MALA SPORTSKA KOLA KOPRIVNICA Marina Tomac Rojevi prof

  • Slides: 31
Download presentation
„MALA SPORTSKA ŠKOLA“ KOPRIVNICA Marina Tomac – Rojčević, prof. fizičke kulture

„MALA SPORTSKA ŠKOLA“ KOPRIVNICA Marina Tomac – Rojčević, prof. fizičke kulture

Uvod “Rođeni smo s ljubavlju prema kretanju i osjećamo se bolje kada smo snažni

Uvod “Rođeni smo s ljubavlju prema kretanju i osjećamo se bolje kada smo snažni i hitri”. Susan Kalish, liječnica sportske medicine Vodeći se tom misli, na inicijativu prof. Ivana Pala, 01. 03. 1999. započela je s radom “Mala sportska škola” u Koprivnici. Glavni ciljevi “Male sportske škole” su: Naučiti djecu o korisnosti svakodnevnog vježbanja za njihovo zdravlje Priprema djece za kasniju specijalizaciju po sportovima

Program “Male sportske škole” Program “Male sportske škole obuhvaća: rad s djecom u dvoranama

Program “Male sportske škole” Program “Male sportske škole obuhvaća: rad s djecom u dvoranama u vrtićima i osnovnim školama, Školu nogometa za djecu predškolske i školske dobi, Školu plivanja od beba do djece školske dobi, Rad s djecom sa posebnim potrebama Školu skijanja i snowbordinga, Školu klizanja.

Organizacija rada u dvorani u “Maloj sportskoj školi” Posebnost je suradnja profesora kineziologije i

Organizacija rada u dvorani u “Maloj sportskoj školi” Posebnost je suradnja profesora kineziologije i diplomiranih odgajateljica Takva suradnja važna je upravo zbog posebnosti dječjeg fizičkog i psihološkog rasta i razvoja Satovi se odvijaju dva puta tjedno u dvoranama dječjih vrtića i škola Trajanje pojedinog sata je od 45 do 60 min. , ovisno o dobi djece u dvoranama Djeca su podijeljena grupe ovisno o njihovoj dobi Svaki sat sadrži uvodni, pripremni glavni “A” i “B” dio i završni dio Motivira se roditelje da vježbaju sa djecom Roditelje se poučava o značenju pravilne prehrane za djecu

Planiranje i programiranje rada u dvoranama u “Maloj sportskoj školi” Provođenje inicijalnog provjeravanje za

Planiranje i programiranje rada u dvoranama u “Maloj sportskoj školi” Provođenje inicijalnog provjeravanje za motoričke i funkcionalne sposobnosti Testovi slični onima za osnovnu školu, ali nešto modificirani ovisno od uzrastu djece (bacanje loptice udalj, skok udalj iz mjesta, podizanje trupa, pretklon raznožno, poligon natraške, izdržaj u zgibu i trčanje 1 do 3 min. ) Izrada plana i programa, formiranje homogeniziranih grupa Tranzitivna provjeravanja Finalno provjeravanje Priprema po disciplinama za Olimpijadu dječjih vrtića i osnovnih škola (trčanje, štafetno trčanje, skok udalj iz mjesta, bacanje loptice, nogomet za dječake i djevojčice)

Rad s djecom od 3 do 4 godine u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce”

Rad s djecom od 3 do 4 godine u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce” Termini: ponedjeljak i petak od 16: 30 do 17: 15 Voditelji: Gordana Tucković i Lidija Čanji

Rad s djecom od 4 do 5 godina u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce”

Rad s djecom od 4 do 5 godina u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce” Termini: ponedjeljak i petak od 17: 20 do 18: 05 Voditelji: Marina Tomac-Rojčević i Diana Vrhoci

Rad s djecom od 5 do 7 godina u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce”

Rad s djecom od 5 do 7 godina u dvorani Dvorana COOR-a “Podravsko sunce” Termini: ponedjeljak i petak od 18: 15 do 19: 00. Voditelji: Marina Tomac. Rojčević i Diana Vrhoci

Rad s djecom od 7 do 10 godina u dvorani Dvorana OŠ “Antun Nemčić

Rad s djecom od 7 do 10 godina u dvorani Dvorana OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Termini: ponedjeljak i srijeda od 18: 30 do 19: 30. Voditelj: Predrag Žagar Dvorana Srednje škole Koprivnica Termini: srijeda i petak od 18: 00 do 19: 00. Voditelji: Natalija Tomac i Sandra Oreški

