AZRBAYCAN RESPUBLKASI DVLT GMRK KOMTS Yal dhliz buraxl

  • Slides: 12
Download presentation
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Sədrin müavini Cavad Qasımov 05 aprel 2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qanunvericilik bazası “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qanunvericilik bazası “Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2018 -ci il tarixli 427 saylı Fərmanı 2

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadəçilərinə verilən üstünlüklər 01 gömrük

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadəçilərinə verilən üstünlüklər 01 gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən daha sürətli keçidinin təmin edilməsi 02 gömrük orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin prioritet qaydada yerinə yetirilməsi 03 04 05 06 fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilməsi malların gömrük ekspertizasının aparılması üzrə xidmətlərin prioritet qaydada həyata keçirilməsi malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin gömrük iş yerindən kənar yerlərdə və iş vaxtından kənar saatlarda aparılması gömrük işi sahəsində yeniliklər, ən yaxşı təcrübələr, habelə beynəlxalq təşkilatların tövsiyə və standartları ilə bağlı təşkil edilmiş təlimlərdə iştirakı 3

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadəçilərinə verilən üstünlüklər AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 01 İdxal

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadəçilərinə verilən üstünlüklər AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 01 İdxal zamanı 02 idxal olunan malların şəxslərin anbarlarına birbaşa aparılması gömrük bəyannaməsi təqdim olunduğu təqdirdə gömrük orqanlarının razılığı əsasında malların daşındığı nəqliyyat vasitələrindən müstəqil qaydada gömrük eyniləşdirmə vasitələrinin (plombların və s. ) çıxarılması və malların boşaldılması. 01 gömrük orqanına getmədən malları bəyan etdiyi gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə birbaşa göndərməsi 02 gömrük orqanlarının tanıdığı eyniləşdirmə vasitələrinin (plomblar, möhürlər, ştamplar və sair) müstəqil tətbiq edilməsi. İxrac zamanı 4

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə hüququnun əldə etməsi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ al

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə hüququnun əldə etməsi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ al x İd 01 al x İd İdxal & İxrac c ra 02 c 03 Beynəlxalq daşınma standartlarına cavab verən nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmək 04 Tələblərə cavab verən malların saxlancı üçün nəzərdə tutulan anbarlardan istifadə etmək 05 Qaçaqmalçılıq, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma hallarının olmamamsı İx al x İd ra İx al x İd İdxal əməliyyatlarının həyata keçirilməsi sahəsində son 1 (bir) il ərzində təcrübə olmalıdır ac r İx Elektron gömrük xidmətlərindən istifadə bacarıqı 5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Müraciət hansı formada edilir? www. customs. gov. az 1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Müraciət hansı formada edilir? www. customs. gov. az 1 Müraciət forması mərhələ 6

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ hüququ verilmiş şəxslər

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ hüququ verilmiş şəxslər YAŞIL DƏHLIZ ÜZRƏ MÜRACIƏTLƏR İxrac əməliyyatlar üzrə verilib 101 İdxal əməliyyatlar üzrə verilib 140 “Yaşıl dəhliz buraxılış. . . 193 0 50 100 150 200 Ümumi müraciət sayı - 307 250 "Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnun əldə edilməsinə dair müraciət “Yaşıl dəhliz buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ əldə etmiş xarici ticarət iştirakçıların sayı İdxal əməliyyatlar üzrə verilib İxrac əməliyyatlar üzrə verilib 307 193 140 101 7

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Elektron Gömrük Bəyannaməsi 4 2 Avtomatik təsdiq və plomblanma

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Elektron Gömrük Bəyannaməsi 4 2 Avtomatik təsdiq və plomblanma mərhələ 2 5 “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin istifadə 1 Malın bəyan edilməsi Sərhəd məlumatları Nəqliyyat vasitəsinə dair məlumat 3 Sərhəd buraxılış məntəqəsi İXRAC 8

İDXAL proseduru AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qısa İdxal Bəyannaməsi Sərhəd buraxılış məntəqəsi Məlumatlandırma

İDXAL proseduru AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Qısa İdxal Bəyannaməsi Sərhəd buraxılış məntəqəsi Məlumatlandırma 1 Ən azı 1 saat əvvəl Qısa idxal bəyannaməsinin təqdim edilməsi Özəl sektorla əməkdaşlıq 2 Bir başa anbara yönəldilmə 3 Anbar 4 Elektron Gömrük Bəyannaməsi 9

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Risklərin idarəedilməsinə hədəflərimiz 10

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Risklərin idarəedilməsinə hədəflərimiz 10

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ • • İcra və Kommunikasiya Planı «Bir pəncərə» sistemi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ • • İcra və Kommunikasiya Planı «Bir pəncərə» sistemi çərçivəsində «bir inspektor – bir nəqliyyat vasitəsi» layihəsinin pilot tətbiqi; Xarici ticarət əməliyyatlarına dəstək verilməsi məqsədi ilə « 7/24 Dəstək" qrupu yaradılması; TİR-EPD pilot layihəsinin tətbiqi; Qısa idxal bəyannamələrinin əvvəlcədən verilməsi mexanizminin tətbiqi; «Məcburi Qərarlar» sistemin tətbiqinə başlanılması; ”Doing Business” xarici ticarət indikatoru üzrə biznes subyektləri ilə görüşlərin keçirilməsi; Gömrük islahatları ilə bağlı məlumatlandırma işinin aparılması. 11

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Diqqətinizə görə minnətdarıq! www. customs. gov. az Email: green.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Diqqətinizə görə minnətdarıq! www. customs. gov. az Email: green. [email protected] gov. az Tel: (+99412) 404 22 00 (0469; 0473) 12