Online kola Marina Roboti by Marina Tomislav Roboti

  • Slides: 39
Download presentation
Online škola Marina Robotić by Marina & Tomislav Robotić 2 2/20/2021

Online škola Marina Robotić by Marina & Tomislav Robotić 2 2/20/2021

Ciljevi prezentacije l l l Poticaj razvoju novog načina učenja i prezentacije sadržaja za

Ciljevi prezentacije l l l Poticaj razvoju novog načina učenja i prezentacije sadržaja za djecu i stručne djelatnike u Hrvatskoj Pojašnjenje osnovnih pojmova tehnologije predloženog novog načina prezentacije gradiva Poticanje svijesti, da bez obzira na tehnologiju, suština prezentacije gradiva je kvalitetni, dobro odabrani i strukturirani sadržaj by Marina & Tomislav Robotić 3 2/20/2021

Moj poticaj l Problem nedostatka udžbenika i potreba za stalnom edukacijom stručnjaka u edukaciji

Moj poticaj l Problem nedostatka udžbenika i potreba za stalnom edukacijom stručnjaka u edukaciji djece s posebnim potrebama by Marina & Tomislav Robotić 4 2/20/2021

Sadržaj Razvojni ciklus dizajniranja online tečajeva l E-knjiga l Internet online tečaj l Multimedijska

Sadržaj Razvojni ciklus dizajniranja online tečajeva l E-knjiga l Internet online tečaj l Multimedijska prezentacija školskog gradiva online l Specifičnosti ovakvog načina učenja l by Marina & Tomislav Robotić 5 2/20/2021

Online • off line - u sklopu sustava; nezavisan, koji radi bez neposredne kontrole

Online • off line - u sklopu sustava; nezavisan, koji radi bez neposredne kontrole središnjeg procesora. • on line - u sklopu sustava; koji radi pod neposrednom kontrolom središnjeg procesora. by Marina & Tomislav Robotić 6 2/20/2021

Online, offline by Marina & Tomislav Robotić 7 2/20/2021

Online, offline by Marina & Tomislav Robotić 7 2/20/2021

Razvojni ciklus dizajniranja online tečajeva Analiza potreba učenja l Dizajn l Biranje odgovarajuće tehnologije

Razvojni ciklus dizajniranja online tečajeva Analiza potreba učenja l Dizajn l Biranje odgovarajuće tehnologije i potrebnih medija l Evaluacija efikasnosti učenje l by Marina & Tomislav Robotić 8 2/20/2021

Analiza potreba učenja by Marina & Tomislav Robotić 9 2/20/2021

Analiza potreba učenja by Marina & Tomislav Robotić 9 2/20/2021

Dizajn Postavljanje specifičnih podciljeva l Utvrđujemo kako i na koji način će sadržaji biti

Dizajn Postavljanje specifičnih podciljeva l Utvrđujemo kako i na koji način će sadržaji biti prezentirani l Kreiranje samostalnih modula l Definiranje standarda l Izbor tehnologije l by Marina & Tomislav Robotić 10 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 11 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 11 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 12 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 12 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 13 2/20/2021

Učinkoviti principi treninga by Marina & Tomislav Robotić 13 2/20/2021

Organizacija ekrana l l l Vodi se računa o čitljivosti teksta, adekvatnoj veličini slova,

Organizacija ekrana l l l Vodi se računa o čitljivosti teksta, adekvatnoj veličini slova, razmaku između redova i dužina pasosa. Dugački tekstovi mogu biti čitljiviji, ako ih preobličimo u listu, upotrijebimo tabele, grafikone ili dijagrame. Tekst organizirajte na jednoj starni ekrana. Za komplicirane stvari upotrijebite multimediju – animaciju, video ili glasovnu naraciju. Značajan pitanja podvlačite - označite samo ono najvažnije kroz kontrast. Osigurajte čitljivost – nije moguće čitati tekst ili uočiti detalje na objektu koji se miče ili blinka. Upotrebljavajte svjetle boje za tekst. by Marina & Tomislav Robotić 14 2/20/2021

Organizacija ekrana l. Kritične informacije stavite u prvu skroling zonu – koja se miče.

