Trading across Borders AZRBAYCAN RESPUBLKASI DVLT GMRK KOMTS

  • Slides: 22
Download presentation
Trading across Borders AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

Trading across Borders AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading Across Borders MƏLUMATLARIN TƏTBİQİ İLƏ

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading Across Borders MƏLUMATLARIN TƏTBİQİ İLƏ BAĞLI MÖVCUD VƏZİYYƏTİN NƏZƏRDƏN KEÇİRİLMƏSİ 2

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Sərhədə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Sərhədə uyğunluq Vaxt (saat) DB SCC Fərq Şərhlər 17 16 Onlayn gömrük xidmətlərinin tətbiqi (e-Bəyannamə, elektron ödənişlər, elektron sənəd mübadiləsi) Risk Menecment 0, 85 Broker – 0. 33 Elan – 0. 22 Elektron ödəniş – 0. 17 Sərhəd/Liman xərcləri – 0. 15 Digər agentliklər - 0 Qiymət (ABŞ dolları) 214 104 110 Gömrük Məcəlləsinin 22. 6 -cı maddəsinə əsasən, broker xidmətlərindən istifadə məcburi deyil. Broker xidmətlərindən istifadə edildikdə, treyderlər cəmi 14 ABŞ dolları olan rəsmi xidmət haqqı ödəyirlər. 3

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Gömrük

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Gömrük - Müddət Qiymət 12 0, 7 177 104 11. 3 73 Gömrük Məcəlləsinin 125. 1 və 146. 2 -ci maddələrinə əsasən, xarici ticarət iştirakçıları elektron gömrük bəyannaməsini hər hansı gömrük orqanına müraciət etmədən öz ofislərindən təqdim edirlər. Bundan əlavə, Hökumət Ödəniş Portalının tətbiqi treyderlərə ödəniş əməliyyatlarını öz sistemləri vasitəsilə həyata keçirməyə imkan verir. Bundan başqa, Risk Menecment sisteminin tətbiqi, avtomatlaşdırılmış risk menecment və audit sistemi üzərindən ilkin məlumatların və informasiyanın təhlili yolu ilə prosedurları sadələşdirir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 14 ABŞ dolları broker haqqı ödənilməlidir. Qalan 90 ABŞ dollarının hesablanması aşağıdakı kimidir: Gömrük rəsmiləşdirilməsi - 70 ABŞ dolları Elektron xidmət - 20 ABŞ dolları Gömrük idarələrindən başqa digər qurumlar tərəfindən tələb olunan yoxlamalar 2, 4 Müddət Qiymət Sərhəddə emalla bağlı prosedurlar 37 - 3 0 Müddət Qiymət 0 0 0, 15 0 2, 4 Nazirlər Kabinetinin iyun 2016 -cı il tarixli 231 saylı Qərarının tələblərinə uyğun olaraq, ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün digər qurumlar tərəfindən yoxlama tələb olunmur. 37 Elektron bəyannamənin daxili gömrük orqanlarına qabaqcadan təqdim edildiyini və bu sənədlərin real vaxt rejimində sərhəd keçid məntəqələrində olmasını nəzərə alaraq, gömrük orqanları risklərin effektiv təhlilini apara və malların sərhəd-keçid məntəqələrindən sadələşdirilmiş şəkildə keçməsini təmin edə bilərlər. 4

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Snədlərə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İxrac Snədlərə uyğunluq Vaxt (saat) 33 0, 4 Gömrük ixrac bəyannaməsi 0. 2 CMR Yol sənədləri – 0. 2 Qiymət (ABŞ dolları) 250 0 32, 6 Nazirlər Kabinetinin iyun 2016 -cı il tarixli 231 saylı Qərarının tələblərinə uyğun olaraq, ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün digər qurumlar tərəfindən yoxlama tələb olunmur. Bundan başqa, qərara əsasən, şəkər məhsullarının ixracı zamanı gömrük orqanları tərəfindən Fitosanitar sertifikat tələb olunmur. Yalnız İxrac Bəyannaməsi və CMR mütləq şərtdir. 250 Yalnız elektron xidmətlər üçün treyderlər tərəfindən çəkilən xərclər 20 ABŞ dolları təşkil edir və bu xərclər artıq ixracın sərhəd uyğunluğunun hesablanmasına daxil edilmişdir. Bundan əlavə, gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçərkən ixrac əməliyyatları üçün hər hansı digər sənəd tələb olunmur və bu, çəkilmiş ola biləcək hər hansı bir xərcin aradan qaldırılmasına səbəb olur. 5

