Sysco Speaks 2020 Sysco Speaks varfr Sysco anser

  • Slides: 11
Download presentation
Sysco Speaks 2020

Sysco Speaks 2020

Sysco Speaks – varför? • Sysco anser att varje medarbetare spelar roll och att

Sysco Speaks – varför? • Sysco anser att varje medarbetare spelar roll och att vi kan påverka engagemang och bibehållande positivt genom att förstå medarbetarens erfarenhet direkt från dem • Genom att samla in feedback om medarbetarens erfarenhet kan vi förfina och förändra baserat på vad våra medarbetare vill ha/behöver • Sysco Speaks ger insikter i alla våra strategiska prioriteringar och är en viktig drivkraft för att aktivera styrkan hos våra medarbetare 2

Undersökningsprofil • Årlig, global undersökning distribueras i januari till cirka 60 000 medarbetare •

Undersökningsprofil • Årlig, global undersökning distribueras i januari till cirka 60 000 medarbetare • Medarbetare (exklusive entreprenörer) med 90 dagars varaktighet är berättigade • Tillgänglig från alla internetaktiverade enheter • Individualiserade länkar skickas till medarbetare med e-post • Medarbetare som inte använder e-post använder en unik identifierare (nätverks- eller anställnings. ID) för att komma åt undersökningen via www. syscospeaks. com • Undersökningen distribueras av Perceptyx, Inc. • Undersökningen följer dataskyddsförordningen (GDPR), men är konfidentiell • Ingen hos Sysco kan se individuella svar • Resultaten kan inte ses i grupper om mindre än fem • Chefer får direkt tillgång till Perceptyx instrumentpanel med resultat för att visa för deras team och skapa åtgärdsplaner 3

Undersökningens utformning • 55 frågor i 13 kategorier, utformade för att mäta olika aspekter

Undersökningens utformning • 55 frågor i 13 kategorier, utformade för att mäta olika aspekter av medarbetarupplevelsen • Engagemangsindex – en blandning av fyra frågor som mäter tillfredsställelse, stolthet, avsikt att stanna och förespråkande – dessa utgör grunden för vår övergripande engagemangspoäng • Frågorna uppdateras årligen baserat på intern validering, extern benchmarking och Perceptyx-expertis • Öppna textkommentarer – medarbetare kan välja upp till tre kategorier att kommentera Sysco Speaks-kategorier: • • Kommunikation Kundfokus Mångfald och inbegripande Framtid/vision Närmaste chef Ledarskap förtroende Utbildning/utveckling 4 • • • Erkännande/belöningar Säkerhet Själva jobbet Undersökningsåtgärd Etik Karriärutveckling

Sysco Speaks 2019 – översikt VEM DELTOG I UNDERSÖKNINGEN? • 50 911 medarbetare genomförde

Sysco Speaks 2019 – översikt VEM DELTOG I UNDERSÖKNINGEN? • 50 911 medarbetare genomförde undersökningen. • 87 % deltagande LÄNDER SPRÅK • • • • • Bahamas Kina Frankrike Puerto Rico Sri Lanka Storbritannien Kanada Costa Rica Spanien Sverige USA Kinesiska Engelska Franska Kanadensisk franska Haitisk kreol Latinamerikansk spanska Svenska 5

Kommunikation • Fullständig kommunikationsplan som stöds av Corporate Communications • Meddelande till HR •

Kommunikation • Fullständig kommunikationsplan som stöds av Corporate Communications • Meddelande till HR • Tidslinje och officiell distribueringsperiod för undersökning • Åtgärder – datauppdatering, reklamblad, förbereda kiosker • Uppmuntra deltagande och stödja medarbetare under administrering • Stöd ledare med resultat och åtgärdsplanering • Meddelande till ledare • Tidslinje och officiell distribueringsperiod för undersökning • Uppmuntra medarbetare att delta • Förbered dig på att dela resultat, åtgärdsplan och vidta åtgärder • Stödmaterial för HR och ledare finns tillgängliga på Sysco Speaksresurser och från Perceptyx instrumentpanel 6

Svarande datainsamling Endast för HR • Svarsuppgifter organiseras med en standardmall för data •

Svarande datainsamling Endast för HR • Svarsuppgifter organiseras med en standardmall för data • Förladdade uppgifter möjliggör analys av olika demografiska uppgifter och efter hierarki för chefer • Uppgifter för svarande överförs säkert till Perceptyx via: • Direktöverföring från HR-system, såsom Workday • Säkra FTP-sidor på krypterade kalkylblad för externa system • Datatillsynsmän på varje företag/plats ansvarar för datauppdatering/-inlämning • Två stora dataansträngningar • Slutet av oktober – exempel datafil • 4 december – slutgiltig datafil

Resultatanalys – Perceptyx-verktyg • HR-affärspartner/-chefer får tillgång till resultat för deras verksamhetsområde • Chefer

Resultatanalys – Perceptyx-verktyg • HR-affärspartner/-chefer får tillgång till resultat för deras verksamhetsområde • Chefer med fem eller fler undersökningssvar från sitt team får tillgång till resultat • Förladdad demografisk information om medarbetare möjliggör gruppering av resultat efter land, företag, roll, avdelning, plats, varaktighet osv. • Filtrerade resultat kan jämföras med Syscos övergripande, landseller affärsnormer och Perceptyx-riktmärken efter land • Alla frågor (förutom öppna kommentarer) följer en femgradig fördelaktigskala Gynnsam Instämmer helt Svarsalternativ för avtal Neutral Instämmer Varken instämmer eller instämmer inte Negativ Instämmer inte alls 8 Finns på: Engelska Latinamerikansk spanska Spanska Kanadensisk franska Franska Svenska

Göra skillnad för medarbetare • Alla chefer med fem eller fler undersökningssvar i hierarkin

Göra skillnad för medarbetare • Alla chefer med fem eller fler undersökningssvar i hierarkin får tillgång till resultat i Perceptyx • Chefer kan skapa datum-bundna åtgärdsplaner för alla kategorier eller frågor i undersökningen • Perceptyx påminner chefer om att vidta åtgärder vid förfallodatum och varje åtgärdsplan kan markeras som komplett • Syscos Executive Leadership Team (ELT) fastställer fokusområden företaget för att driva engagemanget i hela företaget Få feedback ”Vi vill ha din feedback” Kommunicera vidtagna åtgärder Kommunicera och analysera resultat ”Vi hade denna inverkan baserat på din feedback” ”Vi hörde dig” Feedbackslinga Verktyg för ledare HANDLEDNING FÖR CHEFER KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR CHEFER • Chefer får utbildningsguider och videor 9 Vidta åtgärder Planera åtgärd ”Vi gör en insats” ”Vi kommer att göra en insats”

Undersökningens tidslinje Oktober Utveckla undersökning och kommunikation, exempel datafil Slutet av november Översättningar av

Undersökningens tidslinje Oktober Utveckla undersökning och kommunikation, exempel datafil Slutet av november Översättningar av undersökningen November Undersökningen slutförs Kommunikation påbörjas 3 januari Utdelning av förberedande kommunikation till alla December Slutgiltig datafil Marknadsförings material levereras 13 januari Undersökningen öppnas 6 -10 januari Marknadsförings material tillgängligt 10 Mitten av februari Resultat sammanställda 29 januari Undersökningen stängs