AZRBAYCAN RESPUBLKASI DVLT GMRK KOMTS Yal dhliz buraxl

  • Slides: 18
Download presentation
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsi,

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsi 1 mərhələ Müraciət forması 2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ «Daha ətraflı» keçidi ilə müraciətinin təqdim edilməsi üçün Yaşıl

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ «Daha ətraflı» keçidi ilə müraciətinin təqdim edilməsi üçün Yaşıl dəhliz səhifəsinə daxil olunur və ya Baş səhifə >>Faydalı>> İnnovasiya layihələri >> Yaşıl Dəhliz buraxılış sistemi 3

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qeyd: Şəxsi kabinet vasitəsi ilə sistemə yüklənən fayl. pdf

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qeyd: Şəxsi kabinet vasitəsi ilə sistemə yüklənən fayl. pdf formatında olmalıdır. Müraciət formasını müşayiət edən məktub və əlavə sənədlər bir. pdf faylı olaraq sistemə yüklənməlidir. Yüklənən faylın həcmi 2 mbayt -dan artıq olmamalıdır. Faylın həcmi artıq olduğu halda sənədi aşağı keyfiyyətlə (75 -150 dpi) skan etməyinizi məsləhət görürük. Skan olunmuş sənədlər aydın oxunmalıdır. 4

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən fiziki şəxsin soyadı, atasının adı, hüquqi şəxsin isə tam adı qeyd olunur. Müraciət edən fiziki və ya hüquqi şəxsin vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) qeyd olunur. Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxsin ünvanı qeyd olunur. Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxsin malik olduğu bank hesabları haqqında məlumatlar qeyd olunmalıdır. 5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxsin xarici ticarət əməliyyatlarının idxal, ixrac və ya idxalixrac növü seçilir. 6

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxs tərəfindən gömrük məsələlərinə cavabdeh təyin olunan şəxsin FİN kodu daha sonra adı, vəzifəsi, telefon nömrəsi və elektron poçt ünvanı göstərilir. 7

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018 -ci il 556 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın müddəalarına əsasında Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən sahibkarlıq subyektinin “mikro”, “kiçik”, “orta” və ya “iri” kateqoriyası seçilir. 8

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxsin gömrük orqanlarının təqdim etdikləri elektron xidmətlərdən istifadə bacarıqlarının səviyyəsini qeyd etmək məqsədilə şəxsin özü və ya təmsilçilikdən istifadə vasitəsi ilə digər şəxs tərəfindən həyata keçirildiyi halda müvafiq olaraq “şəxsin özü” və ya “təmsilçilikdən istifadə” yarımbölməsi seçilir. “təmsilçilikdən istifadə” yarımbölməsi seçildiyi halda Fayl yarımbölməsinə müqavilənin sürəti əlavə olunur. 9

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət edən şəxs daşımaları beynəlxalq daşıma standartlarına cavab verən buraxılış şəhadətnaməsi ilə təmin olunmuş sərəncamında olan və ya müqavilə əsasında istifadə etdiyi digər nəqliyyat vasitəsi ilə həyata keçirilməsinə dair məlumatı müvafiq olaraq “özünün” və ya “icarə” yarımbölməsini seçməklə göstərir. “İcarə” yarımbölməsi seçildiyi halda şirkətin adı və hüquqi ünvanı daxil edilir. 10

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi tələblərə cavab verən malların saxlancı üçün nəzərdə tutulan müvəqqəti saxlanc anbarı, gömrük anbarı və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində qeydiyyatda olan anbarı seçilməklə müvafiq oalraq Özünün və ya icarə yarımbölməsi qeyd olunur. Daha sonra Anbarın adı və hüquqi ünvanı daxıl edilir. 11