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İdxal Sərhədə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İdxal Sərhədə uyğunluq Vaxt (saat) DB SCC 14 1, 1 Broker – 0. 33 Fərq 12, 9 Şərhlər Onlayn gömrük xidmətlərinin tətbiqi (e-Bəyannamə, elektron ödənişlər, elektron sənəd mübadiləsi) Elan – 0. 22 İlkin bəyannamə Elektron ödəniş – 0. 17 Risk Menecment Sənədlərin yoxlanması – 0. 1 Sərhəd/Liman xərcləri – 0. 3 Qiymət (ABŞ dolları) Digər agentliklər - 0 300 104 196 Gömrük Məcəlləsinin 22. 6 -cı maddəsinə əsasən, broker xidmətlərindən istifadə məcburi deyil. Broker xidmətlərindən istifadə edildikdə, treyderlər cəmi 14 ABŞ dolları olan rəsmi xidmət haqqı ödəyirlər. 6

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Gömrük Müddət Qiymət Gömrük idarələrindən başqa digər qurumlar tərəfindən

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Gömrük Müddət Qiymət Gömrük idarələrindən başqa digər qurumlar tərəfindən tələb olunan yoxlamalar Müddət Qiymət Sərhəddə emalla bağlı prosedurlar Müddət Qiymət DB 2019 - Trading across Borders - İdxal 10 300 0, 8 104 0 0, 3 0 Elektron bəyannamənin əvvəlcədən təqdim edilməsi, Gömrük Məcəlləsinin 101 -ci maddəsinə uyğun olaraq risk-əsaslı yanaşmanın tətbiq edilməsi, gömrük borclarının Hökumət Ödəniş Portalı vasitəsilə bilavasitə ofisdən ödənilməsi və Rusiya ilə Azərbaycan gömrük orqanları arasında əvvəlcədən məlumat mübadiləsi 9, 2 sərhəd-keçid məntəqələrində sərf edilən vaxtı və xərcləri azaltmağa imkan verir və malların sərhəddən 196 maneəsiz keçməsinə imkan yaradır. 0 0 3, 7 0 İdxal əməliyyatları üçün digər qurumlar tərəfindən yoxlamalar tələb olunmur. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Samur sərhəd-keçid məntəqələri Şimal-Cənub ticarət dəhlizinin üzərində yerləşir. İkincisi, Azərbaycan və Rusiya arasında gömrük sərhədindən keçən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında əvvəlcədən məlumat mübadiləsi, habelə ilkin bəyannamənin təqdim edilməsi gömrük orqanlarına risk-əsaslı yanaşma nümayiş etdirməyə və müvafiq formallıqları yüngülləşdirməyə imkan verir. 7

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İdxal Sənədlərə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB 2019 - Trading across Borders - İdxal Sənədlərə uyğunluq Vaxt (saat) 33 0, 2 32, 8 Nazirlər Kabinetinin iyun 2014 -cü il tarixli 263 saylı Qərarının tələblərinə uyğun olaraq, yalnız idxal bəyannaməsi və CMR mütləq şərtdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Elektron Bəyannamənin bilavasitə ofisdən göndərilməsi və Hökumət Ödəniş Portalı vasitəsilə ödənişlərin aparılması sənədli rəsmiləşdirməyə sərf olunan vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bundan başqa, Rusiya ilə Azərbaycan arasında məlumat mübadiləsi bütün zəruri məlumatları əvvəlcədən təmin edir ki, bu da digər sənədlərin tələb edilməsini istisna edir. Bundan başqa, Nazirlər Kabinetinin yanvar 2014 -cü il tarixli 3 saylı Qərarına əsasən, malın mənşəyi haqqında sertifikat yalnız o halda lazımdır ki, treyder mal üçün preferensial rejimdən istifadə etməyə çalışsın. 8

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB applikasiyasında göstərilən sənəd - İxrac Kommersiya invoysu Tələb

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. DB applikasiyasında göstərilən sənəd - İxrac Kommersiya invoysu Tələb olunan sənədlərin müqayisəsi Cari vəziyyət İxrac 2 sənəd DB applikasiyasında göstərilən sənəd - İdxal Kommersiya invoysu Cari vəziyyət İdxal 3 sənəd Mənşə sertifikatı Gömrük İxrac Bəyannaməsi Müqavilə Gömrük İxrac Bəyannamələri Təchizatçı ilə müqavilə CMR Yol sənədləri Fitosanitar sertifikat Gömrük İdxal Bəyannamələri Gömrük İdxal Bəyannamə CMR Yol sənədləri İDXAL CMR Yol sənədləri İXRAC 9

