ms szval HTAN TERMODINAMIKA I A hmrsklet az

  • Slides: 38
Download presentation
más szóval HŐTAN, TERMODINAMIKA I.

más szóval HŐTAN, TERMODINAMIKA I.

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó. E jellemzőt az ember elsősorban tapintás

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó. E jellemzőt az ember elsősorban tapintás útján, a hőérzettel észleli, másodsorban hőmérő segítségével. A hőmérséklet a hőtan tudományának egyik alapfogalma. Fizikai szempontból : a hőmérséklet az anyagot felépítő részecskék átlagos mozgási energiájávalkapcsolatos mennyiség. A hőmérséklet statisztikus fogalom.

A hőmérőkészítés gondolata Leonardo da Vincitől származik. Az első hőmérőt Galilei készítette 1593 -ban

A hőmérőkészítés gondolata Leonardo da Vincitől származik. Az első hőmérőt Galilei készítette 1593 -ban Az első hőmérők a gázok, folyadékok, szilárd anyagok hőtágulásán alapultak GALILEI HŐMÉRŐJE A golyók tömegkülönbsége mindössze 2 / 1000 gramm. Ez biztosítja a pontosan 1 °C-nyi különbséget. A golyók lesűlyednek, ha a hőmérséklet növekszik és felemelkednek, ha a hőmérséklet csökken. Az aktuális hőmérséklet a felső részen úszó legalsó golyón függő plombáról olvasható le.

A Celsius skála alappontjai:

A Celsius skála alappontjai:

Anders Celsius 1701. november 27. – 1744. április 25. svéd természettudós, csillagász, a Celsius-skála

Anders Celsius 1701. november 27. – 1744. április 25. svéd természettudós, csillagász, a Celsius-skála megalkotója. A svéd és a berlini akadémia, valamint a londoni Royal Society tagja. Foglalkozott a Nap és a Föld távolságának meghatározásával. Fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett. 1737 -ben tervezte meg a ma is használatos, 100 -as beosztású hőmérsékleti skáláját, amely komoly segítséget jelentett a tudományos munkában. A skálát 1742 -ben mutatta be a Svéd Akadémiában 1750 -ben Stromer svéd tudós módosította a skálát, és a fagyáspontot tette meg 0°-nak, a forráspontot pedig 100°-nak. Tanulmányozta az északi fényt is.

A Fahrenheit skála alappontjai: O°F : szülővárosának leghidegebb hőmérséklete, 100°F: testének hőmérséklete Daniel Gabriel

A Fahrenheit skála alappontjai: O°F : szülővárosának leghidegebb hőmérséklete, 100°F: testének hőmérséklete Daniel Gabriel Fahrenheit (1686– 1736) német fizikus ÁTVÁLTÁS: [°C] = ([°F] ‒ 32) · 5/9 [°F] = [°C] · 9/5 + 32

Néhány érdekes hőmérsékleti adat: A Nap felszíni hőmérséklete: 6000°C A Nap belső hőmérséklete: 10

Néhány érdekes hőmérsékleti adat: A Nap felszíni hőmérséklete: 6000°C A Nap belső hőmérséklete: 10 millió °C Legforróbb csillagok belső hőmérséklete : 50 millió°C Hidrogénbomba robbanásakor: 300 millió°C Földfelszín átlaghőmérséklete: 15°C Ezen a hőmérsékleten a legnagyobb a víz sűrűsége: 4 °C Téli álmot alvó aranyhörcsög: 3, 5°C Sütő hőmérséklete: 200 °C Max sütő: 380 °C Vas olvadáspontja : 1539 °C Vas forráspontja: 3000 °C Arany olvadáspont: 1000 °C Volfrám, a legmagasabb olvadáspontú fém : 3380 °C Higany fagyáspontja: -39 °C Földön mért leghidegebb hőmérséklet -89, 2 °C /Antarktisz 1983/ Oxigén fagyáspontja: -219 °C Nitrogén fagyáspontja -210 °C Nitrogén forráspontja : -196°C Plútó felszíni hőm: -220°C Galaxisok közötti tér hőm: -270°C

KELVIN SKÁLA Ez a termodinamikai hőmérséklet-skála. Az abszolút hőmérsékleti skála használatát William Lord Kelvin

KELVIN SKÁLA Ez a termodinamikai hőmérséklet-skála. Az abszolút hőmérsékleti skála használatát William Lord Kelvin (eredeti neve William Thomson, 1724 -1907), angol fizikus vezettette be. 1892 -ben Viktória királynőtől nemesi címet kapott (Kelvin néven ütötték lorddá). A skála alappontja az abszolút zérus pont. Abból a megfontolásból adódik, hogy a test hőmérsékletét a molekulák sebessége határozza meg. Ahol ez a sebesség nulla, az anyag alapállapota. 0 K = -273, 15°C 0°C = 273 K 100°C = 373 K A Kelvin skálán az egységek ugyanakkorák, mint a Celsius skálán. ÁTVÁLTÁS: T a hőmérséklet Kelvinben, t Celsius fokban T = t + 273 Az eddigi előállított leghidegebb hőmérséklet 2⋅10 -9 K. /2 nanokelvin/

Kezdetben a hőmérőkbe alkoholt, majd később higanyt tettek. De a higany -39°C-on megfagy, 357°C-on

Kezdetben a hőmérőkbe alkoholt, majd később higanyt tettek. De a higany -39°C-on megfagy, 357°C-on felforr. Ha a higany fölé nitrogén gázt vagy szénsavat tesznek, akkor a hőmérő 750°C-ig használható. A nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletek mérésére más fizikai törvényeket kellett alkalmazni. ⇒ Az ellenállás-hőmérők azt használják ki, hogy a fémek ellenállása függ a hőmérséklettől. (ΔR=R 0·α · ΔT) ⇒ A magasabb hőmérsékletű testeknél a sugárzás erősségét mérik. Ezek a pirométerek. (kohók, Nap) ⇒ Vannak olyan festékek, amelyek színváltozással reagálnak a hőmérsékletváltozásra. Ez a termokolor. (benzinmotor, lázmérő, akvárium hőmérő)

