Balsiai ir priebalsiai Dalykas ugdymo sritis Tema Klas

  • Slides: 26
Download presentation
Balsiai ir priebalsiai Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias

Balsiai ir priebalsiai Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas : Autorius: Mokykla: Lietuvių kalba. Kalbėjimas ir klausymas. Kalbos sandaros pažinimas. Balsiai ir priebalsiai 3 klasė Išsiaiškinti, ar mokiniai atpažįsta balsius ir priebalsius bei juos žyminčias raides – balses ir priebalses. Ar geba juos išgirsti ir rasti žodžiuose. 1. 10. Taisyklingai tarti kalbos garsus. Lietuvių kalbos garsų rūšys: balsiai, priebalsiai. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Laima Kašubienė Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP 1 -2. 2 -ŠMM-05 -K-01 -068

Prie upeliuko, miško namelyje įsikūrė peliukų šeimynėlė. Peliukai taip triukšmaudavo, kad jų kaimynams ramybės

Prie upeliuko, miško namelyje įsikūrė peliukų šeimynėlė. Peliukai taip triukšmaudavo, kad jų kaimynams ramybės nebuvo. Kokie garsai aidėjo miške? Į kokias dvi grupes juos suskirstysi? Zzz! Ūūū! Ėėė! Ooo! Rrr! Ššš !

Šaunuoliai! Tai…. BALSIAI IR PRIEBALSIAI Zzz! Ūūū! Ėėė! Ooo! Rrr! Ššš !

Šaunuoliai! Tai…. BALSIAI IR PRIEBALSIAI Zzz! Ūūū! Ėėė! Ooo! Rrr! Ššš !

Smagiosios pelytės kviečia jus pakartoti, ką žinote apie balsius ir priebalsius. O taip pat

Smagiosios pelytės kviečia jus pakartoti, ką žinote apie balsius ir priebalsius. O taip pat įsitikinti, ar juos skiriate? SUSITARKIME: Galvosiu pats! Kol mąstysiu, pelytė lauks ties šia linksmuole pelyte!

Kuriems garsams apibūdinti tinka šis sakinys? Tai garsai, kuriuos tariant oras pro atvirą burną

Kuriems garsams apibūdinti tinka šis sakinys? Tai garsai, kuriuos tariant oras pro atvirą burną eina be kliūčių. Balsiai Priebalsiai

Kuriems garsams apibūdinti tinka šis sakinys? Tai garsai, kuriuos tariant oras burnoje sutinka kliūtis.

Kuriems garsams apibūdinti tinka šis sakinys? Tai garsai, kuriuos tariant oras burnoje sutinka kliūtis. Balsiai Priebalsiai

balsės Čia gyvena. . . priebalsės o ąę į ų u ū y i

balsės Čia gyvena. . . priebalsės o ąę į ų u ū y i a e ė

Būk vikrus! Kiek balsių turi mūsų kalba? devynias dešimt o ąę į ų a

Būk vikrus! Kiek balsių turi mūsų kalba? devynias dešimt o ąę į ų a e i y u ū ė vienuolika dvylika

balsės Čia gyvena. . . priebalsės g bp k j d t c č

balsės Čia gyvena. . . priebalsės g bp k j d t c č l mn s š r v f z ž h

Būk vikrus! Kiek priebalsių turi mūsų kalba? aštuoniolika devyniolika g p b k j

Būk vikrus! Kiek priebalsių turi mūsų kalba? aštuoniolika devyniolika g p b k j d t c č l mn s š r v f z ž h dvidešimt šešiolika

Kuri boružėlė neša balses ? b ą ė n l s ū č d

Kuri boružėlė neša balses ? b ą ė n l s ū č d h g f c k o a ė e ū u i

Kuriame lape yra tik priebalsės ? o a s ž e p l k

Kuriame lape yra tik priebalsės ? o a s ž e p l k k t b i

Kurioje eilutėje raidės nėra balsės ? ą ę į ų o ė ų a

Kurioje eilutėje raidės nėra balsės ? ą ę į ų o ė ų a i y į ū p t k l

Kur balsės surašytos pagal abėcėlę? e ę ėa ąi įu ųy oū a ą

Kur balsės surašytos pagal abėcėlę? e ę ėa ąi įu ųy oū a ą i į ye ę ė o u ų ū a ą e ę ė i į y o u ų ū a ą e ę ėo u ų ū i į y