Biznes islahatları nəticəsində əldə olunan əsas nailiyyətlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Sadələşdirilmiş Proqramlar

Biznes islahatları nəticəsində əldə olunan əsas nailiyyətlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Sadələşdirilmiş Proqramlar GÖMRÜK STRATEGİYASININ NƏTİCƏLƏRİ e-Gömrük ilə bağlı təşəbbüslər - "Yaşıl Dəhliz" keçid sistemi - Onlayn elektron bəyannamə; - Elektron ödənişlər; - Onlayn elektron xidmətlər; - Elektron hökumətə inteqrasiya; - Təchizat zənciri vasitəsilə SMS məlumatlandırma - "Vahid Pəncərə” Prinsipi TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ XİDMƏTLƏR ÇATDIRILMA STRATEGİYASI BUNU MÜMKÜN QƏDƏR ASANLAŞDIR UYĞUNLUĞU TƏMİN ETMƏYƏ ÇALIŞANLAR ÜÇÜN C 2 B Tərəfdaşlığı - Dövlət və Özəl Sektorlar arasında Dialoqun Genişləndirilməsi - Özəl sektorun Gömrük veb-portalında iştirakını genişləndirmək üçün xüsusi Platforma yaradılıb* - Ticarət xidmətləri təchizatçıları arasında rəqabət stimullaşdırılır ki, bu da xərclərin azaldılmasına və xidmət keyfiyyətinin artırılmasına gətirib çıxarır - Özəl sektordan 4000 -dən çox maraqlı tərəf arasında görüşlərin, seminarların və təlimlərin təşkili; TİCARƏT ŞƏRTLƏRİNİN YAXŞILAŞMASI QAPIDA DAYANMAQDAN TUTMUŞ AÇIQ QAPILARA VƏ ƏMƏKDAŞLIĞA QƏDƏR UYĞUNLUQ SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ Bu yanaşmanın açarı treyderlərin ticarət fəaliyyətindən zövq almasını təmin etməkdir * http: //customs. gov. az/en/sahibkarlar-ucun/ 10

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinə verilən imtiyazlar Prezidentin 21 dekabr 2018

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinə verilən imtiyazlar Prezidentin 21 dekabr 2018 -ci il tarixli 427 saylı Fərmanı "Xarici ticarət iştirakçılarının "Yaşıl Dəhliz" Keçid Sistemindən daimi istifadə hüquqlarının əldə edilməsi, bu hüquqa xitam verilməsi, onun ləğvi və bərpası Qaydaları" (http: //customs. gov. az/en/faydali/innovativ-layiheler/green-corridor/) Sərhədi keçərkən daha sürətli rəsmiləşdirmə; Gömrük buraxılış məntəqələrində və "Ticarətə Yardım Mərkəzləri"ndə gömrük orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə prioritet Gömrük yoxlamalarını tətbiq etməklə fiziki gömrük nəzarətinin minimallaşdırılması Malların gömrük yoxlamasının aparılması üzrə prioritet Gömrükxananın iş vaxtından və gömrük ərazisindən kənarda gömrük xidmətlərinin göstərilməsi Masa arxasında yer (biznes konsultasiyası qrupunda, 11

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. İdxal üçün "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinə verilən xüsusi imtiyazlar İdxal

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. İdxal üçün "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinə verilən xüsusi imtiyazlar İdxal mallarının bilavasitə idxalçıların anbarlarında yerləşdirilməsi Gömrük möhürlərinin nəqliyyat vasitələrindən müstəqil şəkildə çıxarılması (əgər gömrük bəyannaməsi gömrük orqanının razılığı əsasında verilibsə) İxrac üçün İxrac mallarının elektron bəyannamə verməklə və gömrükxanaya getmədən birbaşa olaraq gömrük sərhəd-keçid məntəqəsinə göndərilməsi Gömrük möhürlərinin müstəqil şəkildə tətbiqi. 12

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçiləri haqqında statistik məlumat İxracon export Rights

