Tema 7 GEOMETRIA 3 Figures Planes 2 n

  • Slides: 12
Download presentation
Tema 7: GEOMETRIA 3. Figures Planes 2 n CDE Avançat 1 2017/18

Tema 7: GEOMETRIA 3. Figures Planes 2 n CDE Avançat 1 2017/18

3. 1 Elements d’un polígon Costat: Segments que el delimiten Vèrtex: Punts que delimiten

3. 1 Elements d’un polígon Costat: Segments que el delimiten Vèrtex: Punts que delimiten els costats. Angle interior: Angle determinat per dos costats consecutius en la direcció del polígon. Diagonal: segment format per dos vèrtexs no consecutius.

3. 2 Tipus de polígons Segons els costats: NOMBRE DE COSTATS NOM 3 4

3. 2 Tipus de polígons Segons els costats: NOMBRE DE COSTATS NOM 3 4 5 Triangle Quadrilàter Pentàgon 6 7 8 9 10 Hexàgon Heptàgon Octògon Enneàgon Decàgon

3. 2 Tipus de polígons Segons els angles: NOM Convex Tots els angles interiors

3. 2 Tipus de polígons Segons els angles: NOM Convex Tots els angles interiors menors de 180º Totes les diagonals van per dins del polígon Concau Algun angle interior major de 180º Alguna diagonal va per fora del polígon.

3. 2 Tipus de polígons Segons la seva regularitat: NOM Regulars Tots els angles

3. 2 Tipus de polígons Segons la seva regularitat: NOM Regulars Tots els angles i els costats iguals. Irregulars La resta de polígons

3. 3 Elements d’un polígon regular Centre: Punt interior que està a la mateixa

3. 3 Elements d’un polígon regular Centre: Punt interior que està a la mateixa distància de cadascun dels vèrtexs. Radi: Segment format pel centre i un vèrtex. Apotema: Distància del centre al punt mitjà d’un costat. Angle central: Angle format per dos radis consecutius.

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Quadrat: Rectangle:

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Quadrat: Rectangle:

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Triangle:

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Triangle:

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Rombe: Quadrilàter que té els costats

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Rombe: Quadrilàter que té els costats iguals

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Paral·lelogram o romboide: Quadrilàter que té

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Paral·lelogram o romboide: Quadrilàter que té els costats paral·lels dos a dos.

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Trapezi: Quadrilàter amb només dos costats

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Trapezi: Quadrilàter amb només dos costats paral·lels.

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Polígon regular: Demostració: http: //olmo. pntic.

3. 4 Perímetres i àrees de figures planes Polígon regular: Demostració: http: //olmo. pntic. mec. es/dmas 0008/areaspoligonos/area_poli gono_regular_impar. html