STYR OCH REGLER TEKNIK Styra och reglera saker

  • Slides: 9
Download presentation
STYR OCH REGLER TEKNIK

STYR OCH REGLER TEKNIK

Styra och reglera saker har människan gjort under många tusen år. Det handlar om

Styra och reglera saker har människan gjort under många tusen år. Det handlar om att göra lite jobb men få ett stor uppgift utförd. Tex. en bevattningsanläggning i Egypten för 3000 år sedan eller att vrida på en satellit flera km från jorden. Foto: Kina Eldebrink

Styrteknik Man aktivt påverkar ett system för att få det att bete sig som

Styrteknik Man aktivt påverkar ett system för att få det att bete sig som man vill Vi människor vill styra på avstånd. Människan är bekväm och vill kunna fjärrstyra saker, de vanligaste sätten att styra en apparat är: .

Elektriskt: med elektriska signaler kan man bland annat slå på värmen i fritidshuset med

Elektriskt: med elektriska signaler kan man bland annat slå på värmen i fritidshuset med telefonen.

Akustiskt: styra med ljud, gamla fjärrkontroller använde ultraljud, idag kan vi styra många saker

Akustiskt: styra med ljud, gamla fjärrkontroller använde ultraljud, idag kan vi styra många saker med egna rösten, spel, tv…

Optisk: styra med ljus, fjärrkontroller använder idag infrarött ljus, radiostyrda leksaker är andra exempel.

Optisk: styra med ljus, fjärrkontroller använder idag infrarött ljus, radiostyrda leksaker är andra exempel.

Radiosignaler: för styrning och sändning av radio- och tv-sändningar. Bilnyckeln bilen och billarmet, militären

Radiosignaler: för styrning och sändning av radio- och tv-sändningar. Bilnyckeln bilen och billarmet, militären med radiostyrda bilar och flygplan är något exempel.

REGLERTEKNIK • När man i ett system får ÅTERKOPPLING (FEEDBACK) för att få bättre

REGLERTEKNIK • När man i ett system får ÅTERKOPPLING (FEEDBACK) för att få bättre styrning Automatisk styrning Programstyrning

UGNEN • Bör värdet – önskat värde tex 225 C • Är värdet –

UGNEN • Bör värdet – önskat värde tex 225 C • Är värdet – tex 220 C • Reglering temperaturen justeras så att är värdet ligger så nära bör värdet som möjligt