Iplstinis neiplstinis sakinys Dalykas ugdymo sritis Tema Klas

  • Slides: 16
Download presentation
Išplėstinis, neišplėstinis sakinys Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias

Išplėstinis, neišplėstinis sakinys Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas: Autorius: Mokykla: Lietuvių kalba Neišplėstinis, išplėstinis sakinys. 4 Pakartoti ir apibendrinti mokinių žinias apie išplėstinį ir neišplėstinį sakinį, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Geba atpažinti išplėstinius ir neišplėstinius sakinius, tikslingai išplėsti sakinius antrininkėmis sakinio dalimis, mokosi vartoti neišplėstinius ir išplėstinius sakinius. Aušra Mikalajūnienė Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP 1 -2. 2 -ŠMM-05 -K-01 -068

Prisiminsite ir pakartosite: Kokių būna sakinių. Kas yra pagrindinės sakinio dalys. Kas papildo pagrindines

Prisiminsite ir pakartosite: Kokių būna sakinių. Kas yra pagrindinės sakinio dalys. Kas papildo pagrindines sakinio dalis.

O kad darbas vyktų sklandžiai – laikysimės taisyklių: Dirbsim susikaupę. Netrukdysim draugams. Pirmiausia pasitarsime

O kad darbas vyktų sklandžiai – laikysimės taisyklių: Dirbsim susikaupę. Netrukdysim draugams. Pirmiausia pasitarsime – paskui pelytę spausim. Kol galvosim – pelytes saugos šuniukas. Nepyksim – jei nepasiseks.

Perskaitykite ir palyginkite. Kuo skiriasi šie sakiniai? Vasara. Išaušo rytas. Patekėjo saulė. Sušilo oras.

Perskaitykite ir palyginkite. Kuo skiriasi šie sakiniai? Vasara. Išaušo rytas. Patekėjo saulė. Sušilo oras. Kėkštas, varnėnas ir žvirblis dairosi. Vabaliukas tvirtai laikėsi. Išaušusi diena puikiai nuteikė žaidimams. Vabalas nedrąsiai apsidairė ir gardžiai nusižiovavo.

Sakinys, kuriame yra tik veiksnys(-iai) ir tarinys(-iai) yra Išaušo rytas. Patekėjo saulė. Išplėstinis sakinys.

Sakinys, kuriame yra tik veiksnys(-iai) ir tarinys(-iai) yra Išaušo rytas. Patekėjo saulė. Išplėstinis sakinys. Neišplėstinis sakinys. Vienarūšis sakinys.

Sakinį visada sudaro tik veiksnys(iai) ir tarinys(-iai) Taip. Ne.

Sakinį visada sudaro tik veiksnys(iai) ir tarinys(-iai) Taip. Ne.

Sakinys, kuriame be veiksnio ir tarinio yra juos paaiškinančių žodžių Išaušusi diena puikiai nuteikė

Sakinys, kuriame be veiksnio ir tarinio yra juos paaiškinančių žodžių Išaušusi diena puikiai nuteikė žaidimams. Neišplėstinis sakinys. Išplėstinis sakinys. Vienarūšis sakinys.

Kaip vadinami žodžiai, kurie papildo sakinį? Pagrindinės sakinio dalys. Antrininkės sakinio dalys. Papildančiosios sakinio

Kaip vadinami žodžiai, kurie papildo sakinį? Pagrindinės sakinio dalys. Antrininkės sakinio dalys. Papildančiosios sakinio dalys.

Koks tai sakinys? Arklys rupšnoja. Išplėstinis sakinys. Neišplėstinis sakinys.

Koks tai sakinys? Arklys rupšnoja. Išplėstinis sakinys. Neišplėstinis sakinys.

O tai, koks sakinys? Kėkštas, varnėnas ir žvirblis dairosi. Išplėstinis. Neišplėstinis.

O tai, koks sakinys? Kėkštas, varnėnas ir žvirblis dairosi. Išplėstinis. Neišplėstinis.

Koks tai sakinys? Jaunas arklys godžiai rupšnoja žolę. Tai išplėstinis sakinys. Tai neišplėstinis sakinys.

Koks tai sakinys? Jaunas arklys godžiai rupšnoja žolę. Tai išplėstinis sakinys. Tai neišplėstinis sakinys.

O čia? Kumelė ir kumeliukas ganosi ir rupšnoja. Tai išplėstinis sakinys. Tai neišplėstinis sakinys.

O čia? Kumelė ir kumeliukas ganosi ir rupšnoja. Tai išplėstinis sakinys. Tai neišplėstinis sakinys.

Koks tai sakinys? Bėra kumelė ir mažas kumeliukas linksmai ganosi ir godžiai rupšnoja žalią

Koks tai sakinys? Bėra kumelė ir mažas kumeliukas linksmai ganosi ir godžiai rupšnoja žalią žolę. Tai išplėstinis sakinys. Tai ne sakinys.

Jei įveikei visas užduotis – tai jau žinai: v. Sakiniai gali būti: . .

Jei įveikei visas užduotis – tai jau žinai: v. Sakiniai gali būti: . . . v. Sakinys, kurį sudaro tik veiksnys ir tarinys, vadinamas. . . v. Sakinį papildo. . . sakinio dalys. v. Sakinys, kuriame be veiksnio ir tarinio dar yra juos papildančių, paaiškinančių žodžių, vadinamas. . .

Padirbėjus malonu savim pasidžiaugti. Manau, kad šiandien padirbėjau puikiai. Esu šaunuolis! Žinau kas sudaro

Padirbėjus malonu savim pasidžiaugti. Manau, kad šiandien padirbėjau puikiai. Esu šaunuolis! Žinau kas sudaro sakinį, kokie būna sakiniai. Dirbau gerai! Priminus draugams jau žinau, kas sudaro sakinį ir kokie jie būna. Dar turėčiau pasimokyti.

Paveikslėlių šaltiniai v http: //www. google. lt/imgres? imgurl=http: //www. sventesvaikams. lt v http: //www.

Paveikslėlių šaltiniai v http: //www. google. lt/imgres? imgurl=http: //www. sventesvaikams. lt v http: //www. google. lt/search? q=knygos&tbm v http: //www. disneyclips. com/imagesnewb 2/imageslwrakr 01/pan 15. gif v http: //www. disneyclips. com/imagesnewb/backtoschool. html v http: //www. tutsking. com/vectors/mickey-mouse-clipart-vector-3 v http: //www. disneyclips. com/imagesnewb/mickeymouse 2. html v http: //www. disneyclips. com/mickeymouse. html