AZRBAYCAN RESPUBLKASI MALYY BAZARLARINA NZART PALATASI AZRBAYCAN RESPUBLKASI

  • Slides: 6
Download presentation
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİ İSLAHATLARIN TƏHLİLİ VƏ KOMMUNİKASİYA MƏRKƏZİ.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİ İSLAHATLARIN TƏHLİLİ VƏ KOMMUNİKASİYA MƏRKƏZİ. MİNORİTAR İNVESTORLARIN MÜDAFİƏSİ: AZƏRBAYCAN

Əvvəlki islahatların nəticəsi • Doing Business 2019: Azərbaycan "Minoritar investorların müdafiəsi" göstəricisinə görə, 190

Əvvəlki islahatların nəticəsi • Doing Business 2019: Azərbaycan "Minoritar investorların müdafiəsi" göstəricisinə görə, 190 iqtisadiyyat arasında 2 -ci yeri tutur Hüquqi əsas • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanun (28. 12. 2018) • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanun (28. 12. 2018)

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Direktorun məsuliyyət indeksinin dərəcəsi Mülki Məcəllənin 49. 4

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Direktorun məsuliyyət indeksinin dərəcəsi Mülki Məcəllənin 49. 4 -cü maddəsi Səhmdarlar cənab Ceymsi və digər direktorları sövdələşmənin Alıcıya vurduğu ziyana görə məsuliyyətə cəlb edə bilərlərmi? • 2019: 1/2 • 2020: 2/2 Məhkəmə səhmdarların uğurlu iddiası nəticəsində razılaşmanı (tranzaksiyanı) ləğv edə bilərmi? • 2019: 0/2 • 2020: 2/2

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Səhmdarın məhkəmə iddialarının asanlığı indeksi Mülki Prosessual Məcəllənin

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Səhmdarın məhkəmə iddialarının asanlığı indeksi Mülki Prosessual Məcəllənin 78. 2 -ci maddəsi İddiaçı xüsusi sənəd müəyyən edilmədən cavabdehdən müxtəlif kateqoriyalara aid sənədlər tələb edə bilərmi? • 2019: Xeyr • 2020: Bəli • Səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi indeksinin dərəcəsi Mülki Məcəllənin 87. 10 -cu maddəsi Alıcının Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət olduğunu fərz etsək, onun aktivlərinin 51%-nin satışı üçün üzvlərin təsdiqi tələb olunurmu? • 2019: Xeyr • 2020: Bəli

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Mülkiyyət və nəzarət indeksinin dərəcəsi Mülki Məcəllənin 93.

Məzmun və Dəyişikliyin gözlənilən nəticəsi • Mülkiyyət və nəzarət indeksinin dərəcəsi Mülki Məcəllənin 93. 7 -ci maddəsi Alıcının Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət olduğunu fərz etsək, potensial alıcı, Alıcının 50%-ni əldə etdikdən sonra bütün səhmdarlara tender təklifi etməlidirmi? • 2019: Xeyr • 2020: Bəli Mülki Məcəllənin 106 -3. 2 -ci maddəsi Alıcının Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət olduğunu fərz etsək, Alıcı mənfəəti qanunla müəyyən edilmiş maksimum müddət ərzində bölüşdürməlidirmi? • 2019: Bəli • 2020: Bəli

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!

Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!