Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 10
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: Číslo skupiny: VY_52_INOVACE_09_8_Teplená výměna zářením Autor: Mgr. Radek Láník Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Druh učebního materiálu: Člověk a příroda/Fyzika/Vnitřní energie, teplo Výuková prezentace Metodický list: ne Anotace: 3 Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Popisuje tepelnou výměnu zářením. Ověřeno ve třídě: VIII. A Datum ověření: 14. 11. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

Tepelná výměna Vedením Prouděním Zářením

Tepelná výměna Vedením Prouděním Zářením

Tepelná výměna zářením

Tepelná výměna zářením

Tepelné záření (sálání) • rozžhavené těleso vysílá do okolí zároveň se světlem tepelné záření

Tepelné záření (sálání) • rozžhavené těleso vysílá do okolí zároveň se světlem tepelné záření • tepelné záření = infračervené záření • na rozdíl od vedení nebo proudění může teplená výměna zářením probíhat i ve vakuu

Tepelné záření • zdrojem tepelného záření je každé těleso, které vysílá tepelné záření •

Tepelné záření • zdrojem tepelného záření je každé těleso, které vysílá tepelné záření • každé těleso s vyšší teplotou než okolí vyzařuje teplo a každé těleso s nižší teplotou pohlcuje teplo • energie záření se přenáší z jednoho tělesa na druhé bez dotyku

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 1) na teplotě zdroje záření čím větší

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 1) na teplotě zdroje záření čím větší má zdroj teplotu, tím více se těleso bude zahřívat např. čím více dřeva hoří v ohništi, tím více nás bude zahřívat

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 2) na vzdálenosti od zdroje záření čím

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 2) na vzdálenosti od zdroje záření čím blíže ke zdroji, tím více se těleso zahřívá např. oheň nás zahřeje více, když budeme u něho blíže

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 3) na barvě tělesa tmavá barva pohlcuje

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 3) na barvě tělesa tmavá barva pohlcuje více tepla (vyřazuje více tepla) a naopak světlá barva méně např. - chladící vozy, ledničky jsou bílé, aby se co nejméně zahřívali - v létě je větší vedro v černém tričku

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 4) na úpravě povrchu tělesa lesklý povrch

Zahřívání těles při pohlcování tepelného záření závisí: 4) na úpravě povrchu tělesa lesklý povrch záření odráží a méně se zahřívá, tmavý povrch pohlcuje záření a více se zahřívá např. vnitřek termosky je lesklý, cisternové vozy na pohonné hmoty jsou lesklé

Odkazy Použitý zdroj: není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora

Odkazy Použitý zdroj: není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora