ELEMENTE DE ANALIZ A MOTIVULUI LITERAR N TEXTUL

  • Slides: 22
Download presentation
ELEMENTE DE ANALIZĂ A MOTIVULUI LITERAR ÎN TEXTUL POETIC Şimilovici Vasile

ELEMENTE DE ANALIZĂ A MOTIVULUI LITERAR ÎN TEXTUL POETIC Şimilovici Vasile

O. GOGA. NOI “Istoria de veacuri a Ardealului românesc e istoria de lacrimi şi

O. GOGA. NOI “Istoria de veacuri a Ardealului românesc e istoria de lacrimi şi umilinţă a unui popor orfan. ” O. GOGA

Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un

Eu, graţie structurii mele sufleteşti, am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie să fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare pedagog al neamului. . . un om care filtrează durerile poporului prin sufletul lui şi se transformă în trâmbiţă de alarmă. . . O. GOGA

La noi sînt codri verzi de brad Şi câmpuri de mătasă La noi atâţia

La noi sînt codri verzi de brad Şi câmpuri de mătasă La noi atâţia fluturi sânt Şi-atâta jale-n casă. Privighetori din alte ţări Vin doina să ne-asculte, La noi sânt cântece şi flori Şi lacrimi multe, multe. . . La noi femeile plângând Sporesc pe fus fuiorul Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng Şi tata şi feciorul. Sub cerul nostru-nduioşat E mai domoală hora, Căci cântecele noastre plâng În ochii tuturora. Pe boltă, sus, e mai aprins La noi , bătrânul soare, De când pe plaiurile noastre Nu pentru noi răsare. . . La noi de jale povestesc A codrilor desişuri Şi jale duce Murăşul Şi duc tustrele Crişuri. Şi fluturii sânt mai sfioşi Când zboară-n zări albastre, Doar roua de pe trandafiri E lacrimi de-ale noastre. Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi Îşi înfioară sânul Spun că din lacrimi e-mpletit Şi Oltul , biet, bătrânul. N O I Avem un vis neîmplinit, Copil al suferinţii, De jalea lui ne-au răposat Şi moşii şi părinţii. . . Din vremi uitate, de demult, Gemând de grele patimi, Deşertăciunea unui vis Noi o stropim cu lacrimi.

M O T I V E RE LA ŢI E CA UZ Ă /E

M O T I V E RE LA ŢI E CA UZ Ă /E FE CT ETC. CODRUL VISUL LIBERTĂŢII TRISTEŢEA PATRIA ÎNROBITĂ FRUMUSEŢILE PATRIEI COMUNIUNEA OM/NATURĂ DRAGOSTEA DE ŢARĂ

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI REPETAREA CUVINTELOR-CHEIE

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII 1. ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE TRISTETEA TRISTEŢEA AXA LEXICALĂ

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII 1. ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE TRISTETEA TRISTEŢEA AXA LEXICALĂ REPETAREA TOPICA FRAZEI CUVINTELOR-CHEIE

La noi sânt codri verzi de brad Si câmpuri de mătasă; La noi atâţia

La noi sânt codri verzi de brad Si câmpuri de mătasă; La noi atâţia fluturi sânt Şi-atâta jale-n casă. . Privighetori din alte ţări Vin doina să ne-asculte; La noi sânt cântece şi flori Şi lacrimi multe, multe. . .

1. A N T I T E Z E A. FRUMUSEŢILE PATRIEI / DESTINUL

1. A N T I T E Z E A. FRUMUSEŢILE PATRIEI / DESTINUL VITREG AL POPORULUI “…La noi sânt cântece şi flori, Şi lacrimi multe, multe. ” B. ROM NII TRANSILVĂNENI / ROM NII REGĂŢENI ANAFORICUL LA NOI “… La noi de jale povestesc…” “… La noi femeile plângând

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI 2.

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI 2. AXA LEXICALĂ REPETAREA CUVINTELOR-CHEIE

2. AXA LEXICALĂ ŞI SEMANTICĂ A MOTIVULUI TRISTEŢII Ă L A 3. P O

2. AXA LEXICALĂ ŞI SEMANTICĂ A MOTIVULUI TRISTEŢII Ă L A 3. P O M L N O D G. 1. JALE 410. PATIMI 9. GEM ND 6. N T EÎ A S MP O P Ă L A I R E NI U N A T U. I 7. SU 8 C Ă FERI T R NŢI Ă Ş E D 5. SFIOŞI. 1 1 2. LACRIMI

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI 3. REPETAREA CUVINTELOR-CHEIE

