BRIS r en lnk mellan barn vuxna och

  • Slides: 15
Download presentation

BRIS är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. BRIS vill förbättra barns

BRIS är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. BRIS vill förbättra barns och ungdomars villkor i enlighet med FN: s Konvention om Barnets Rättigheter

Inget är för stort eller för litet bara du vill prata med en vuxen

Inget är för stort eller för litet bara du vill prata med en vuxen

Samtalsfunktioner • • • Möjliggöra berättande Bidra till struktur Få bekräftelse Få avlastning Bidra

Samtalsfunktioner • • • Möjliggöra berättande Bidra till struktur Få bekräftelse Få avlastning Bidra till att se sig själv i ett större sammanhang • Förmedla hopp • Informera

”Barnet vet mer om sin egen värld än vad vi vuxna gör”

”Barnet vet mer om sin egen värld än vad vi vuxna gör”

”Vuxenvärlden talar ofta om att vi vill uppfostra våra barn till självständiga tänkande barn,

”Vuxenvärlden talar ofta om att vi vill uppfostra våra barn till självständiga tänkande barn, men är vi då beredda på att lyssna på dem och välkomna deras inflytande i vardagen”.

”Vuxna tycker mycket om barn. Särskilt om de inte säger något” Rasmus, 6 år

”Vuxna tycker mycket om barn. Särskilt om de inte säger något” Rasmus, 6 år

Barnperspektivet Verkligheten ser olika ut för oss beroende på vem vi är som upplever.

Barnperspektivet Verkligheten ser olika ut för oss beroende på vem vi är som upplever. Upplevelsen är det som vi är med om, sker inom oss var och en – och ser olika ut för oss. Barnets perspektiv Exempel: Om ”verkligheten” består i att ett vuxet par med barn separerar – så är deras upplevelser av saken inte lik barnets upplevelse. Verkligheten Vuxnes perspektiv

”Det viktigaste är att vi kan och vill se barn precis som de är

”Det viktigaste är att vi kan och vill se barn precis som de är och inte som vi önskar att de skulle vara. Det innebär hellre att fråga barnet hur det är än att berätta för barnet hur det är”.

Tilltro Nyfikenhet Kunskap Förståelse Respekt Betraktarens ryggsäck Förståelse Barnets upplevelse Stå på Igenkännande Barnets

Tilltro Nyfikenhet Kunskap Förståelse Respekt Betraktarens ryggsäck Förståelse Barnets upplevelse Stå på Igenkännande Barnets berättelse barnets sida Förmåga att lyssna Empati

” Varför frågar vuxna bara en gång och sedan nöjer sig med svaret ’bra’?

” Varför frågar vuxna bara en gång och sedan nöjer sig med svaret ’bra’? ” Flicka 15 år

 • Att lyssna • Att bekräfta • Att förmedla hopp

• Att lyssna • Att bekräfta • Att förmedla hopp

Att förmedla värme och respekt är mycket viktigare än innehållet

Att förmedla värme och respekt är mycket viktigare än innehållet

”Att visa svaghet fodrar stor styrka, att erkänna sin feghet kräver stort mod. Vad

”Att visa svaghet fodrar stor styrka, att erkänna sin feghet kräver stort mod. Vad du än bär på ska du aldrig behöva bära på det själv. Vad än människor har att säga så ska du aldrig behöva vara tyst. Ett tips är att du kan om du vill börja prata med en vuxen. Värdera dig aldrig så som du inte var värd att lyssna på. Kramar…. ” Flicka 14 år