Materia Niklas Dahrn Innehllet i denna undervisningsfilm Vad

  • Slides: 13
Download presentation
Materia Niklas Dahrén

Materia Niklas Dahrén

Innehållet i denna undervisningsfilm: Vad innebär materia? Indelning av materia Skillnaden mellan rena ämnen

Innehållet i denna undervisningsfilm: Vad innebär materia? Indelning av materia Skillnaden mellan rena ämnen och blandningar Homogena och heterogena blandningar Grundämne eller kemisk förening? Metaller och ickemetaller Olika aggregationsformer

Vad är materia? ü Materia är egentligen allting som vi ser omkring oss! ü

Vad är materia? ü Materia är egentligen allting som vi ser omkring oss! ü Allt som är uppbyggt av atomer kallas för materia. ü Materia kännetecknas av att det har massa och volym. ü Luft, vatten, jord, bord, stolar, datorer, bilar, människor, djur etc. är exempel på materia eftersom allt detta är uppbyggt av atomer och därmed har massa och volym. ü Ljus räknas däremot inte som materia eftersom det ej är uppbyggt av atomer och eftersom det ej har någon massa. Ljus består av en typ av partiklar som heter fotoner och dessa har ej någon massa.

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Rent ämne

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Rent ämne

Skillnaden mellan rena ämnen och blandningar ü Rena ämnen är ämnen som består av

Skillnaden mellan rena ämnen och blandningar ü Rena ämnen är ämnen som består av endast en typ av atom eller en typ av molekyl. ü Blandningar är ämnen som består av flera olika typer av molekyler. Rena ämnen: Blandningar: Glykol Kylarvätska (glykol + vatten) Kvävgas Luft (kvävgas, syrgas, koldioxid) Destillerat vatten Kranvatten (H 20, järnjoner, kalciumjoner Kalcium Mjölk (proteiner, kolhydrater, fetter, kalcium etc. )

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Homogen blandning Heterogen blandning

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Homogen blandning Heterogen blandning Rent ämne

Homogena och heterogena blandningar ü Homogen blandning (lösning): Flera olika molekyler men man kan

Homogena och heterogena blandningar ü Homogen blandning (lösning): Flera olika molekyler men man kan inte urskilja de olika molekylerna. Saltlösningen består av både natriumjoner, kloridjoner och vattenmolekyler. Vi kan dock inte urskilja dessa. Bildkälla: "Salt. In. Water. Solution. Liquid”. Wikipedia and Wikimedia Commons image is from the user Chris 73 and is freely available at //commons. wikimedia. org/wiki/File: Salt. In. Water. Solution. Liquid. jpg under the creative commons cc-by-sa 3. 0 ü Heterogen blandning: Flera olika molekyler men man kan urskilja de olika molekylerna. Bergarten granit består av mineralerna kvarts, fältspat och glimmer. Bildkälla: "400 -bohus-granitt". Licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 via Wikimedia Commons - http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 400 bohus-granitt. png#mediaviewer/Fil: 400 -bohus-granitt. png

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Homogen blandning Heterogen blandning

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Blandning Homogen blandning Heterogen blandning Rent ämne Grundämne Kemisk förening

Grundämne eller kemisk förening? ü Grundämne: Består enbart av en sorts atom. Grundämnet guld

Grundämne eller kemisk förening? ü Grundämne: Består enbart av en sorts atom. Grundämnet guld (Au) består av enbart guldatomer. Grundämnet järn (Fe) består av enbart järnatomer. Grundämnet syre/syrgas (O 2) består enbart av syreatomer. ü Kemisk förening: Består av flera sorters atomer som binder till varandra. Den kemiska föreningen vatten (H 2 O) består av 2 väteatomer och 1 syreatom som binder till varandra. Den kemiska föreningen koldioxid (CO 2) består av 1 kolatom och 2 syreatomer som binder till varandra.

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Rent ämne Blandning Homogen blandning

Materia delas in i rena ämnen och blandningar Materia Rent ämne Blandning Homogen blandning Heterogen blandning Metall Grundämne Halvmetall Kemisk förening Ickemetall

Metaller och ickemetaller ü Metaller: ü Ickemetaller: Metallglans. Har ej metallglans. Avger valenselektroner relativt

Metaller och ickemetaller ü Metaller: ü Ickemetaller: Metallglans. Har ej metallglans. Avger valenselektroner relativt lätt. Tar upp valenselektroner relativt lätt. Leder ström. Leder ej ström. Formbara. Ej formbara.

Materia kan förekomma i olika aggregationsformer Temperatur Gas värms Vätska kokar Kokpunkt Vätska värms

Materia kan förekomma i olika aggregationsformer Temperatur Gas värms Vätska kokar Kokpunkt Vätska värms Smältpunkt Fast ämne smälter Fast ämne: Bindningar mellan molekylerna Gas: Inga bindningar mellan molekylerna. Långt avstånd mellan molekylerna. Vätska: Bindningar existerar mellan molekylerna men molekylerna flyter omkring och byter hela tiden ”partner”. Tid

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube.

Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http: //www. youtube. com/Kemilektioner http: //www. youtube. com/Medicinlektioner