Laikas Dalykas ugdymo sritis Tema Klas Priemons paskirtis

  • Slides: 17
Download presentation
Laiškas Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas: Autorius:

Laiškas Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas: Autorius: Lietuvių kalba. Rašymas (rašymo technika, teksto kūrimas) Laiškas 4 klasė Mokyti(s) rašyti laišką: laiško dalys, rašybos reikalavimai, adreso rašymas. 3. 2. Stengtis kurti rišlų tekstą atsižvelgiant į adresatą, motyvus, situaciją. 3. 3. Žinoti rašinių rūšis (pasakojimas, laiškas, žinutė, skelbimas ir kt. ). pradinių klasių mokytoja, metodininkė Mokykla: Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. VP 1 -2. 2 -ŠMM-05 -K-01 -068

Perskaitykite tekstą: , , Mūsų karvė atsivedė labai gražų veršiuką. Mama klausia, kaip tau

Perskaitykite tekstą: , , Mūsų karvė atsivedė labai gražų veršiuką. Mama klausia, kaip tau sekasi mokytis. Šiandien veršiukas jau po tvartą strikinėja. Vakar pasiklydau miške. Mane išgąsdino brolis Ignas, atėjęs ieškoti. Man mokytis sekasi gerai. Mama pasveiko. Ačiū už vaistus. Bet niekas neprisiruošė parašyti atsakymo. Tavo brolis Vilius“

Koks tai tekstas? Pasakojimas Aprašymas Laiškas

Koks tai tekstas? Pasakojimas Aprašymas Laiškas

Šis smagus, vaikų sukurtas peliukas kviečia jus išmokti tinkamai parašyti laišką. Prieš atlikdami kiekvieną

Šis smagus, vaikų sukurtas peliukas kviečia jus išmokti tinkamai parašyti laišką. Prieš atlikdami kiekvieną „Pelių išdykėlių“ užduotį, savo kompiuterio pelę , , patupdykite“ šalia peliuko paveikslėlio.

Kada rašome laiškus? • Laiškus rašome tada, kai iškyla koks nors reikalas. • Laiškus

Kada rašome laiškus? • Laiškus rašome tada, kai iškyla koks nors reikalas. • Laiškus rašome tada, kai norime ko nors paprašyti. • Laiškus rašome tada, kai norime ką nors sužinoti ar papasakoti apie save.

Perskaitykite sesutės atsakymo ištrauką. , , Mielasis Viliuk! Vakar gavau tavo laiškutį, už kurį

Perskaitykite sesutės atsakymo ištrauką. , , Mielasis Viliuk! Vakar gavau tavo laiškutį, už kurį dėkoju, nes aš visada laukiu žinių iš namų. Tačiau pirmiausia noriu tave pamokyti laiškus rašyti. Gerai viską įsidėmėk. Parašyk man kitą laiškutį, pasinaudojęs patarimais. Nekantriai lauksiu. Visiems daug linkėjimų. Sesuo Agnė“

Kodėl Agnė nutarė broliuką pamokyti? Vilius savo laiške viską sujaukė. Agnė buvo vyresnė. Agnė

Kodėl Agnė nutarė broliuką pamokyti? Vilius savo laiške viską sujaukė. Agnė buvo vyresnė. Agnė buvo pasipūtusi.

Agnės patarimai broliui, kaip reikėtų pradėti laišką. • Laiško pradžioje reikėtų rašyti vietovės pavadinimą,

Agnės patarimai broliui, kaip reikėtų pradėti laišką. • Laiško pradžioje reikėtų rašyti vietovės pavadinimą, iš kurios rašomas laiškas, ir datą. • Reikia kreiptis į tą žmogų, kam skiriamas laiškas, pvz. : Mieloji Sesute! Sveikas, Seneli! Brangioji Mamyte!

Pažymėkite, kuris kreipimasis kuriam paveikslėliui tinka. Mieloji Senele! Sveikas, Kalėdų Seneli! Skaisčioji saulute! Brangioji

Pažymėkite, kuris kreipimasis kuriam paveikslėliui tinka. Mieloji Senele! Sveikas, Kalėdų Seneli! Skaisčioji saulute! Brangioji Sesute!

Į ką derėtų kreiptis , , Didžiai gerbiamas. . . “? Į pusbrolį. Į

Į ką derėtų kreiptis , , Didžiai gerbiamas. . . “? Į pusbrolį. Į tėtį. Į Prezidentą. Į klasės draugą.