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçiləri haqqında statistik məlumat İxracon export Rights granted əməliyyatları üçün verilmiş operations 123 hüquqlar İdxal on import Rights granted əməliyyatları üçün verilmiş operations 159 hüquqlar 0 100 282 treyder "Yaşıl Dəhliz"ə keçmək hüququ əldə edib 13

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ixracındakı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının ixracındakı nisbəti (%) 01. 02. 2019 -15. 04. 2019 35, 50 64, 50 "Yaşıl dəhliz" sistemindən istifadə edən şirkətlərin ixracı "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin �idxal əməliyyatları �Digərtreyderlər şirkətlərin ixracı 14

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının idxalındakı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının idxalındakı nisbəti (%) 01. 02. 2019 -15. 04. 2019 32, 28 67, 72 "Yaşıl dəhliz"istifadəçilərinin sistemindən istifadə edən şirkətlərin idxalı "Yaşıl Dəhliz" �idxal əməliyyatları Digərtreyderlər şirkətlərin idxalı �Digər 15

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin dövriyyəsinin müqayisəsi "YD"dən daimi istifadə hüququ

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin dövriyyəsinin müqayisəsi "YD"dən daimi istifadə hüququ almış treyderlərin dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artması İxrac - 01. 02. 2018 - 15. 04. 2018 İxrac - 01. 02. 2019 - 15. 04. 2019 Import - 01. 02. 2018 - 15. 04. 2018 Import - 01. 02. 2019 - 15. 04. 2019 18% artım 94% artım "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin ixrac əməliyyatları "Yaşıl Dəhliz" istifadəçilərinin idxal əməliyyatları "Yaşıl dəhliz" sistemindən istifadə hüququnun Əvvəlki ilin dövrü müvafiq dövrü üzrə �“YD” hüquqlarının verildiyi tarixdən 15. 04. 2019 �Əvvəlki ilin eyni üçün verildiyi tarixdən 15. 04. 2019 -cu ilədək olan dövr üzrə tarixinədək 16

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. İnteqrasiya edilmiş Elektron gömrük xidmətləri Elektron hökumətə (e-Gov) inteqrasiya

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. İnteqrasiya edilmiş Elektron gömrük xidmətləri Elektron hökumətə (e-Gov) inteqrasiya edilmiş Gömrük xidmətləri idxal və ixrac əməliyyatlarına sərf edilən vaxtı və xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldır 17

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Hökumət Ödəniş Portalı vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlər gömrükxanaya əməliyyatı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Hökumət Ödəniş Portalı vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlər gömrükxanaya əməliyyatı real vaxt rejimində aparmağa imkan verir ki, bu da ixracidxal əməliyyatlarının aparılmasında sərf edilən vaxtı və xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldır BİR TOXU NUŞL A 18

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Məlumat mübadiləsi Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Məlumat mübadiləsi Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat mübadiləsi Müəyyən növ mallara münasibətdə gömrük nəzarətinin nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında Protokol Rusiya Gürcüstan Ukrayna Türkiyə İran GUAM ölkələri Rusiya Federasiyası Sərhəddə və sənədlərə uyğunluq proseduruna sərf edilən vaxtın minimuma endirilməsi məqsədilə məlumat mübadiləsi şəbəkəsi genişləndirilmişdir 19

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Məlumat mübadiləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Məlumat mübadiləsi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Risk Menecment Sistemi Risklərin idarə edilməsi sistemi 4 kanal

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Risk Menecment Sistemi Risklərin idarə edilməsi sistemi 4 kanal prinsipini tətbiq edərək nəzarət tədbirlərini tənzimləyir: Məlumat toplama Məlumatların təhlili Dərhal buraxılış Avtomatlaşdı rılmış Risk Menecment və Audit Sistemi Post-gömrük Auditi (PCA) Sənədlərin yoxlanması ARAMS Sənədlərin yoxlanması və fiziki yoxlama Risk-əsaslı yoxlama sistemi təkmilləşdirilmişdir o Risk profillərinin müəyyənləşdirilməsi üçün təkmilləşdirilmiş sistem, yüklərlə bağlı potensial risklərə xələl gətirmədən fiziki yoxlamaların sayını azaltmağa imkan verir o Gömrük terminallarında bütün zəruri avadanlıq yenilənib ki, bu da yüklərin emalını sürətləndirməyə imkan verir 21

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Son Hələlik! Təşəkkür edirik! www. customs. gov. az office@customs.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi. Son Hələlik! Təşəkkür edirik! www. customs. gov. az [email protected] gov. az