SZILÁRD TESTEK HŐTÁGULÁSA Lineáris(vonalas) hőtágulás Felületi hőtágulás Térfogati hőtágulás

SZILÁRD TESTEK HŐTÁGULÁSA Lineáris(vonalas) hőtágulás Felületi hőtágulás Térfogati hőtágulás

Lineáris(vonalas) hőtágulás A lineáris hőtágulási együttható számértéke kifejezi, hogy egy kelvin hőmérsékletváltozás hatására létrejövő

Lineáris(vonalas) hőtágulás A lineáris hőtágulási együttható számértéke kifejezi, hogy egy kelvin hőmérsékletváltozás hatására létrejövő hosszváltozás hányszorosa a kezdeti hossznak.

KÍSÉRLETI ESZKÖZ A LINEÁRIS HŐTÁGULÁS BEMUTATÁSÁRA

KÍSÉRLETI ESZKÖZ A LINEÁRIS HŐTÁGULÁS BEMUTATÁSÁRA

Néhány anyag hőtágulási együtthatója: ANYAG NEVE alumínium ólom réz vas tégla beton acél α

Néhány anyag hőtágulási együtthatója: ANYAG NEVE alumínium ólom réz vas tégla beton acél α 2, 4 2, 8 1, 6 1, 1 0, 95 1, 2 ANYAG NEVE α cement jég márvány üveg plexi fa gyémánt 1, 8 5, 25 0, 5 13, 0 0, 5 0, 12

Melegben a hidak fémszerkezete is hosszabb lesz, ezért a nagy hidaknak legalább az egyik

Melegben a hidak fémszerkezete is hosszabb lesz, ezért a nagy hidaknak legalább az egyik végét görgőkkel támasztják alá.

Az úttesten pedig egymásba csúszó fésűs szerkezet teszi lehetővé a tágulást.

Az úttesten pedig egymásba csúszó fésűs szerkezet teszi lehetővé a tágulást.

A hosszú csővezetékekbe U lakú szakaszokat/ lírákat/ iktatnak. A vezeték tágulásakor illetve összehúzódásakor, az

A hosszú csővezetékekbe U lakú szakaszokat/ lírákat/ iktatnak. A vezeték tágulásakor illetve összehúzódásakor, az U alakú részek hajlanak meg, így a csövek nem károsodnak.

LÍRA

LÍRA

Csövek szerelésénél is figyelni kell a hőtágulásra.

Csövek szerelésénél is figyelni kell a hőtágulásra.

Előfordulhat , hogy nagy melegben a sín meghajlik.

Előfordulhat , hogy nagy melegben a sín meghajlik.

0 fokon 300 m 30 fokon 15 cm-rel magasabb. Mekkora a hőtág. tényező?

0 fokon 300 m 30 fokon 15 cm-rel magasabb. Mekkora a hőtág. tényező?

A BIMETÁL két különböző fémből áll, melyeket szegecseléssel vagy hegesztéssel egymáshoz erősítenek. Hőmérséklet változáskor

A BIMETÁL két különböző fémből áll, melyeket szegecseléssel vagy hegesztéssel egymáshoz erősítenek. Hőmérséklet változáskor a két fém különböző mértékben tágul, illetve húzódik össze, ezért a bimetall meghajlik. A meghajlásból következtetni lehet a hőmérsékletre. ��

Kapcsolók, szelepek működtetésére használják például tűzhelyek, vízmelegítők, fűtőberendezések biztonságos működtetése oldható meg vele. Így

Kapcsolók, szelepek működtetésére használják például tűzhelyek, vízmelegítők, fűtőberendezések biztonságos működtetése oldható meg vele. Így működnek a tűzjelzők.

Felületi hőtágulás: A parketta, az autópályák betonelemei vagy a díszburkolat elhelyezésekor úgynevezett dilatációs hézagot

Felületi hőtágulás: A parketta, az autópályák betonelemei vagy a díszburkolat elhelyezésekor úgynevezett dilatációs hézagot kell hagyni, hogy a melegedés hatására ne púposodjon fel a felület, illetve lehűléskor ne törjön el. A fémalátétek, mozgólépcsők, csukó, záró szerkezetek lemezeinél is figyelni kell a felületi tágulásra.

 Dilatációs hézag hiánya miatt keletkező repedés Helytelenül megtervezett dilatációs kiosztás az épület végétől

Dilatációs hézag hiánya miatt keletkező repedés Helytelenül megtervezett dilatációs kiosztás az épület végétől 1, 5 m-re

TÉRFOGATI HŐTÁGULÁS

TÉRFOGATI HŐTÁGULÁS

1 kg víz Térfogatának változása a hőmérséklet függvényében

1 kg víz Térfogatának változása a hőmérséklet függvényében

VÍZ

VÍZ

JÉG

JÉG

A víz rendellenes hőtágulásának egyik következménye, hogy télen a tavak fentről lefelé kezdenek befagyni.

A víz rendellenes hőtágulásának egyik következménye, hogy télen a tavak fentről lefelé kezdenek befagyni. A levegőtől lehűlő víz lesüllyed, így a hőáramlás miatt a tó vize 4°C-os lesz. További hűléssel azonban a felszínen maradt vízréteg megfagy. A jég viszont már jó hőszigetelő, ami megakadályozza a mélyebb vízrétegek további lehűlését. ��