Dalykas Pasaulio painimas Klas 3 Tema Kas yra

  • Slides: 3
Download presentation
Dalykas: Pasaulio pažinimas Klasė: 3 Tema: „Kas yra grybai? “ Priemonės: ØEdita Minkuvienė, Ligita

Dalykas: Pasaulio pažinimas Klasė: 3 Tema: „Kas yra grybai? “ Priemonės: ØEdita Minkuvienė, Ligita Kukanauziene, Aušra Didžgalvienė. Pasaulio pažinimo vadovėlis „Gilė“ 3 klasei, 1 knyga. ØEdita Minkuvienė, Ligita Kukanauziene, Aušra Didžgalvienė. Mokytojo knyga „Gilė“ 3 klasei, 1 dalis, 54 psl. Vaizdinės mokomosios priemonės autorė: Virginija Karužienė Vilniaus „Ryto“ progimnazijos vyresnioji mokytoja Priemonės paskirtis: üMokytis paaiškinti, kas yra grybai. üAtpažinti ir nurodyti dažniausiai Lietuvoje aptinkamus grybus.

Mokinių pasiekimai Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas Domėtis, žavėtis pasaulio gamtos įvairove. Kritiškai vertinti

Mokinių pasiekimai Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas Domėtis, žavėtis pasaulio gamtos įvairove. Kritiškai vertinti jau turimas žinias ir nuolat jas tikrinti, tikslinti, papildyti. Iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais Lietuvos ir pasaulio gamtos įvairovę. Naudotis prieinama informacija, gautą informaciją trumpai apibendrinti ir perteikti kitiems žodžiu, raštu ar piešiniu. Atpažinti ir nurodyti dažniausiai Lietuvoje aptinkamus grybus. Nusakyti, kur galima ieškoti reikiamos informacijos apie gamtą. Mokymosi uždaviniai: ØRemdamasis pateikta informacija ir asmenine patirtimi paaiškins, kas yra grybai. ØRemdamasis įgytomis žiniomis ir asmenine patirtimi skirs ir įvardys grybų sistematines grupes. ØAtpažins ir įvardys 3 -4 dažniausiai Lietuvoje aptinkamus valgomuosius bei nevalgomuosius grybus.

Informacijos šaltiniai: Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauziene, Aušra Didžgalvienė „Gilė“. http: //lt. wikipedia. org/wiki/Grybai http:

Informacijos šaltiniai: Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauziene, Aušra Didžgalvienė „Gilė“. http: //lt. wikipedia. org/wiki/Grybai http: //www. grybai. net/ http: //www. grybavimas. lt/category/grybai/