Knnetecken fr demokratier och diktaturer Demokrati Diktatur Alla

  • Slides: 2
Download presentation
Kännetecken för demokratier och diktaturer Demokrati Diktatur Alla får va med och bestämma En

Kännetecken för demokratier och diktaturer Demokrati Diktatur Alla får va med och bestämma En eller några få bestämmer över alla andra, de som bestämmer struntar i att lyssna på andra Alla människor är lika mycket värda Man får inte säga eller tycka vad man vill Ingen får behandlas sämre (diskrimineras) än någon annan på grund av hudfärg, språk, kön, religion osv. Ledarna anser att vissa människor är mer värda än andra Alla har samma rättigheter (t. ex. gå i skolan) Alla har inte samma rättigheter och skyldigheter Alla har samma skyldigheter (t. ex. att betala skatt) Ledarna kan använda våld för att få andra att lyda dem Alla får tycka och uttrycka vad de vill/tycker utan risk Den som inte lyder ledarna kan bli straffad Alla får skriva/publicera vad de vill i böcker, tidningar, sånger, filmer, teatrar osv. Böcker, filmer tidningar kan bli förbjudna om de inte skriver/uttrycker det ledarna vill att folk ska höra Sverige har 4 stycken grundlagar. Tre av dessa upprätthåller våra demokratiska rättigheter. Yttrandefrihetsgrundlagen, Tryckfrihetsförordningen och Regeringsformen. Den fjärde grundlagen heter Successionsordningen och där står det vem som ska få bli kung/drottning i Sverige.

Diskutera i er grupp, var beredd att sedan berätta vad ni kom fram till

Diskutera i er grupp, var beredd att sedan berätta vad ni kom fram till (ta hjälp av era anteckningar) • Är det diktatur så fort någon annan bestämmer något som man inte gillar? • Hur länge har Sverige varit en demokrati? Dvs hur länge har alla fått vara med och bestämma och haft samma rättigheter? • Varför är det hemligt vem man röstar på? Vad menas med hemliga och fria val? • Är demokrati eller diktatur det vanligaste styrelsesättet i världen? Kan ni några länder som styrs som diktaturer? • De flesta som sitter i riksdagen brukar rösta för regeringens förslag och regeringens önskningar brukar få stöd i riksdagen. Varför är det så? • Hur kan vi visa vad vi tycker i en demokrati? Vad kan vi göra mer än att rösta?