Organizacija ekrana l. Kritične informacije stavite u prvu skroling zonu – koja se miče. l. Naslov jasno označite i budite sigurni da on sam za sebe nešto znači. l. Svaki problem predstavite problem kroz karatki uvod, samo jednu ili dvije rečenice, kako bio objasnili po čemu je značajan i kako je povezan s temom. l. Uključuje oznaku - Gdje sam? Velike Web stranice često pokazuju dio prvog menia do aktuelne teme. l Primjer Cisco akademija by Marina & Tomislav Robotić 15 2/20/2021

Postupak obrade sadržaja PREZENTACIJA SADRŽAJA l Novođenje razloga zbog kojeg se provodi obrada konkretnog

Postupak obrade sadržaja PREZENTACIJA SADRŽAJA l Novođenje razloga zbog kojeg se provodi obrada konkretnog sadržaja. Objašnjenje slike koja to ilustrira. l Numerirajte svaki korak, prikažite ga slikom, animacijom ili video clipom. l Dijagrami, liste za provjeru i sl. pomažu u donošenju odluka. l Prisjećanje na sadržaj – radni materijal i obrasci koji upotpunjavaju sadržaj. by Marina & Tomislav Robotić PRAKSA l Što je sljedeće mogu saznati klikom na sliku. l Prikažite postupak u realnoj i u simuliranoj situaciji, prvo uz vođenje, a potom po sjećanju. 16 2/20/2021

Načini prezentacije PREZENTACIJA SADRŽAJA l Daje se obrazloženje što je sadržaj i zašto ga

Načini prezentacije PREZENTACIJA SADRŽAJA l Daje se obrazloženje što je sadržaj i zašto ga je važno učiti. l Sadržaj ili problem definira se pomoću teksta, slike ili nekim drugim medijima. l Opisujemo slike. Označavamo ono što je važno i podvlačimo primjere koji bolje objašnjavaju sadržaj. l Podsjećamo učenike na slične sadržaje i jasno se objašnjavaju njihovi međusobni odnosi. by Marina & Tomislav Robotić PRAKSA l Prepoznavanje obrađenog sadržaja pomoću primjera koji spadaju u sadržaj i onih koji tu ne spadaju. l Prisjećanje sadržaja pomoću testa u kojem učenici trebaju prepričati sadržaj svojim riječima. l Primjena znanja – test gdje i kako mogu ta znanja primijeniti u stvarnom svijetu. l Primjer 17 2/20/2021

Stavovi PREZENTACIJA SADRŽAJA l Osobne priče (video, audio zapis ili tekst) incidenata gdje je

Stavovi PREZENTACIJA SADRŽAJA l Osobne priče (video, audio zapis ili tekst) incidenata gdje je ponašanje uvjetovano određenim stavom ili je ispaštao zbog pomanjkanja stava. l Studiji slučajeva – pokazuje efekte promjene stavova tekstom, slikom ili video zapisom. l Statistika- uključuje tabele i grafikone. l Humor – upotrijebite crtić ili humoristične priče pokazujući na karikirajući način posljedice dobrih i loših stavova. by Marina & Tomislav Robotić PRAKSA l Test stavova – postavite pitanja gdje indirektno otkriva svoju pristranost i predrasude o subjektu l Primjena u konkretnim situacijama. «Što bi ste vi učinili u ovom slučaju? » pručavamo kako učenici rješavaju situaciju i reagiraju u konkretnoj siutuaciji. l Stimuliranje interakcije među ljudima – neka učenici direktno osjete posljedice svojih vlastitih stavova. Osmislite to kao igru gdje učenik može pobjediti samo predočavanjem željenih stavova. 18 2/20/2021

Kompleksna pitanja l l l Postoje područja na koja se ne može dati jedan

Kompleksna pitanja l l l Postoje područja na koja se ne može dati jedan točan odgovor, stav ili koncept. Učiti što više kroz simulirane situacije. Uključiti ljude - kompjuterska simulacija ima ograničenja kad su pitanju ljudske interakcije (komunikacija chatom i u diskusionim grupama). Učiti komponente vještina – budite sigurni da su usvojili potrebne vještine, da znaju sve potrebne činjenice i da su prihvatili najbolje moguće stavove. Osigurajte pomoć u donošenju odluka – nabavite online čekliste, tabele s odlukama da pomognu učeniku da sam donese svoje odluke. by Marina & Tomislav Robotić 19 2/20/2021

Kognitivne sposobnosti PREZENTACIJA SADRŽAJA l Studij slučaja – izaberite slučaj koji će kompleksno prikazati