Kokios priebalsės yra šiame žodyje? k n y k g a KNYGA k n

Kokios priebalsės yra šiame žodyje? k n y k g a KNYGA k n g k y g

Kiek balsių yra šiame žodyje? 3 Mokyklėlėje 4 5 6 7

Kiek balsių yra šiame žodyje? 3 Mokyklėlėje 4 5 6 7

Kaip vadinamos raidės, iš kurių sudarytas mums brangus žodis ? Balsės TĖVYNĖ Priebalsės Balsės

Kaip vadinamos raidės, iš kurių sudarytas mums brangus žodis ? Balsės TĖVYNĖ Priebalsės Balsės ir priebalsės

Kuris iš šių žodžių prasideda balse? Suvalkija Žemaitija Aukštaitija Dzūkija

Kuris iš šių žodžių prasideda balse? Suvalkija Žemaitija Aukštaitija Dzūkija

Apibrėžk regioną, kuriame gyveni Tu. Šis žodis prasideda balse ar priebalse ?

Apibrėžk regioną, kuriame gyveni Tu. Šis žodis prasideda balse ar priebalse ?

Kuriame žodyje yra trys balsės? Pelėkautai Pelė Pelytė Pelėžirnis

Kuriame žodyje yra trys balsės? Pelėkautai Pelė Pelytė Pelėžirnis

Kuri schema tiks žodžiui „PELYTĖ“ ? Balsė Priebalsė

Kuri schema tiks žodžiui „PELYTĖ“ ? Balsė Priebalsė

Sujunk žodį su jam tinkančia schema Balsis Priebalsis

Sujunk žodį su jam tinkančia schema Balsis Priebalsis

Išbrauk visas priebalses iš šio sakinio Jei nori pajusti kelionių malonumą – perskaityk knygelę

Išbrauk visas priebalses iš šio sakinio Jei nori pajusti kelionių malonumą – perskaityk knygelę „Tai mes, pelės!

Apibendrinkime. Nuvesk į tinkamus namus balses ir priebalses. d c u o š m

Apibendrinkime. Nuvesk į tinkamus namus balses ir priebalses. d c u o š m s e ą ū t f z a č h i ė n ų p ž y b v l g ę į r k j

Kaip sekėsi? Apvesk tinkamą peliuką Moku puikiai! Neklystu, skirdamas balsius ir priebalsius. Pakartosiu! Kartais

Kaip sekėsi? Apvesk tinkamą peliuką Moku puikiai! Neklystu, skirdamas balsius ir priebalsius. Pakartosiu! Kartais suklystu, skirdamas balsius ir priebalsius. Atliksiu daugiau užduočių. Man sunku skirti balsius ir priebalsius.

Šaltiniai , , Pupa“ lietuvių k. vadovėlis 3 kl. I dalis. , , Alma

Šaltiniai , , Pupa“ lietuvių k. vadovėlis 3 kl. I dalis. , , Alma littera“, Vilnius, 2007. „Pupa“ lietuvių kalbos pratybos ir dalomoji medžiaga 3 kl. I dalis. http: //pda. privet. ru/post/ http: //images. clipartof. com/ http: //3. bp. blogspot. com/4 h. HEepuqdz. U/Tt 3 Ybbf. Mp. SI/AAAABn. Q/RBV 00 e 81 MWE/s 1600/mousetrap-1. jpg http: //www. geliurojus. lt/wp-content/uploads/2011/12/Kvapnusispel%C 4%97%C 5%BEirnis-585 x 300. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/2/2 b/Tawny_wiki_edit 1. jpg /260 px-Tawny_wiki_edit 1. jpg http: //rtn. elektronika. lt/mi/9903/peleda. jpg