http scholar google com KAKO KORISTITI GOOGLE SCHOLAR

  • Slides: 24
Download presentation
http: //scholar. google. com/ KAKO KORISTITI “GOOGLE SCHOLAR”

http: //scholar. google. com/ KAKO KORISTITI “GOOGLE SCHOLAR”

Šta je Google Scholar? Google Scholar pruža jednostavan način da tražite naučnu literaturu. Google

Šta je Google Scholar? Google Scholar pruža jednostavan način da tražite naučnu literaturu. Google Scholar Vam pomože da pronađete relevatne radove širom svijeta iz oblasti akademskog istraživanja. http: //scholar. google. com/

Šta je Google Scholar? Sa jednom mjesta možete pristupiti pretrazi kroz brojne naučne discipline

Šta je Google Scholar? Sa jednom mjesta možete pristupiti pretrazi kroz brojne naučne discipline i pronaći izvore poput: § Članke § Teze § Stručne radove § Knjige § Abstrakte radova § Sudska tumačenja Ovi izvori su prikupljeni iz načunih časopisa, prefesionalnih asocija, online biblioteka, univerziteta i drugih websajtova.

Kako početi ? Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar.

Kako početi ? Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar. google. com/

Kako početi ? Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar.

Kako početi ? Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar. google. com/ Kutija za pretragu Dugme pretrage Odrediti tip dokumenta

Rezultati pretrage Napisati ključne riječi u pretrazi i odabrati dugme pretrage

Rezultati pretrage Napisati ključne riječi u pretrazi i odabrati dugme pretrage

Rezultati pretrage Slični članci Broj citata British Library Direct, nova usluga koja vam omogućava

Rezultati pretrage Slični članci Broj citata British Library Direct, nova usluga koja vam omogućava da pretražite preko 20, 000 časopisa besplatno i da možete da kupite pristupe člancima preko vaše kartice. Alternativni sajtovi za preuzimanje Preuzeti sajt

Opcije podešavanja pretrage

Opcije podešavanja pretrage

Podešavanja Google Scholar-a Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar.

Podešavanja Google Scholar-a Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar. google. com/ Za podešavanja „kliknuti“ ovdje

Podešavanja Google Scholar-a

Podešavanja Google Scholar-a

Google Scholar Metrika Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar.

Google Scholar Metrika Za upotrebu Google Scholar-a, ukucati u pretraživaču sledeći URL: http: //scholar. google. com/ Kliknuti ovdje

Google Scholar metrika omogućava lak način za autore da mjere vidljivost i uticaj članaka

Google Scholar metrika omogućava lak način za autore da mjere vidljivost i uticaj članaka koji su objavljeni preko naučnih časopisa. Scholar metrika sabira citate iz brojnih publikacija, kako bi pomogla autorima kako bi lakše donijeli odluku gdje da objave nova istraživanja.

Google Scholar metrika Da bi počeli, možete pretražiti 100 publikacija na različitim jezicima, organizovanim

Google Scholar metrika Da bi počeli, možete pretražiti 100 publikacija na različitim jezicima, organizovanim po pet-godina h-index om i h-median metrikom. Kako bi vidjeli koji članci su najviše citirani i ko ih je citirao, kliknuti na h-index broj da vidite članke kao i citiranja. Fields and Branches Journal or magazine Language

Google Scholar metrika You can also explore publications in research areas of your interest.

Google Scholar metrika You can also explore publications in research areas of your interest. To browse publications in a broad area of research, select one of the areas in the left column. For example: Engineering & Computer Science To explore specific research areas, select one of the broad areas, click on the "Subcategories" link and then select one of the options. For example: Databases & Information Systems or Development Economics.

Google Scholar metrika Pretraga po regionima Sve opcije nisu finalizovane Pretraga po specifičnim publikacijama

Google Scholar metrika Pretraga po regionima Sve opcije nisu finalizovane Pretraga po specifičnim publikacijama na svim jezicima koristeći riječi iz njihovog naslova.

Google Scholar citiranje Pratite citiranje vaših objavljenih radova. Pratite ko citira vaše radove. Grafički

Google Scholar citiranje Pratite citiranje vaših objavljenih radova. Pratite ko citira vaše radove. Grafički prikaz vaših citata kroz vrijeme. Pratite publikacije vaših kolega Unaprijedite sopstvenu pretragu u google scholar-u Napravite javni profil koje se može pojaviti u Google Scholar kada neko traži vaše ime Kako bi imali pristup navedenim opcijama, Morate imati Google nalog

Prvi korak: Napraviti Google account www. google. com Kliknuti na „više“

Prvi korak: Napraviti Google account www. google. com Kliknuti na „više“

Prvi korak: nastavak Iz menija odabrati „Gmail“

Prvi korak: nastavak Iz menija odabrati „Gmail“

Prvi korak: nastavak Napravite vaš korisnički nalog i pasvord

Prvi korak: nastavak Napravite vaš korisnički nalog i pasvord

Prvi korak: nastavak Napravite vaš korisnički nalog i pasvord

Prvi korak: nastavak Napravite vaš korisnički nalog i pasvord

Prvi korak: nastavak Kada napravite Gmail nalog, na google homepage se „ulogujte“ sa njim

Prvi korak: nastavak Kada napravite Gmail nalog, na google homepage se „ulogujte“ sa njim Kliknite opciju “more”, zatim na opciju “even more” Kliknite na “Scholar” iz ponuđenog menija

Google Scholar citiranje

Google Scholar citiranje

Google Scholar citiranje

Google Scholar citiranje