Kognitivne sposobnosti PREZENTACIJA SADRŽAJA l Studij slučaja – izaberite slučaj koji će kompleksno prikazati primjenu obrađivanog sadržaja. l Smjernice su opća pravila koja pomažu kod donošenja odluka. Svaki princip zahtjeva prikazivanje pozitivnih i negativnih primjera. l Ponuda ideja za donošenje odluka npr. tabele, ček liste isl. l Ponuđeni materijali – hiperlinkovi na module koji uče jednostavnije gradivo, činjenice, vještine, uvjerenja, stavove. . . by Marina & Tomislav Robotić PRAKSA l Provodi se test sposobnosti učenika - prisjećajući se obrađenog sadržaja i primjenjujući ih u jednostavnim slučajevima. l Primjenjivanje znanja u težim slučajevima – uključite studije slučajeva koje su što sličnije onima u stvarnom životu i traži se od učenika da pokažu što preciznije kako će primjenjivati svoje znanje u svakom od ponuđenih slučajeva. 20 2/20/2021

Psihomotorne vještine PREZENTACIJA SADRŽAJA l l l Demonstracija vještina – upotrijebite video, animaciju, virtualnu

Psihomotorne vještine PREZENTACIJA SADRŽAJA l l l Demonstracija vještina – upotrijebite video, animaciju, virtualnu realnost, ili slike koje pokzuju sekvence vještina sa komentarom ili samo kritični trenutak. Potrebno je uskladiti vrijeme izvođenja. Uključite nekoliko loših promjera i istaknite najčešće greške. Upute za izvođenje osnovnih pokreta. Učite jednostavne elemente pokreta koje će te kasnije kombinirati. Osnovna znanja – uključite ili postavite link na sadržaj koji je preduvjet za razumijevanje novog, na manje važne činjenice ili posjedovanje određenih vještina. by Marina & Tomislav Robotić PRAKSA l Vježbajte mjesto i slijed pokreta klikajući na sliku ili simulirajući to u virtualnoj realnosti. l Pratiti video clipom ili animacijom one vještine za koje se traži da se primjenjuju. l Upotrebljavajte glasovno pokretanje npr. pauze, ponovno vračanje, plejbeck. . . l Propisati i označiti područje kojim će se baviti. Neka učenici svoje rezultate mogu upisivati u bazu podataka u kojima će prati svoj napredak i slati e-mail da ih podsjeća na njihove uspjehe i ohrabruje. l Vježbajte jednostavne pokrete. Neka učenici vježbaju jednostavne individualne pokrete koji ne zahtjevaju povratnu informaciju od druge osobe. 21 2/20/2021

Biranje odgovarajuće tehnologije i potrebnih medija Važno kod kreiranja individualnih modula. l Treba voditi

Biranje odgovarajuće tehnologije i potrebnih medija Važno kod kreiranja individualnih modula. l Treba voditi računa o mogućnostima korisnika da prate tehnologiju. l by Marina & Tomislav Robotić 22 2/20/2021

Evaluacija l Pilot projekt -grupa mora biti dovoljno velika da rezultati budu značajni, ali

Evaluacija l Pilot projekt -grupa mora biti dovoljno velika da rezultati budu značajni, ali i dovoljno mala da se grupom možete upravljati -učenicima treba dati popratne informacije o sadržaju -formiranje kontrolne grupe -mjerenje provođenja projekta, količinu znanja i stavove grupe l Analiza rezultata -uspoređivanje rezultata dobivenih u pilot projektu s postavljenim ciljevima tečaja -uzroci neuspjeha mogu biti – preobiman i loše strukturiran sadržaj, nedovoljna ili kratkotrajna motivacija, teže pretraživanje podataka, preveliki tehnički zahtjevi. . . by Marina & Tomislav Robotić 23 2/20/2021

E-knjiga tekstovi, slike, audio i video zapisi l izrada časopisa, objavljivanje Web izložbi, foto

E-knjiga tekstovi, slike, audio i video zapisi l izrada časopisa, objavljivanje Web izložbi, foto albuma i kataloga l dodavanje komentara, označavanje važnih poglavlja ili riječi l lako pretraživanje l komunikacija e-mailom sa svim korisnicima e-knjige, prijateljima, poslovnim partnerima, školama l by Marina & Tomislav Robotić 24 2/20/2021

Internet online tečaj EEG neurofeedback Teoretsko objašnjenje l Video zapisi i slike l by

Internet online tečaj EEG neurofeedback Teoretsko objašnjenje l Video zapisi i slike l by Marina & Tomislav Robotić 25 2/20/2021

EEG neurofeedback Porodica proteina pod nazivom neurotrophi su supstance odgovorne za rast i opstanak

EEG neurofeedback Porodica proteina pod nazivom neurotrophi su supstance odgovorne za rast i opstanak neurona za vrijeme njihovog razvoja u perifernom i centralnom nervnom sistemu i za održavanje odraslih neurona. Kovanica grčkih riječi “neuro” što znači živci i “troph” što znači hraniti, jačati. by Marina & Tomislav Robotić 26 2/20/2021

