TEXTUL LITERAR Test Pirls Aventura unei frunze de

  • Slides: 5
Download presentation
TEXTUL LITERAR - Test Pirls Aventura unei frunze de toamnă Prof. înv. primar Stîrcu

TEXTUL LITERAR - Test Pirls Aventura unei frunze de toamnă Prof. înv. primar Stîrcu Florina Șc. Gimn. ”M. R. Paraschivesvu” A fost odată, tare demult un împărat bătrân care avea numeroși slujitori voinici ca ursul și tari ca piatra. Aceștia vegheau asupra a sute e copile care mai de care mai blânde și mai frumoase. Oamenii îl numiseră pe acest împărat Copac pentru că era înalt avea rădăcini adânc înfipte în pământ, trunchi acoperit cu scoarţă şi o Coroană rotundă formată din crengi şi ramuri pline de frunze, iar toată noaptea sta de veghe și ziua adăpostea pe toți trecătorii lăsându-i să stea la umbra frunzelor care erau copilele lui. Slujitorii, după iscusința şi rangul lor aveau diferite nume. Astfel, unii erau mai mici în rang : mlădiţă, nuia , alţii care aveau rolul de a-i susţine pe aceştia se numeau crengi şi ramuri. Toți, împreună formau un copac bătrân de neîntrecut la numărul anilor. Ziua era tot mai zglobie trecând mai repede iar copacul juca diferite jocuri cu ramurile și frunzele care trăiau în liniște și pace. Dar, într-o zi se năpusti asupra lor un vânt puternic de spărgea geamurile oamenilor și ridica în slavă hârtii și praful de pe drum. Atunci împăratul Copac, grijuliu chemă la el pe toți slujitorii și fiicele lui și le zise : - Dragii mei, suntem aproape în pragul despărțirii. Vântul suflă aspru asupra frunzelor, fără pic de milă. Nu se știe care dintre voi va așterne un covor de frunze și nici care va avea zile mai multe. Eu, ca tată, vă sfătuiesc să nu umblați haihui, ci să vă țineți bine în codițele voastre ca să nu vă zboare vântul. Vorbele împăratului se auzeau tare și zgomotos, copacul scârțâind din toate încheieturile. Se auzea cum vântul trecea prin el ca o sabie, se vedea cum tremura și cât pe ce era să se aplece la pământ. În acest timp, Mezina, neascultătoare, se strecură printre crengi și plecă prin vecini atrasă fiind de o chemare necunoscută. Unul dintre împărații vecini o opri, o luă tandru de mână și îi zise : 1

- Draga mea copilă, am aflat ce vremuri vor veni, dar nu-ți face griji

- Draga mea copilă, am aflat ce vremuri vor veni, dar nu-ți face griji și să nu-ți fie teamă. Să știi că va veni toamna. Fata frunză făcu ochii mari și închipui că toamna este un monstru, o stafie, o sperietoare de ciori, ori un cântec, un leagăn, un copil…”Ce-ar fi să-l întreb cum e toamna”, își zise în gând copila. Și hotărâtă de acest lucru prinse curaj și zise: - Bătrânule unchi, ce este toamna ? - Toamna este a treia fiică a anului ce coboară mândră din înaltul cerului să-și aștearnă trena ei de culoare galben-brun-arămie, trena fiind voi, frunzele. De cum vine de pe dealuri, începe a stropi cu un mănunchi de ciumăfai, natura udă, dând pentru ea culoarea ei simbolică. Atunci soarele nu mai încălzeşte Pământul cu toată puterea, ziua începând să devină mai scurtă iar noaptea mai lungă. Păsările migratoare precum : barza, pelicanul, Rândunica, ciocârlia, cucul, pupăza, privighetoarea şi alte surate, îşi vor lua zborul spre cerul cald al altor ţări. Frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe ramurile copacilor și se vor cufunda într-un somn adânc pentru totdeauna. Bruma rece și vântul șturlubatic sunt prieteni nedespărțiți ai toamnei. Împreună Vor sălta frunzele în sus până în înaltul cerului iar apoi le va lăsa din nou pe pământ. Voi vă veți apleca în fața toamnei părăsind copacul și veți îngrășa pământul. Dar pentru oameni, toamna este ca o pagină din cartea vieții care își aduce roadele ei cu ea. De cum o zăresc se apucă să-i culeagă veșmintele care sunt fructele : merele, perele, nucile, gutuile dar şi legumele : ardeiul, roşiile, vinetele, varza, conopida și altele. După câteva secunde, frunza se trezi din visare, îl salută cuviincios pe bătrânul copac și se grăbi spre casă unde le povesti și celorlalți cele ce aflase. Nici nu apucă bine să termine ce avea de spus că pe fereastră o zări pe zâna Toamnă întinzându-și trena greoaie pe câmpurile îngălbenite. De cum ajunse în dreptul împăratului Copac, frunzele se desprinseră de codițele lor și se prinseră în trena zânei adăugănd culoarea galben. (adaptare după http: //www. copilul. ro/povesti/aventurile-unei-frunze-de-toamna-191. html ) Vocabular: zglobiu -vioi, sprinten, zburdalnic slavă - înaltul cerului, văzduh haihui - fără rost, razna ciumăfai - plantă medicinală şturlubatic - nebunatic, neastâmpărat trenă - partea din spate a unei rochii, care se târăşte pe jos 2

