Demokrati och diktatur Tv olika stt att styra

  • Slides: 9
Download presentation
Demokrati och diktatur Två olika sätt att styra ett samhälle

Demokrati och diktatur Två olika sätt att styra ett samhälle

Demokrati och diktatur l I en demokrati får alla vara med och bestämma. l

Demokrati och diktatur l I en demokrati får alla vara med och bestämma. l Demokrati är ett gammal grekiskt ord och betyder folkstyre. l I en diktatur bestämmer en eller några få personer.

Så fungerar en demokrati l Alla ska ha chansen att påverka och bestämma över

Så fungerar en demokrati l Alla ska ha chansen att påverka och bestämma över deras liv. l Direkt demokrati kan genomföras i exempelvis en förening, där alla inblandade får möjlighet att besluta direkt i en fråga. l Indirekt demokrati är när vi får välja en representant som framför våra åsikter, som också kallas representativ demokrati.

Kännetecken för demokrati och diktatur l Allmän och lika rösträtt. l Åsiktsfrihet, yttrandefrihet och

Kännetecken för demokrati och diktatur l Allmän och lika rösträtt. l Åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet l Tryckfrihet l Parlamentarism. l Delad makt. Jämlikhet. Rättsäkerhet. l Vissa får rösta, bara ett parti tillåts l Förbjudet att kritisera de som styr. l Censur. l All makt hos en eller några få personer. l Ett fåtal är enormt rika, flertalet är fattiga l Otydliga lagar, domstolar styrs av ledare

Fördelar demokrati diktatur l Fördel att vi kan rösta l Den enskilda på personer

Fördelar demokrati diktatur l Fördel att vi kan rösta l Den enskilda på personer som vi personen, individen, har förtroende för, och slipper själv tänka på som dessutom har svåra beslut och sätta tiden och intresset att sig in i olika partiers sätta sig in i politiska åsikter inför val. frågor. l Förändringar i en l Allas lika värde. diktatur kan ske snabbt. l Chansen att påverka. l Åsiktsfrihet etc.

Nackdelar demokrati l Indirekt demokrati - har vi egentligen chans att påverka? l Exkludering

Nackdelar demokrati l Indirekt demokrati - har vi egentligen chans att påverka? l Exkludering av personer. l Folket i landet måste bry sig om politiken. l Alla måste ha kunskaper för att kunna göra bra val l Förändringar kan upplevas ta lång tid eftersom dessa måste genomgå en demokratisk process. diktatur l Man kan råka illa ut om man har åsikter som inte passar diktatorn. Ingen åsiktsfrihet l Ej chans att påverka. l Ingen yttrandefrihet. l Individens frihet och påverkan på sitt eget liv är mycket litet. l Individen styrs av staten.

Våra rättigheter och skyldigheter. l Vi har flera rättigheter när vi lever i demokrati,

Våra rättigheter och skyldigheter. l Vi har flera rättigheter när vi lever i demokrati, såsom åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och mycket mer. l Vi har också skyldigheter, såsom att följa de lagar som vi politikerna har bestämt. l En annan grundläggande skyldighet är att acceptera ett valresultat, även om man inte gillar partiet som vann valet.

Hårfina regler i Nordkorea – de här frisyrerna får du ha Tillåtna kvinnliga frisyrer

Hårfina regler i Nordkorea – de här frisyrerna får du ha Tillåtna kvinnliga frisyrer i Nordkorea.

Hårfina regler i Nordkorea – de här frisyrerna får du ha Tillåtna manliga frisyrer.

Hårfina regler i Nordkorea – de här frisyrerna får du ha Tillåtna manliga frisyrer.