SAMFNU Demokrati og menneskerettigheder 1 2 3 4

  • Slides: 14
Download presentation
SAMFNU Demokrati og menneskerettigheder 1. 2. 3. 4. 5. Demokratidefinitioner Fordele og ulemper ved

SAMFNU Demokrati og menneskerettigheder 1. 2. 3. 4. 5. Demokratidefinitioner Fordele og ulemper ved direkte og repræsentativt demokrati Kriterier for demokrati og demokrati i moderne nationer Demokrati i Danmark Friheds- og menneskerettigheder

SAMFNU Demokratidefinitioner Demo-krati Græsk for folk og styre Målet: hele folket skal have del

SAMFNU Demokratidefinitioner Demo-krati Græsk for folk og styre Målet: hele folket skal have del i magten og være med til at styre samfundet Demokratiformer Direkte demokrati Repræsentative demokrati

SAMFNU

SAMFNU

SAMFNU Dahl: Det ideelle demokrati skal ifølge Robert A. Dahl opfylde følgende kriterier Lighed

SAMFNU Dahl: Det ideelle demokrati skal ifølge Robert A. Dahl opfylde følgende kriterier Lighed i valg Medbestemmelse Opnåelse af begrundet indsigt Kontrol med dagsordenen Ingen udelukkelse af voksne (Det kategoriske princip)

SAMFNU Demokrati i moderne nationer Det bedst mulige demokrati polyarki (styre ved de mange)

SAMFNU Demokrati i moderne nationer Det bedst mulige demokrati polyarki (styre ved de mange) Betingelserne for polyarki Valgte kompetente repræsentanter skal kontrollere offentlige beslutninger. Frie, retfærdige og hyppige valg. Stort set alle voksne har valgret. Stort set alle voksne kan vælges. Ytringsfrihed. Ret til alternative informationskilder. Forsamlings- og foreningsfrihed.

SAMFNU Demokratiformer og historie

SAMFNU Demokratiformer og historie

SAMFNU Demokrati i Danmark Demokratisk styre siden 1849 Danskere kan stemme ved: folketingsvalg, folkeafstemninger,

SAMFNU Demokrati i Danmark Demokratisk styre siden 1849 Danskere kan stemme ved: folketingsvalg, folkeafstemninger, lokalvalg, og til Europaparlamentet Udpræget borgerdemokrati

SAMFNU Deltagelsesmuligheder Borgerdemokrati Stille op til valg Deltagelse i partier eller interesseorganisationer Deltagelse i

SAMFNU Deltagelsesmuligheder Borgerdemokrati Stille op til valg Deltagelse i partier eller interesseorganisationer Deltagelse i græsrodsbevægelser, foreninger og organisationer Skrive læserbreve, deltagelse i borgermøder, høringer og tilfredshedsundersøgelser Deltagelsesdemokrati Brugerdemokrati og politisk forbrug Deltage i bestyrelse eller i brugerforening Politisk forbrug En snæver og mere individuel deltagelse

SAMFNU Kritik af det moderne demokrati Gallupdemokratiet Meningsmålinger og fokusgrupper Populistisme EU’s demokratiske underskud

SAMFNU Kritik af det moderne demokrati Gallupdemokratiet Meningsmålinger og fokusgrupper Populistisme EU’s demokratiske underskud Globalisering og staternes magtesløshed

SAMFNU Tænkeøvelser Diskutér budskaberne i citaterne i højre boks: Hvad er budskabet? Er du

SAMFNU Tænkeøvelser Diskutér budskaberne i citaterne i højre boks: Hvad er budskabet? Er du enig? Hvilken demokratiforståelse er citatet udtryk for? 1) ”Hvad er forskelle på demokrati og alt andet? Alt andet er lettere!” 2) ”Demokrati er anerkendelsen af, at vi alle er ansvarlige for hinanden” 3) ”Demokrati er en stat, hvor den fri meningsudveksling ikke ender med en begravelse…” 4) ”Skepsis over for autoriteter er demokratiets salt”

SAMFNU Friheds- og menneskerettigheder Menneskerettighederne udvider det demokratiske element ved at sikre individerne universelle

SAMFNU Friheds- og menneskerettigheder Menneskerettighederne udvider det demokratiske element ved at sikre individerne universelle rettigheder John Locke (1631 -1704) argumenterede for, at bestemte rettigheder er knyttet til mennesket som individ Ophavsmand til tanken om rettigheder for individet i samfundet, var Jean-Jacques Rousseau (1712 -1778)

SAMFNU Menneskerettighedernes historie 1776 ”Bill of Rights” Den franske revolution i 1789 Diskussioner om

SAMFNU Menneskerettighedernes historie 1776 ”Bill of Rights” Den franske revolution i 1789 Diskussioner om vægtningen af individuelle overfor kollektive rettigheder Liberale demokrater Socialistiske demokrater Individuel frihed vs. social lighed

SAMFNU Grundloven Frihedsrettigheder: personlige frihed, ytrings- og trykkefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed samt religionsfrihed Økonomiske,

SAMFNU Grundloven Frihedsrettigheder: personlige frihed, ytrings- og trykkefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed samt religionsfrihed Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, såsom ret til beskyttelse mod arbejdsløshed, deltagelse i kulturlivet, ret til lægehjælp og uddannelse

SAMFNU Menneskerettighederne i et internationalt perspektiv Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 De fundamentale frihedsrettigheder

SAMFNU Menneskerettighederne i et internationalt perspektiv Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 De fundamentale frihedsrettigheder (FN-pagten artikel 1, pkt. 3) Nogle konfliktpunkter: Menneskerettighedernes status i international lov? Sanktionering? Universalitet?