Škola nogometa za predškolce Dvorana OŠ “Braća Radić” Termini: subota 10: 00 do 11:

Škola nogometa za predškolce Dvorana OŠ “Braća Radić” Termini: subota 10: 00 do 11: 00. Voditelji: Igor Sedlanić i Gordana Tucković

Škola nogometa za školarce Dvorana OŠ “Braća Radić” Termini: subota 10: 00 do 12:

Škola nogometa za školarce Dvorana OŠ “Braća Radić” Termini: subota 10: 00 do 12: 00. Voditelj: Hrvoje Kodrič

Plivanje Smatram da je danas neznanje plivanja gotovo jednako nepismenosti, a tim više što

Plivanje Smatram da je danas neznanje plivanja gotovo jednako nepismenosti, a tim više što znanje plivanja može spasiti ljudski život. Upravo iz tog razloga vrlo je važno da djeca nauče plivati već u ranom djetinjstvu, a da tijekom godina odrastanja svoje plivačko znanje usavršavaju i oplemenjuju. Univerzalna sportska škola je pravo mjesto za ranu obuku plivanja, učenje i usavršavanje plivačkih tehnika, a isto tako i mjesto za rekreativno bavljenje plivanjem kod djece. Bitno je da se rad u univerzalnoj sportskoj školi odvija tijekom cijele školske godine.

“Bebe-ribe” Cilj kod rada sa sasvim malom djecom od 4 mjeseca do 4 godine

“Bebe-ribe” Cilj kod rada sa sasvim malom djecom od 4 mjeseca do 4 godine starosti Priviknuti bebe i malu djecu na njima relativno stran medij – vodu. Naučiti djecu osnovne kretnje u vodi: odguravanje nogama imitirajući „žabu“, plutanje na trbuhu i na leđima, osnovni rad rukama i nogama prisno, koordinacija rada rukama i nogama u najstarijoj grupi i na kraju samostalno plivanje. Također uspostaviti dobru komunikaciju u „četverokutu“: dijete – roditelj – odgajatelj - kineziolog. Projektom „bebe-ribe“ omogućiti roditeljima da djetetu pruže uključivanje u korisnu tjelesnu aktivnost koja je ujedno i druženje s roditeljem.

“Bebe-ribe” Gradski bazeni “Cerine” Termini – četvrtakom 16: 30 – Bebe od 4 mj

“Bebe-ribe” Gradski bazeni “Cerine” Termini – četvrtakom 16: 30 – Bebe od 4 mj do 12 mj Voditelji: Diana Vrhoci i Gordana Tucković 17: 00 – Bebe od 1 do 2 god. Voditelji: Diana Vrhoci i Gordana Tucković 17: 00 – Djeca od 3 do 4 god. Voditelji: Sandra Oreški i Lidija Čanji 17: 15 – Djeca od 2 do 3 god. Voditelji: Marina Tomac-Rojčević i Maja Šmic 18: 15 – Djeca od 4 do 5 god. Voditelji: Janja Geršić i Maja Šmic

Obuka neplivača za predškolce Cilj kod rada sa predškolcima od 5 do 7 godina

Obuka neplivača za predškolce Cilj kod rada sa predškolcima od 5 do 7 godina starosti Kroz igru adaptirati djecu na vodu, naučiti ih održavanju na vodi, disanju u vodi, osnovama ronjenja na dah, osnovama plivačkih tehnika: kraul, leđno, prsno, naučiti djecu skok na noge i na glavu. Jedan od osnovnih zahtjeva u radu s djecom predškolske dobi jest da ih se prihvati sa svim njihovim manama i vrlinama, interesima, potrebama i željama. Potrebno je napraviti takav program pri kojem će djeca postepeno kroz igru upoznavati elemente plivanja i razvijati se u samostalne i sigurne plivače. Pravilnim vodstvom trenera djeca razvijaju pozitivan stav prema vodi i doživljavaju vodu kao medij u kojem se dobro i sigurno osjećaju i s veseljem igraju. Na taj način djeca svoje slobodno vrijeme provode na organiziran i zdrav način.

