Zdravie a pohyb Telesn a portov vchova Paed

  • Slides: 11
Download presentation
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Paed. Dr. Gabriel Balšaj, Ph. D. 2015/2016

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Paed. Dr. Gabriel Balšaj, Ph. D. 2015/2016 Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Členovia Vedúci PK: Paed. Dr. Gabriel Balšaj, Ph. D. Členovia:

Telesná a športová výchova Členovia Vedúci PK: Paed. Dr. Gabriel Balšaj, Ph. D. Členovia: Mgr. Dana Stolariková Mgr. Nataša Harčaríková Mgr. Jaroslav Gerbery Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Ďalšie vzdelávanie Mgr. Dana Stoláriková: Predatestačné vzdelávanie k I. kvalifikačnej

Telesná a športová výchova Ďalšie vzdelávanie Mgr. Dana Stoláriková: Predatestačné vzdelávanie k I. kvalifikačnej skúške Ružomberok Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Činnosť 1. Zasadnutie Plán práce, Tematické plány, Príprava účelového cvičenia,

Telesná a športová výchova Činnosť 1. Zasadnutie Plán práce, Tematické plány, Príprava účelového cvičenia, Oslobodení od TV, Beh ulicami Raslavíc 2. Zasadnutie Plnenie plánu práce, Školské a okresné kolá v jednotlivých športoch, Lyžiarské kurzy 3. Zasadnutie Plnenie plánu práce, Školské a okresné kolá v jednotlivých športoch, , Plavecký kurz, Vodácky kurz 4. Zasadnutie Hodnotenie činností PK a plnenie plánu PK, Vyhodnotenie jednotlivých podujatí Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Výchovno-vzdelávacie výsledky Lyžiarsky kurz V tomto školskom roku sme absolvovali

Telesná a športová výchova Výchovno-vzdelávacie výsledky Lyžiarsky kurz V tomto školskom roku sme absolvovali dva lyžiarske kurzy. Prvý lyžiarsky kurz sme zrealizovali na Slovensku v Bachledovej doline, ktorého sa zúčastnilo 45 žiakov a druhý v Rakúsku v Alpách oblasť Kaprun, absolvovalo ho 20 žiakov. Oba kurzy boli s ubytovaním 5 dňove. Plavecký kurz V školskom roku 2015/2016 sa realizoval základný plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka našej školy a pre malotriedky z okolia, ktoré mali záujem (Lopúchov, Fričkovce, Bartošovce, Hertník, Kobyly, Abrahámovce, Koprivnica, Osikov). Žiaci získali plaveckú zručnosť a z našej školy si odniesli Mokré vysvedčenie o absolvovaní plaveckého kurzu. Vodácky kurz Tento školský rok sme absolvovali vodácky kurz na Orlici - lokalita Kostelec nad Orlici- Česká republika. Kurzu sa zúčastnilo 30 žiakov a 6 učiteľov. Tento kurz sme absolvovali spolu so žiakmi a učiteľmi zo základnej školy Troubky. Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Úspechy žiakov OK v atletike 1. miesto 300 m: Stanislava

Telesná a športová výchova Úspechy žiakov OK v atletike 1. miesto 300 m: Stanislava Lenártová 2. miesto skok do výšky: Stanislava Lenártová 3. miesto hod kriketkou: Gabriel Kuchcík 3. miesto beh na 60 m: Viktória Stašková 3. miesto: 1000 m: Samuel Maník 2. miesto družstiev chlapci: Samuel Maník, Gabriel Kuchcík, Peter Ličák, Igor Matys, Kristián Kolibab, Patrik Chovanec, Michal Sabol, Kevin Deňo, Samuel Bašista 2. miesto družstiev dievčat: Stanislava Lenártová, Viktória Stašková, Júlia Kravčuková, Vanesa Puzderová, Laura Jančušová, Viktória Buchláková, Timea Bučková Základná škola v Raslaviciach www. zs raslavice. edupage. org [email protected] sk

Telesná a športová výchova Odporúčania na nový školský rok - znovu obnoviť volejbal učiteľov

Telesná a športová výchova Odporúčania na nový školský rok - znovu obnoviť volejbal učiteľov a priateľov škôl - Základná škola v Raslaviciach www. zsraslavice. edupage. org [email protected] sk

Beh ulicami Raslavíc, „Memoriál Jozefa Kovalčína“

Beh ulicami Raslavíc, „Memoriál Jozefa Kovalčína“

Vysokohorská turistika

Vysokohorská turistika

Lyžiarsky kurz Alpy - Kaprun

Lyžiarsky kurz Alpy - Kaprun

Splav na Orlici

Splav na Orlici