Agnės patarimai, kaip rašyti laiško įžangą ir turinį. • Įžangoje dėkojama už laišką, džiaugiamasi

Agnės patarimai, kaip rašyti laiško įžangą ir turinį. • Įžangoje dėkojama už laišką, džiaugiamasi parodytu dėmesiu, klausiama, kaip sekasi, kas nauja. • Svarbiausia dalis – pats laiškas, kuriame nuosekliai pasakojama apie save, namiškius, svarbiausius įvykius. . .

Kas rašoma laiško pabaigoje? • Laiško pabaigoje perduodami linkėjimai. • Laiško pabaigoje atsisveikinama ir

Kas rašoma laiško pabaigoje? • Laiško pabaigoje perduodami linkėjimai. • Laiško pabaigoje atsisveikinama ir pasirašoma.

Laiško gale paprastai perduodami linkėjimai šeimos nariams, kaimynams ar draugams. Kuriam asmeniui rašytame laiške

Laiško gale paprastai perduodami linkėjimai šeimos nariams, kaimynams ar draugams. Kuriam asmeniui rašytame laiške netinka perduoti linkėjimus? Klasės draugui. Mokyklos direktoriui. Tėčiui.

Suskirstykite laiško sakinius į tinkamus vokus. Mes visi esame sveiki. Aš lankau dramos būrelį.

Suskirstykite laiško sakinius į tinkamus vokus. Mes visi esame sveiki. Aš lankau dramos būrelį. Labai įdomu. Vaidinome tėveliams apie vilką ir lapę. Visiems siunčiu linkėjimus. Lik sveika. Rūtelė Tai mielas Tavo laiškas. Yra už ką padėkoti. Pradžia Turinys 2013 m. kovo 15 d. Druskininkai Mieloji Angele! Pabaiga

Adreso rašymas ant voko

Adreso rašymas ant voko

Įsivertink, kaip, rašydamas laišką, laikaisi mandagumo reikalavimų. Laiške įvardžius Tu, Jūs rašau didžiąja raide.

Įsivertink, kaip, rašydamas laišką, laikaisi mandagumo reikalavimų. Laiške įvardžius Tu, Jūs rašau didžiąja raide. Nedelsiu atsakyti į gaunamus laiškus. Parašęs laišką dar kartą nuo pradžios iki galo atidžiai perskaitau. Jei taisydamas tekstą subraukau, sutepu, perrašau laišką švariai iš naujo. Visada Dažnai Laišką rašau dailiame, tvarkingame popieriaus lape. Retai

Naudoti šaltiniai: 1. Plentaitė V. , Marcelionienė E. Naujasis šaltinis. Kaunas, 2011. 2. Pradinio

Naudoti šaltiniai: 1. Plentaitė V. , Marcelionienė E. Naujasis šaltinis. Kaunas, 2011. 2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Vilnius, 2009 3. Sirtautai J. , V. ir V. Teksto paslaptys. Vilnius, 1995 4. http: //www. free-power-point-templates. com/spring-powerpointhttp: //www. free-power-pointtemplates. com/spring. powerpoint/ 5. http: //www. smailikai. com/paveiksliukai/saulutes/saulute_36. png 6. https: //www. google. lt/search? q=pa%C 5%A 1 to+karvelis&hl=lt&rlz=1 C 2 SKPL 7. http: //www. edupics. com/coloring-page-grandmother-dl 18311. jpg 8. http: //www. edupics. com/coloring-page-father-dm 19319. jpg 9. http: //2. bp. blogspot. com/e. Uu. Exe. COL 4 M/UP 1 Ii 9 I 4 IBI/AAAAAy 8/hj. QHqyz. Yf. Uw/s 1600/girl_drawing. jpg 10. http: //www. colourbox. com/preview/2934315 -902165 -christmas-santa-claus-with-thumb-upgesture. jpg 11. http: //www. sveikinimai. com/sveikinimai_com_atvirukai/meile/sv-valentino-diena/sinciu-su-meiletau. jpg 12. http: //vaikai. kvb. lt/node/472 http: //www. nec. lt/failai/2578_4 kl_Rasymas_testo_vertinimo_instrukcija_(2_var. ). pdf LAIŠKO VERTINIMO INSTRUKCIJA