Kas yra Europos Sjunga Ji yra Europos t

  • Slides: 27
Download presentation

Kas yra Europos Sąjunga? Ji yra Europos t. y. ji yra Europoje. Pažvelkime iš

Kas yra Europos Sąjunga? Ji yra Europos t. y. ji yra Europoje. Pažvelkime iš arčiau: Kas sieja europiečius? Ji yra sąjunga t. y. ji jungia šalis ir žmones. Kaip ES susikūrė? Ką ES daro šiandien? 2

Europa – mūsų žemynas Ji driekiasi nuo Arkties vandenyno šiaurėje Europa yra vienas iš

Europa – mūsų žemynas Ji driekiasi nuo Arkties vandenyno šiaurėje Europa yra vienas iš pasaulio žemynų. ir nuo Atlanto vandenyno vakaruose iš jų 500 mln. gyvena Europos Sąjungoje. iki Uralo kalnų rytuose. Europoje yra daugiau kaip 700 mln. gyventojų, iki Viduržemio jūros pietuose 3

Europa – mūsų istorija Mus, europiečius, sieja ne tik tas pats žemynas, bet ir

Europa – mūsų istorija Mus, europiečius, sieja ne tik tas pats žemynas, bet ir bendra istorija. Europos šalyse visais laikais plito naujoviška gyvensena, mąstysena ir įsitikinimai. Tai suformavo mūsų dabartines nuostatas ir elgesį. Pažymėtina, kad Europos kultūrai didelės įtakos padarė Senovės Graikija ir Roma. Paryžiaus Šv. Magdalenos bažnyčia (L'église de la Madeleine), pastatyta pagal romėnų šventyklos pavyzdį Napoleono armijos šlovei atminti – vaizdas iš Santarvės aikštės (Place de la Concorde), kurioje Prancūzijos revoliucijos metu stovėjo giljotina. 4

Kalbos Palyginus Europoje vartojamas kalbas matyti, kad mūsų kalbos ir senovės graikų ir lotynų

Kalbos Palyginus Europoje vartojamas kalbas matyti, kad mūsų kalbos ir senovės graikų ir lotynų kalbos turi daug bendrašaknių žodžių. Pavyzdžiai: � Europa ir demokratija (graikų k. ) arba � įvairiomis Europos kalbomis „union“ (sąjunga) ir lotyniškas žodis „unio“. Atėnės fontanas priešais Austrijos parlamento rūmus Vienoje. 5

Menas ir kultūra Per amžius nauji muzikos, architektūros ir literatūros stiliai teikė įkvėpimo visos

Menas ir kultūra Per amžius nauji muzikos, architektūros ir literatūros stiliai teikė įkvėpimo visos Europos menininkams. Pavyzdžiai: �gotikinės bažnyčios Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje arba �Vokietijos, Italijos, Austrijos ir britų kompozitorių sukurta klasikinė muzika. Mocartų šeima (Volfgangas Amadėjus, jo tėvas Leopoldas ir sesuo Nanerlė) ne kartą gastroliavo po Europą. 6

Europos karai Deja, Europa garsi ne tik dideliais pasiekimais, kuriais galime didžiuotis. Per visą

Europos karai Deja, Europa garsi ne tik dideliais pasiekimais, kuriais galime didžiuotis. Per visą istoriją Europos tautos vienos su kitomis nuožmiai kovojo. XX a. šiame žemyne kilo ir išplito du karai, į kuriuos įsitraukė daugelis pasaulio šalių. Šiose kapinėse ilsisi daugiau nei 140 000 karių, žuvusių Prancūzijoje per Verdeno mūšį Pirmojo pasaulinio karo metu. 7

Europos karai Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui europiečiai susimąstė: Ar galima ką nors padaryti, kad

Europos karai Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui europiečiai susimąstė: Ar galima ką nors padaryti, kad ši siaubinga istorija nebepasikartotų? Ar europiečiai, užuot vieni su kitais kariavę, pagaliau išmoks dirbti kartu? Pažiūrėkime, kaip įvykiai klostėsi vėliau. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Varšuvoje buvo sugriauti beveik visi pastatai. 8

Europos Sąjungos pradžia Norint išvengti karo reikia dirbti drauge. Pirmas žingsnis – pradėti bendrai