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair Müraciət formasının doldurulması Qaydası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21. 12. 2018 -ci il tarixli 427 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın 4 -cü hissəsində nəzərdə tutulmuş aşağıdakı tələblərin yerinə yetirilməsini öhdəmə götürürəm: idxalı nəzərdə tutulan mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatları özündə əks etdirən qısa idxal bəyannaməsini nəqliyyat vasitəsi gömrük sərhədinin buraxılış məntəqəsinə daxil olmazdan ən azı 1 (bir) saat əvvəl elektron qaydada gömrük orqanlarına göndərməyi; idxal olunan malların şəxsin anbarlarına çatması barədə məlumatı əks etdirən elektron bildirişi gömrük orqanlarına dərhal göndərməyi; ixracı nəzərdə tutulan mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatları özündə əks etdirən gömrük bəyannaməsini ixrac olunan malların nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsindən ən azı 1 (bir) saat əvvəl elektron qaydada gömrük orqanlarına göndərməyi; idxal və ya ixrac edilən mallar və nəqliyyat vasitələri barədə düzgün məlumatları (çeşidi, sayı, texniki göstəriciləri, təyinatı, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu üzrə kodu və dəyəri) gömrük orqanlarına bəyan etməyi; idxal əməliyyatlarında mövcud, yaxud gələcəkdə yarana biləcək gömrük borclarının ödənilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 258. 1 -ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təminatı verməyi; malların daşınmasını kənar müdaxilənin mümkün olmadığı təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirməyi. 12

Komitə tərəfindən “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilən, dayandırılan, bərpa və ya

Komitə tərəfindən “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilən, dayandırılan, bərpa və ya ləğv edilən şəxslərin elektron qaydada uçotu və qeydiyyatı aparılır və bu məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilir. z go s. om c . w ww a v. t s u 13

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Gömrük bəyannaməsi Bəyannamələr Qısa idxal bəyannaməsi Sadələşdirilmiş bəyannamə 14

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Gömrük bəyannaməsi Bəyannamələr Qısa idxal bəyannaməsi Sadələşdirilmiş bəyannamə 14

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 5 1 2 Elektron Gömrük Bəyannaməsi 2 1 saat

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 5 1 2 Elektron Gömrük Bəyannaməsi 2 1 saat ərzində cavab mərhələ 3 Malın bəyan edilməsi Sərhəd məlumatları Nəqliyyat vasitəsinə dair məlumat 4 “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadə Sərhəd buraxılış məntəqəsi İXRAC 15

İDXAL proseduru AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ ! Qısa İdxal Bəyannaməsi Sərhəd buraxılış məntəqəsi

İDXAL proseduru AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ ! Qısa İdxal Bəyannaməsi Sərhəd buraxılış məntəqəsi XTİ-nın gömrük orqanı ən azı 1 saat 1 3 Anbar 2 Elektron Gömrük Bəyannaməsi 16

Qısa idxal bəyannaməsinin mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron formada təqdim edilməməsi Gömrük sərhəd

Qısa idxal bəyannaməsinin mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl elektron formada təqdim edilməməsi Gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsi Sərhəd buraxılış məntəqəsindəki əməliyyatlar 1. Nəqliyyat vasitəsi qeydiyyata alınır; 2. TAM-a yönləndirilir. Ticarətin Asanlaşdırılması Mərkəzləri (TAM) TAM-da aparılan əməliyyatlar 1. GB tərtib olunaraq təqdim edilir; 2. Gömrük nəzarəti həyata keçirilir : - sənədli yoxlama; - malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması - texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi. 3. Gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılır; 4. Gömrük ödənişləri ödənilir; 5. Cərimə olunur. Mallar və NV buraxılır Vəzifəli şəxslər 1000 azn; Hüquqi şəxslər 1500 azn. 17

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Diqqətinizə görə minnətdarıq! www. customs. gov. az Email: green.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Diqqətinizə görə minnətdarıq! www. customs. gov. az Email: green. [email protected] gov. az Tel: (+99412) 404 22 00 (0469; 0473) 18