Obuka neplivača za predškolce Gradski bazeni “Cerine” Termini: Termini utorkom Od 17 do 19

Obuka neplivača za predškolce Gradski bazeni “Cerine” Termini: Termini utorkom Od 17 do 19 sati Voditelji: Janja Geršić Vesna Hižman-Perošić Igor Sedlanić Sunčica Svetec Lidija Čanji Sandra Oreški Maja Šmic Diana Vrhoci

Obuka neplivača za osnovnoškolce Cilj kod rada s djecom školske dobi do 7 do

Obuka neplivača za osnovnoškolce Cilj kod rada s djecom školske dobi do 7 do 10 godina starosti Učenje i usavršavanje plivačkih tehnika: kraul, leđno, prsno, delfin. Učenje i usavršavanje plivačkih startova i osnovnih plivačkih okreta. Slobodno plivanje dužih dionica. Preron što duže dionice ronjenjem na dah. Upoznavanje sa osnovnim elementima vaterpola za dječake i sinkronog plivanja za djevojčice. Usmjeravanje djece prema plivačkom, ronilačkom, vaterpolo ili sinkronom klubu. Rad s djecom u plivanju kao rekreacijskom sportu. Rad s djecom u plivanju u svrhu kineziterapije.

Obuka neplivača za osnovnoškolce Gradski bazeni “Cerine” Termini: Termini subotom Od 9 do 11

Obuka neplivača za osnovnoškolce Gradski bazeni “Cerine” Termini: Termini subotom Od 9 do 11 sati Voditelji: Bruno Borić Janja Geršić Vesna Hižman-Perošić Valerija Mihac Neven Nemet Sunčica Svetec Danijela Šimek Lidija Čanji Sandra Oreški Maja Šmic Diana Vrhoci

Rad s djecom sa posebnim potrebama u igraonici “Dodir” U rad su djeca predškolske

Rad s djecom sa posebnim potrebama u igraonici “Dodir” U rad su djeca predškolske dobi od 3 do 7 godina Opći cilj: integracija djece s većim teškoćama u razvoju u užu i širu okolinu. Specifični ciljevi: Razvoj senzomotorike Razvoj komunikacijskih vještina Razvoj socijalizacije

Rad s djecom sa posebnim potrebama u igraonici “Dodir” Dvorana COOR-a “Podravsko sunce” Termini:

Rad s djecom sa posebnim potrebama u igraonici “Dodir” Dvorana COOR-a “Podravsko sunce” Termini: ponedjeljak i utorak od 16: 00 do 18: 45. Voditelji: Ksenija Vukić, prof. defektolog Biserka Vedriš, prof. defektolog Mirjana Šimek, prof. defektolog Natalija Kušenić, prof. kineziolog Informacije: Ksenija Vukić 048 240 341

Škola skijanja i snowboarda Cilj zimovanja je utjecati na zadovoljenje primarnih potreba djeteta za

Škola skijanja i snowboarda Cilj zimovanja je utjecati na zadovoljenje primarnih potreba djeteta za kretanjem, kako kroz učenje motoričkih zadataka i sadržaja iz skijanja, tako i putem dodatnih i dopunskih animacijskih sadržaja (B. Višić i suradnici, 2005. ). Preostali ciljevi su stjecanje ljubavi prema zimovanju, socijalizacija i osamostaljivanje djece, aktivni odmor te poticanje kreativnosti djece. Osim navedenih ciljeva Mala sportska škola je dugogodišnjim radom postavila prioritete koje pokušava ostvariti. To su na prvom mjestu sigurnost djece, zatim animacija i socijalizacija djece i na kraju učenje skijaških elemenata odnosno elemenata snowboarda.

Škola skijanja i snowboarda Rogla, Slovenija Od 06. do 10. 01. 2010. Prijave i

Škola skijanja i snowboarda Rogla, Slovenija Od 06. do 10. 01. 2010. Prijave i informacije: Ratko Ljubić 098 897 969 Prijave najkasnije do: 15. 11. 2009.

Škola klizanja Primarni cilj je naučiti djecu umijeću kretanja po zaleđenim površinama korištenjem klizaljki.