Europos Sąjungos pradžia Norint išvengti karo reikia dirbti drauge. Pirmas žingsnis – pradėti bendrai kontroliuoti karui reikalingus išteklius: �ginklų gamybai naudojamą plieną ir �gamykloms bei transportui reikalingą energiją. 9

Europos anglių ir plieno bendrija Štai kodėl šešios Europos šalys (Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai,

Europos anglių ir plieno bendrija Štai kodėl šešios Europos šalys (Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija) susitarė sujungti savo anglių ir plieno pramonę. Jos įsteigė Europos anglių ir plieno bendriją. 1951 m. Paryžiuje pasirašyta Europos anglių ir plieno bendrijos sutartis. 10

Europos ekonominė bendrija Šešios šalys taip gerai sutarė, kad nusprendė žengti dar vieną žingsnį

Europos ekonominė bendrija Šešios šalys taip gerai sutarė, kad nusprendė žengti dar vieną žingsnį – taip buvo įkurta Europos ekonominė bendrija (EEB). Pagrindinis sumanymas buvo sukurti bendrą rinką. Taip siekta panaikinti visas nacionalines kliūtis laisvajai prekybai, pavyzdžiui, patikras kertant sienas ir muitus – lyg Europa būtų viena šalis. 1985 m. Europos ekonominė bendrija patvirtino Europos vėliavą. 11

Ne tik ekonomika. . . Metams bėgant prie EEB prisijungė vis daugiau šalių. Jos

Ne tik ekonomika. . . Metams bėgant prie EEB prisijungė vis daugiau šalių. Jos ėmė bendradarbiauti daugelyje kitų sričių, siekdamos, pavyzdžiui, • saugoti aplinką ir • visoje Europoje nutiesti geresnius kelius bei geležinkelius. Todėl nuspręsta EEB pavadinti kitaip – Europos Sąjunga. 1999 m. pastatytas Zundo (Øresund) tiltas jungia Daniją su Švedija. 12

Krito geležinė uždanga 1989 m. Vidurio ir Rytų Europos šalys išsilaisvino iš komunistinių režimų.

Krito geležinė uždanga 1989 m. Vidurio ir Rytų Europos šalys išsilaisvino iš komunistinių režimų. Nebeliko geležinės uždangos, dirbtinai skyrusios rytinę ir vakarinę Europos dalis. Laisvę atgavusios šalys reformavo savo įstatymus bei ekonomiką ir įstojo į ES. Dabar ES priklauso 28 valstybės narės. Geležinės uždangos liekanos Čekijoje 13

Ką Europos Sąjunga daro šiandien ES siekia pagerinti visų mūsų gyvenimą. Pateikiame keletą pavyzdžių.

Ką Europos Sąjunga daro šiandien ES siekia pagerinti visų mūsų gyvenimą. Pateikiame keletą pavyzdžių. Pinigai Anksčiau kiekviena Europos valstybė turėjo savo valiutą. Dabar daug ES šalių naudoja bendrą valiutą – eurą. : Laisvė jaunimui ES padeda jaunuoliams, kurie nori kurį laiką studijuoti arba stažuotis kitose Europos šalyse. („Erasmus+“) 14

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Darbuotojų laisvė ES piliečiai gali gyventi ir dirbti bet

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Darbuotojų laisvė ES piliečiai gali gyventi ir dirbti bet kurioje pasirinktoje ES valstybėje. Ar nori tapti virtuvės šefu? Kodėl nepabandžius dirbti kitoje ES šalyje ir susipažinti su tos šalies virtuvės paslaptimis. Klimato politika Per tarptautines derybas dėl klimato kaitos Europos Sąjunga laikosi bendros pozicijos. 15

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Pagalba skurdesniems regionams Kai kuriems Europos regionams reikia pinigų

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Pagalba skurdesniems regionams Kai kuriems Europos regionams reikia pinigų naujiems keliams ir geležinkeliams tiesti, kitur daug žmonių ieško darbo. ES skiria finansavimą konkretiems projektams, kad būtų patenkinti šie poreikiai. Pagalba kaimyninėms šalims ES padeda kitoms šalims gerinti mokyklas, ligonines ir socialinę apsaugą. Ši pagalba buvo naudinga Lidai ir Alinai iš Moldovos. ES lėšomis finansuoti nuotekų valymo įrenginiai Kroatijoje 16