Ai înţeles textul citit ? I. Încercuieşte varianta corectă : 1. Se năpusti asupra

Ai înţeles textul citit ? I. Încercuieşte varianta corectă : 1. Se năpusti asupra lor un vânt puternic de………. . a) spărgea geamurile oamenilor b) rupea crengile 2. Ce îşi imagina Mezina că este toamna? ? a) o mumie b) un monstru c) o nălucă c) zbura frunzele d) smulgea crengile d) o sirenă 3. Completează propoziţiile cu informaţii din text : Toamna este a …………………… ce coboară din înaltul cerului să-și aștearnă trena ei de culoare …………………, trena fiind voi, frunzele. ……. . . . . începe a stropi cu un mănunchi de ciumafai, natura udă, dând pentru ea culoarea ei simbolică. Atunci …………………. ziua devenind mai scurtă iar noaptea mai lungă. . II. Uneşte personajele cu expresiile care le caracterizează: împăratul Copacul tandru Mezina grijuliu împăratul vecin neascultătoare toamna mândră III. Numerotează propoziţiile de mai jos în ordinea în care a avut loc acţiunea: Mezina se întoarce acasă. Mezina se strecoară printre crengi. Bătrânul unchi îi explică fetei frunză cine este toamna. Toţi slujitorii formau împreună un copac bătrân. Fata frunză se întâlneşte cu un împărat vecin. Copacul îi anunţă pe slujitori că sunt în pragul despărţirii. IV. Care este motivul pentru care oamenii îl numiseră pe împărat Copac ? ………………………………………………………………………………………………. . V. Ce reprezintă toamna pentru oameni ? ………………………………………………………………………………………………… 3

VI. Scrie 2 -3 informaţii despre acţiunile toamnei la venirea ei. …………………………………………… …. .

VI. Scrie 2 -3 informaţii despre acţiunile toamnei la venirea ei. …………………………………………… …. . . …… ……………………………………………………………………………………………. . VII. Lucrează în echipă ! Formulează cu colegul de bancă întrebări folosindu-te de cuvintele indicate şi notaţi-le apoi pe cele mai semnificative. : UNDE ? C ND ? CINE ? ? CE? DE CE ? VIII. Scrie trei expresii despre natură în anotimpul toamna. ………………………………………………………………………………………………. . IX. Alcătuieşte un scurt text despre toamnă, apoi pune-i un titlu. …………………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………. 4

Joacă-te ! Selectează din text cuvinte cu sens opus pentru : scund, urâte, moale,

Joacă-te ! Selectează din text cuvinte cu sens opus pentru : scund, urâte, moale, răutate, tânăr, a se ridica. Completează rebusul de mai jos respectând ordinea cuvintelor date. A 1 3 5 4 6 B Ce cuvânt ai obţinut pe verticala AB ? Lucru în echipă Realizaţi un colaj -tablou de toamnă folosind informaţii din text. Prezentaţi- l în faţa clasei realizând o expoziţie. 5