EEG neurofeedback Neurotropi su činioci sposobni obnoviti onesposobljene neurone. Otkriveno je da stimulacijom moždanih

EEG neurofeedback Neurotropi su činioci sposobni obnoviti onesposobljene neurone. Otkriveno je da stimulacijom moždanih valova možemo pospješiti proces stvaranja neurotropha. Ovaj proces daje nam nade da će biti moguće liječiti neke bolesti za koje tretman nije postojao. Razvijena je terapija EEG neurofeedback (biofeedback). Rasprostranjenost prakse EEG neurofeedbacka by Marina & Tomislav Robotić 27 2/20/2021

EEG neurofeedback Djelotvoran u kontroliranju hiperaktivnosti kod djece, ozljeda mozga, migrena, problema u učenju,

EEG neurofeedback Djelotvoran u kontroliranju hiperaktivnosti kod djece, ozljeda mozga, migrena, problema u učenju, depresije, epilepsije, autizma, problema spavanja, prehrane, ovisnost o drogama ili alkoholu, PTSP -a, kod dugotrajnih kroničnih bolova, posljedica nastalih nakon moždanih udara. . . by Marina & Tomislav Robotić 28 2/20/2021

EEG neurofeedback u tretmanu by Marina & Tomislav Robotić 29 2/20/2021

EEG neurofeedback u tretmanu by Marina & Tomislav Robotić 29 2/20/2021

EEG neurofeedback - terapeut l l by Marina & Tomislav Robotić Određuje mjesto postavljanja

EEG neurofeedback - terapeut l l by Marina & Tomislav Robotić Određuje mjesto postavljanja elektroda koje prate moždane valove čiju sliku prati na svom monitoru Software je načinila tvrtka EEG Spectrum, SAD. 30 2/20/2021

EEG neurofeedback - pacijent l l l by Marina & Tomislav Robotić Terapeut djeluje

EEG neurofeedback - pacijent l l l by Marina & Tomislav Robotić Terapeut djeluje vizualnom stimulaciom na određene moždane valove pacijenta. Pacijent djeluje na objekte svojim moždanim valovima gledajući u ekran. To je neurofeedback efekt. 31 2/20/2021

EEGNeurofeedback moždani valovi l l l by Marina & Tomislav Robotić Slika koju vidi

EEGNeurofeedback moždani valovi l l l by Marina & Tomislav Robotić Slika koju vidi terapeut – sva se stanja pohranjuju na magnetni medij Moguća je spektralna analiza www. eegspectrum. com 32 2/20/2021

Multimedijska prezentacija školskog gradiva l Video prikaz l Foto prikaz l Igre by Marina

Multimedijska prezentacija školskog gradiva l Video prikaz l Foto prikaz l Igre by Marina & Tomislav Robotić 33 2/20/2021

Tržnica – video prikaz by Marina & Tomislav Robotić 34 2/20/2021

Tržnica – video prikaz by Marina & Tomislav Robotić 34 2/20/2021

Tržnica – foto prikaz by Marina & Tomislav Robotić 35 2/20/2021

Tržnica – foto prikaz by Marina & Tomislav Robotić 35 2/20/2021

Primjer multimediske igre by Marina & Tomislav Robotić 36 2/20/2021

Primjer multimediske igre by Marina & Tomislav Robotić 36 2/20/2021

Specifičnosti ovakvog načina učenja l l l Preslikavanje modela učenja u razredu na online

Specifičnosti ovakvog načina učenja l l l Preslikavanje modela učenja u razredu na online moguće je samo djelomično. Učenik samostalno određuje tempo učenja. Mogućnost preskakanja sadržaja (prednost i nedostatak). Razvijanje novih vještina – svladavanje tehnologije. Poticanje samodiscipline i razvijanje unutarnje motivacije. by Marina & Tomislav Robotić 37 2/20/2021

Prednosti Jeftiniji Brži Bez putovanja Prilagođen svakom Podložan redizajniranju by Marina & Tomislav Robotić

Prednosti Jeftiniji Brži Bez putovanja Prilagođen svakom Podložan redizajniranju by Marina & Tomislav Robotić 38 2/20/2021

Zaključak Nužno mijenjenje načina učenja l Ulaganje u znanje i tehnologiju l by Marina

Zaključak Nužno mijenjenje načina učenja l Ulaganje u znanje i tehnologiju l by Marina & Tomislav Robotić 39 2/20/2021

Kraj by Marina & Tomislav Robotić 40 2/20/2021

Kraj by Marina & Tomislav Robotić 40 2/20/2021