojeni.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 7, Vyhledej ve větách doplňky : Z výletu jsme se vrátili spokojeni. Děti zůstaly doma úplně samy. Dům u lesa se zdál zcela opuštěn. Petr chodil do divadla rád. Ota byl zvolen mluvčím třídy.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 8, Proveď grafický rozbor věty, urči větné členy : Z ořešáku k

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 8, Proveď grafický rozbor věty, urči větné členy : Z ořešáku k nám silně doléhalo datlí ťukání. Babička právě zadělávala ve velké míse těsto na koláče.

Řešení : 1, stál – hlouček někdo - zaklepal moudřejší – ustoupí cesta –

Řešení : 1, stál – hlouček někdo - zaklepal moudřejší – ustoupí cesta – se líbila každý - ví

Řešení : 2, omyli si – slovesný byla prázdná – jmenný se sponou bylo

Řešení : 2, omyli si – slovesný byla prázdná – jmenný se sponou bylo láskou – jmenný se sponou hup – citoslovečný měsíc - jmenný

Řešení : 3, Okénka svítila do noci. Peníze zůstaly ležet na stole. Pod oknem

Řešení : 3, Okénka svítila do noci. Peníze zůstaly ležet na stole. Pod oknem zadupaly těžké boty. Přivezli nám uhlí. Houfy špačků poletovaly nad krajinou. Lékaři a sestry pravidelně prohlíželi všechny žáky. Ledoborce vypluly na moře. Dni se krátily, noci prodlužovaly. Srnky a jejich mláďata se vracely z pastvy.

ŘEŠENÍ : 4, Vyhledej předměty, urči jejich pád : Průhledný opar soumraku naplňuje ulici.

ŘEŠENÍ : 4, Vyhledej předměty, urči jejich pád : Průhledný opar soumraku naplňuje ulici. 4. p. Některá voda je známá léčivými účinky. 7. p. Naši krajané v cizině touží po domově. 6. p. Jarní deště prospěly osení. 3. p. Viděl mě jít s Petrem. 4. p. , 7. p. Byl jsem koupit dárek tatínkovi. 4. p. , 3. p.

ŘEŠENÍ : 5, Rodiče Adélky byli vystrašeni. NESHODNÝ Adélčini rodiče byli vystrašeni. Sportovní novinky

ŘEŠENÍ : 5, Rodiče Adélky byli vystrašeni. NESHODNÝ Adélčini rodiče byli vystrašeni. Sportovní novinky uslyšíte až ráno. SHODNÝ Novinky ze sportu uslyšíte až ráno. Čaj z Indie mi chutná. NESHODNÝ Indický čaj mi chutná.

ŘEŠENÍ : 6, za koupáním - pu účelu do Turecka – pu místa v

ŘEŠENÍ : 6, za koupáním - pu účelu do Turecka – pu místa v létě – pu času pozdě – pu míry před domem – pu místa pro nemoc – pu příčiny přes zákaz – pu přípustky tam – pu místa odpoledne – pu času

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 7, Z výletu jsme se vrátili spokojeni. Děti zůstaly doma úplně samy.

OPAKOVÁNÍ SKLADBY 7, Z výletu jsme se vrátili spokojeni. Děti zůstaly doma úplně samy. Dům u lesa se zdál zcela opuštěn. Petr chodil do divadla rád. Ota byl zvolen mluvčím třídy.

ŘEŠENÍ : 8, doléhalo PUM Z ořešáku PUM K nám PUZ silně ťukání PKS

ŘEŠENÍ : 8, doléhalo PUM Z ořešáku PUM K nám PUZ silně ťukání PKS datlí

ŘEŠENÍ : 8, BABIČKA ZADĚLÁVAL A PUČ PUM V MÍSE PRÁVĚ PKS VELKÉ PT

ŘEŠENÍ : 8, BABIČKA ZADĚLÁVAL A PUČ PUM V MÍSE PRÁVĚ PKS VELKÉ PT TĚSTO PKN NA KOLÁČE

Zdroj : Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku,

Zdroj : Vlastní zdroj MICROSOFT POWERPOINT 2010 Držitel licence 2. základní škola v Rakovníku, Husovo náměstí 3