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Šiandien Europos Sąjunga daro labai daug: rūpinasi aplinkosauga padeda

Ką Europos Sąjunga daro šiandien Šiandien Europos Sąjunga daro labai daug: rūpinasi aplinkosauga padeda taupyti energiją užtikrina maisto saugą leidžia pigiau skambinti ir dar daug kitų dalykų! 17

ES vykdo veiklą net kosmose valdo palydovus, kurie padeda sumaniau orientuotis važiuojant automobiliu ir

ES vykdo veiklą net kosmose valdo palydovus, kurie padeda sumaniau orientuotis važiuojant automobiliu ir padidina skrydžių saugumą. 18

Kaip ES priima sprendimus Turbūt galite įsivaizduoti, kad organizuojant ES darbą prireikia daugelio žmonių

Kaip ES priima sprendimus Turbūt galite įsivaizduoti, kad organizuojant ES darbą prireikia daugelio žmonių pastangų. Tad kas už ką atsako? Europos Komisiją sudaro 28 Komisijos nariai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės. Jie sprendžia, kas būtų geriausia ES kaip visumai. Jie siūlo teisės aktus ir užtikrina, kad būtų laikomasi ES sutarčių. 19

28 Komisijos nariai 20

28 Komisijos nariai 20

Europos Parlamentas atstovauja visiems ES žmonėms. Kas penkerius metus rengiami Parlamento narių rinkimai. Balsavimo

Europos Parlamentas atstovauja visiems ES žmonėms. Kas penkerius metus rengiami Parlamento narių rinkimai. Balsavimo teisę turi visi suaugę ES piliečiai. Europos Parlamentas drauge su Taryba aptaria naujus ES teisės aktus ir priima dėl jų sprendimus. 21

Taryba ir Europos Vadovų Taryba ES valstybių narių ministrai susitinka Taryboje aptarti ES klausimų,

Taryba ir Europos Vadovų Taryba ES valstybių narių ministrai susitinka Taryboje aptarti ES klausimų, priimti sprendimų ir teisės aktų. Europos Vadovų Tarybos susitikimuose visi ES šalių vadovai (prezidentai, ministrai pirmininkai arba kancleriai) drauge nustato bendrą Europos strategiją. Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2016 m. vasario 22

Teisingumo Teismas užtikrina, kad visos ES šalys laikytųsi jų priimtų teisės aktų. Be to,

Teisingumo Teismas užtikrina, kad visos ES šalys laikytųsi jų priimtų teisės aktų. Be to, Teismas tikrina, ar šiais teisės aktais nepažeidžiamos pagrindinės teisės, pavyzdžiui, žodžio ir spaudos laisvė. Teisingumo Teismas, Liuksemburgas 23

Kas rūpinasi mūsų pinigais Europos Audito Rūmai tikrina, ar Europos Sąjungos biudžeto lėšos buvo

Kas rūpinasi mūsų pinigais Europos Audito Rūmai tikrina, ar Europos Sąjungos biudžeto lėšos buvo tinkamai panaudotos. Europos centrinis bankas yra atsakingas už kainų stabilumo palaikymą euro zonoje. 24

Europos Sąjungos valstybės narės Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės. Ar prisimenate šešias šalis

Europos Sąjungos valstybės narės Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės. Ar prisimenate šešias šalis steigėjas? 25

Plėtra: nuo 6 iki 28 šalių 1952 Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija 1973

Plėtra: nuo 6 iki 28 šalių 1952 Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija 1973 Danija, Airija, Jungtinė Karalystė 1981 Graikija 1986 Portugalija, Ispanija 1995 Austrija, Suomija, Švedija 2004 Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija 2007 Bulgarija, Rumunija 2013 Kroatija 26

O ką jūs manote? Ką Europa reiškia jums? Ar mėgstate keliauti? Ar vėliau norėtumėte

O ką jūs manote? Ką Europa reiškia jums? Ar mėgstate keliauti? Ar vėliau norėtumėte studijuoti užsienyje? Kuo Europa jums patinka labiausiai? Ar esate gimę kitoje ES šalyje? 27