3. REPETAREA CUVINTELOR CHEIE / MOTIVUL TRISTEŢII / 1. JALE -5 2. LACRIMI -

3. REPETAREA CUVINTELOR CHEIE / MOTIVUL TRISTEŢII / 1. JALE -5 2. LACRIMI - 4 3. PL NG - 3

R E P E T I Ţ I I EPANALEPSA JALE / MOTIVUL TRISTEŢII

R E P E T I Ţ I I EPANALEPSA JALE / MOTIVUL TRISTEŢII / EPIFORA (în ordine alfabetică) …SI- MBRĂŢIŞ NDU-ŞI JALEA PL NG… …CĂCI C NTECELE LACRIMI POLIPTOTA … LA NOI FEMEILE PL NG ND…. . . ŞI-MBRĂŢIŞ NDU-ŞI JALEA PL NG… NOASTRE PL NG. . . REPETIŢIA SINONIMICĂ. . . ŞI-AT TA JALE -N CASĂ. . ŞI LACRIMI MULTE, MULTE EPIZEUXA …LACRIMI MULTE, MULTE SILEPSA ORATORICĂ … LA NOI S NT C NTECE ŞI FLORI ŞI LACRIMI MULTE, MULTE. …SPUN CĂ DIN LA- CRIMI E-MPLETIT ŞI

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTETEA TRISTEŢEA 4.

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA PARTICULARITĂŢI PROZODICE AXA LEXICALĂ TRISTETEA TRISTEŢEA 4. TOPICA REPETAREA FRAZEI CUVINTELOR-CHEIE

4. Topica frazei / CUVINTELE-CHEIE --- ANTEPUSE / “La noi de jale povestesc a

4. Topica frazei / CUVINTELE-CHEIE --- ANTEPUSE / “La noi de jale povestesc a codrilor desişuri Şi jale duce Murăşul şi duc tustrele Crişuri”

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA 5. 1. PARTICULARITĂŢI PROZODICE: AXA FUNCŢIA SEMANTICĂ

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA 5. 1. PARTICULARITĂŢI PROZODICE: AXA FUNCŢIA SEMANTICĂ LEXICALĂ A RIMEI TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI REPETAREA CUVINTELOR-CHEIE

5. 1. Funcţia semantică a rimei / SEMANTICĂ CUVINTELE CU CEA/ MOTIVUL MAI MARETRISTEŢII

5. 1. Funcţia semantică a rimei / SEMANTICĂ CUVINTELE CU CEA/ MOTIVUL MAI MARETRISTEŢII PONDERE ÎN VERS --- PLASATE LA FINELE VERSULUI La noi femeile plângând Sporesc pe fus fuiorul. Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng Şi tata şi feciorul.

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA 5. 2. PARTICULARITĂŢI PROZODICE: PICIORUL METRIC TRISTETEA

MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A MOTIVULUI TRISTEŢII ANTITEZA 5. 2. PARTICULARITĂŢI PROZODICE: PICIORUL METRIC TRISTETEA TRISTEŢEA TOPICA FRAZEI AXA LEXICALĂ REPETAREA CUVINTELOR-CHEIE

5. 2. PICIORUL METRIC / MOTIVUL TRISTEŢII / PICIORUL DE VERS IAMBIC --- METRUL

5. 2. PICIORUL METRIC / MOTIVUL TRISTEŢII / PICIORUL DE VERS IAMBIC --- METRUL TRISTEŢII, MELANCOLIEI La noi sânt codri verzi de brad Şi câmpuri de mătasă; La noi atâţia fluturi sânt Şi-atâta jale-n casă. 2, 3, 4, 6, 8. 2, 6. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6.

FIGURI DE STIL/ MOTIVUL TRSTEŢII / EPITET – OXIMORON METAFORĂ OXIMORON INVERSIE BRAHILOGIE .

FIGURI DE STIL/ MOTIVUL TRSTEŢII / EPITET – OXIMORON METAFORĂ OXIMORON INVERSIE BRAHILOGIE . . . E mai domoală hora. . . de jale. . . Căci povestesc cântecele a codrilor noastre plâng. . . desişuri. Şi jale duce Murăşul Şi duc (jale n. n. ) tustrele Crişuri. PRONOMINAŢIE PERSONIFICARE CATACREZĂ. . . bătrânul soare. . . Nu pentru noi răsare. Avem un vis neîmplinit, Copil al suferinţei, . . . Şi Oltul, biet, bătrânul. HIPERBOLĂ. . . Şi-atâta jale -n casă. . . METAFORĂ . . . Şi- mbră- ţişându-şi jalea plâng Şi tata, şi feciorul. ENUMERAŢE. . . cântece şi flori, Şi lacrimi. . .

ŢARA. ÎNROBITĂ, TRISTĂ. PL NGE, RABDĂ, SPERĂ. ETERN COPIL AL SUFERINŢEI. NOI.

ŢARA. ÎNROBITĂ, TRISTĂ. PL NGE, RABDĂ, SPERĂ. ETERN COPIL AL SUFERINŢEI. NOI.