Sprkfrhllanden i Sverige och Norden Undervisningen i kursen

  • Slides: 24
Download presentation
Språkförhållanden i Sverige och Norden Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Språkförhållanden

Språkförhållanden i Sverige och Norden Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Vilka språk talas i Sverige idag och vad beror det på?

Vilka språk talas i Sverige idag och vad beror det på?

 • Migration • Kultur • Grupptillhörighet och exkludering

• Migration • Kultur • Grupptillhörighet och exkludering

Det svenska språkets ursprung: • Nordiskt • Germanskt • Indoeuropeiskt

Det svenska språkets ursprung: • Nordiskt • Germanskt • Indoeuropeiskt

Språksituationen i Sverige idag • Svenska är huvudspråk i Sverige, enligt språklagen som kom

Språksituationen i Sverige idag • Svenska är huvudspråk i Sverige, enligt språklagen som kom 2009 • Språklagen berör främst svenska, svenskt teckenspråk och minoritetsspråken • Sverige har fem minoritetsspråk: • Finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romska (romani chib) • Enligt språklagen ska svenskan som används i offentlig verksamhet vara: • Vårdad, enkel och begriplig.

Gå in på magisterwernegren. wordpress. com Besvara frågorna som finns där. Svaren på dessa

Gå in på magisterwernegren. wordpress. com Besvara frågorna som finns där. Svaren på dessa kommer att dyka upp på provet som ni kommer att ha efter detta arbetsområde.

Inför provet Denna lektion innehåller svaren på några frågor som kan komma på provet:

Inför provet Denna lektion innehåller svaren på några frågor som kan komma på provet: • Hur har Danmarks och Sveriges relation varit förr i tiden? • Hur är Danmarks och Sveriges relationer idag? • Kan du ge minst två exempel på hur danskan skiljer sig från svenska? • Kan du ge ett exempel på en dansk författare och ett danskt litterärt verk?

Danska språket

Danska språket

Dansk-svenska relationer Då: • Krig – minst 11 stycken • Vissa delar av dagens

Dansk-svenska relationer Då: • Krig – minst 11 stycken • Vissa delar av dagens Sverige tillhörde Danmark • Kalmarunion • Kamp om Östersjön Idag: • Bra relationer • Båda med i Nordiska Rådet och EU • Öresundsbro • Kulturella utbyten

Språkliga skillnader mellan svenska och danska I danskan är vissa ljud stumma som D

Språkliga skillnader mellan svenska och danska I danskan är vissa ljud stumma som D i kvinde (kvinne) • Vokaler kan uttalas annorlunda – långt A som i gade (gata) uttalas ”gääde” • Vissa ljud uttalas tydligare än i svenska sk, skj och stj uttalas bokstav för bokstav. Skelne (skilja på), skjule (gömma), stjerne (stjärna). • Att räkna på danska är lite komplicerat. Man räknar på ett gammalt sätt som utgår från 20 -tal. Tiotalen mellan 50 och 90 bygger på detta. 60 heter alltså tresindstyve som betyder 3 x 20. Det förkortas tres och femtio blir halvtreds.

Re-Sepp-Ten • Som den lille grimme ælling blir man rød og hvid på tælling

Re-Sepp-Ten • Som den lille grimme ælling blir man rød og hvid på tælling svæver som de hvide svaner på alverdens udebaner. • Vi går frem mod fodboldstater som de tapre tinsoldater som den lille, store Claus klapper vi med hatten, DAVS! • Vi er røde, vi er hvide Vi står sammen, side om side. • Selv Olé må Luk' sit øje når han ser en rød-hvid trøje. Vi må kæmpe for det land, der er boldens H. C. And. • Moder Danmark elsker alle danske drenge, der kan knalde bolden ud til verdens skue, som en lille ny havfrue.

Inför provet • • Hur har norska språket påverkats av danskan? Kan du nämna

Inför provet • • Hur har norska språket påverkats av danskan? Kan du nämna en språklig skillnad mellan norska och svenska? Vad heter norskans skriftspråk? Kan du namnge en viktig norsk författare?

”Ett språk är en dialekt med en armé och en flotta” – Max Weinreich

”Ett språk är en dialekt med en armé och en flotta” – Max Weinreich

Norska språket

Norska språket

Norges historia • • Under vikingatiden och medeltiden var Norge ett eget kungarike 1388

Norges historia • • Under vikingatiden och medeltiden var Norge ett eget kungarike 1388 -1536 var Norge med i Kalmarunionen 1536 -1814 var landet en del av Danmark 1814 -1905 var landet i union med Sverige

Två skriftspråk • Bokmål – Det största och vanligaste skriftspråket. Kommer från danskan •

Två skriftspråk • Bokmål – Det största och vanligaste skriftspråket. Kommer från danskan • Nynorsk – Det mindre skriftspråket. Var ett avståndstagande från danskan.

Språkliga skillnader • Norskan har många diftonger (dubbla vokalljud) aust (öster), røyk (rök), eit

Språkliga skillnader • Norskan har många diftonger (dubbla vokalljud) aust (öster), røyk (rök), eit (ett) • G efter vokal uttalas ofta som ”i” eller ”y”: regn uttalas ”rein”

Jantelagen – Aksel Sandemose 1. Du skal ikke tro at du er noe. 2.

Jantelagen – Aksel Sandemose 1. Du skal ikke tro at du er noe. 2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. 3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. 4. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. 5. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. 6. Du skal ikke tro du er mere enn oss. 7. Du skal ikke tro at du duger til noe. 8. Du skal ikke le av oss. 9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. 10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Frågor • • Vilka är de nordiska språken? Vilken språkgrupp tillhör det svenska språket?

Frågor • • Vilka är de nordiska språken? Vilken språkgrupp tillhör det svenska språket? Vilka är de fem minoritetsspråken i Sverige? Varför har dessa fem utsetts till nationella minoritetsspråk? Vad innebär det att svenskan är huvudspråk i Sverige? Vilka språk får man tala i Sverige? Varför får vi en språklag i Sverige först 2009, tror du? Vad i tiden kan ha motiverat detta, just då? Vad vill språklagen åstadkomma för det svenska teckenspråket?

Fler frågor • • Hur har Danmarks och Sveriges relation varit förr i tiden?

Fler frågor • • Hur har Danmarks och Sveriges relation varit förr i tiden? Hur är Danmarks och Sveriges relationer idag? Kan du ge minst två exempel på hur danskan skiljer sig från svenska? Kan du ge ett exempel på en dansk författare och ett danskt litterärt verk? Hur och varför har norska språket påverkats av danskan? Kan du nämna en språklig skillnad mellan norska och svenska? Vad heter norskans skriftspråk? Kan du namnge en viktig norsk författare?

Inför morgondagen • Centralt innehåll: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning,

Inför morgondagen • Centralt innehåll: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. • Betyget E: Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden. • Betyget A: Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

Nya frågor • Utöver de enklare frågor vi haft under lektionerna som mer eller

Nya frågor • Utöver de enklare frågor vi haft under lektionerna som mer eller mindre är faktafrågor kommer vi att ha en eller fler lite svårare frågor där ni får möjligheten att på ett utförligt och nyanserat sätt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och norden. Detta svar bör innehålla blickar bakåt och resonemang om hur språket kan bli i framtiden. Dessutom bör svaret innehålla något om hur dansk och norsk kultur påverkat det svenska språket.