Škola klizanja Primarni cilj je naučiti djecu umijeću kretanja po zaleđenim površinama korištenjem klizaljki. Program je osmišljen kao oblik učenja, zabave i igre. Početak škole klizanja započinje privikavanjem na klizaljke, dolazak na led i privikavanje, hodanje po ledu, klizanje uz pomoć, te na posljetku dijete dolazi do stadija gdje je sposobno samostalno se kretati po zaleđenim površinama bez pomoći. Djeca iz tog programa dobivaju mnogo više od samog obveznog edukacijskog dijela programa, a to su: učenje i stjecanje socijalnih vještina i druženje sa vršnjacima, usvajanje pedagoških vrijednosti, navike kretanja, kretanje u vanjskim prostorima i prirodi, osjećaj pripadnosti nekoj grupi, igre na otvorenom prostoru kojih u današnje vrijeme sve više nedostaje u provođenju slobodnog vremena djece i mladih, te stjecanje zdravstvenih fizičkih i psihičkih vrijednosti.

Škola klizanja Tijekom zimskog odmora.

Škola klizanja Tijekom zimskog odmora.

Utjecaj redovitog vježbanja na psihološki i emocionalan razvoj djeteta Motorički razvoj je u korelaciji

Utjecaj redovitog vježbanja na psihološki i emocionalan razvoj djeteta Motorički razvoj je u korelaciji sa intelektualnim razvojem (razvoj zapažanja, percipiranja, mišljenja, pamćenja i dr. ) Obogaćivanje emocionalnog života djeteta (razvoj samopouzdanja, radost, oduševljenje, optimizam i dr. ) Potiskivanje društveno neprihvatljivog ponašanja

Utjecaj redovitog vježbanja na psihološki i emocionalan razvoj djeteta Slabo razvijene motoričke sposobnosti –

Utjecaj redovitog vježbanja na psihološki i emocionalan razvoj djeteta Slabo razvijene motoričke sposobnosti – usporeni intelektualni razvoj Dobro razvijena motorika – razvoj pozitivnih osobina ličnosti (potreba za druženjem) Odgojna funkcija – integracija pojedinca u društveni život

Prikaz doživljaja djeteta kroz likovni izraz Dijete slabijih motoričkih sposobnosti Hana: “Kada se razgibamo,

Prikaz doživljaja djeteta kroz likovni izraz Dijete slabijih motoričkih sposobnosti Hana: “Kada se razgibamo, onda imam snage. ” Dijete boljih motoričkih sposobnosti Jan: “Volim vježbati i teške vježbe jer je to zdravo za nas. ” Ana: “ Kada izgubimo u nekoj igri osjećam se tužno, ružno i ljuto. ”

Uloga trenera Sportski sadržaji moraju biti prihvatljivi za djecu Stalan poticaj i motivacija Pohvala

Uloga trenera Sportski sadržaji moraju biti prihvatljivi za djecu Stalan poticaj i motivacija Pohvala za uloženi trud

Sastav voditelja “Male sportske škole” Predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice: Jasmina Stričević, dipl.

Sastav voditelja “Male sportske škole” Predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice: Jasmina Stričević, dipl. oec. Voditelj “Male sportske škole”: Ratko Ljubić dipl. ing. Sportski voditelj “Male sportske škole”: Marina Tomac – Rojčević, prof. Diplomirani kineziolozi: Bruno Borić Janja Geršić Vesna Hižman-Perošić Hrvoje Kodrič Natalija Kušenić Valerija Mihac Neven Nemet Igor Sedlanić Sunčica Svetec Danijela Šimek Natalija Tomac Predrag Žagar Diplomirane odgajateljice: Lidija Čanji Sandra Oreški Maja Šmic Gordana Tucković Diana Vrhoci

Zaključak Budući da rad s djecom predškolskog uzrasta iziskuje posebnu pažnju, upravo je važna

Zaključak Budući da rad s djecom predškolskog uzrasta iziskuje posebnu pažnju, upravo je važna kombinacija kineziolog – odgajatelj. Odgajateljice su od neprocjenjive važnosti za psihološki i emocionalan razvoj djeteta. Kineziolozi u svakoj fazi odrastanja djece, svojom stručnošću mogu pravilno primijeniti različite kineziološke aktivnosti. Redovito praćenje djece omogućava kasnije lakšu specijalizaciju za određeni sport. Primjena redovite i programirane tjelesne aktivnosti važna je za cjelokupni rast i razvoj djece te sprečavanje ozljeđivanja u sportu i svakodnevnom životu. “Vježbanja ne smiju biti povremena, nego učestala. Učestalim aktiviranjem postiže se još jedna svrha, a to je formiranje navike i potrebe za takvim aktivnostima kroz cijeli život. ” Ante Vukasović, pedagog

POZDRAV IZ KOPRIVNICE!

POZDRAV IZ KOPRIVNICE!