Google Scholar Google znalac http scholar google hr

  • Slides: 27
Download presentation
Google Scholar (Google znalac) http: //scholar. google. hr Marijan Šember 8. seminar za knjižnice

Google Scholar (Google znalac) http: //scholar. google. hr Marijan Šember 8. seminar za knjižnice u sustavu znanosti i visoke naobrazbe - radionica

Google Scholar (Google znalac) q internetski pretraživač znanstvene literature q razvijen u okvirima pretraživača

Google Scholar (Google znalac) q internetski pretraživač znanstvene literature q razvijen u okvirima pretraživača Google q počeo s radom 18. studenog 2004. godine i još uvijek je u probnoj, beta inačici q odnedavno i u hrvatskoj inačici, pod imenom “Znalac” http: //scholar. google. hr

Opseg pretraživanja Pokriva i locira sve vrste dokumenata objavljenih na Internetu: q q q

Opseg pretraživanja Pokriva i locira sve vrste dokumenata objavljenih na Internetu: q q q znanstvene časopise članke sažetke priopćenja iz zbornika magistarske i doktorske radove knjige i poglavlja u knjigama separate prezentacije u Power. Pointu radove prije formalnoga objavljivanja (engl. preprint) radove već objavljeni negdje drugdje (engl. postprint) tehnička izvješća sa sveučilišta, akademskih ustanova, stručnih društava i istraživačkih skupina q …i još mnogo toga.

Pokazatelj citiranosti q pokazatelj citiranosti – omogućuje povezivanje radova određene tematike, ali istovremeno i

Pokazatelj citiranosti q pokazatelj citiranosti – omogućuje povezivanje radova određene tematike, ali istovremeno i vrijednosno rangiranje q predstavlja besplatnu alternativu, ili dodatak drugim pokazateljima citiranosti

Sučelje

Sučelje

Napredno pretraživanje

Napredno pretraživanje

Advanced Scholar Search

Advanced Scholar Search

Prikaz rezultata

Prikaz rezultata

Limitiranje po godinama

Limitiranje po godinama

Pretraživanje po autoru

Pretraživanje po autoru

Prikaz rezultata

Prikaz rezultata

Prikaz zapisa Naslov ili dio naslova Autor(i), časopis (knjiga), godina, web domena Citiranost rada

Prikaz zapisa Naslov ili dio naslova Autor(i), časopis (knjiga), godina, web domena Citiranost rada Slobodni pristup radu Inačice istog rada, ili rad u raznim bazama ili arhivima cjelovitih tekstova

Inačice rada, ili rad na raznim mjestima

Inačice rada, ili rad na raznim mjestima

Citati rada

Citati rada

Problemi u spajanju inačica

Problemi u spajanju inačica

Problemi u spajanju inačica

Problemi u spajanju inačica

Problemi u spajanju inačica

Problemi u spajanju inačica

Problemi u pokrivanju sadržaja

Problemi u pokrivanju sadržaja

Problemi u pokrivanju sadržaja

Problemi u pokrivanju sadržaja

Problemi u pokrivanju sadržaja

Problemi u pokrivanju sadržaja

Točnost citata

Točnost citata

Točnost citata

Točnost citata

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Bibliometrijske analize – Publish or Perish

Hvala! Marijan Šember Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, knjižnica sember@mef. hr 01/4566 -743

Hvala! Marijan Šember Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, knjižnica sember@mef. hr 01/4566 -743