S GIO DC V O TO KHNH HA

  • Slides: 25
Download presentation
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI BÀI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN Môn: Công nghệ 11 Thực hiện: Nhóm Công nghệ Tổ: Vật lý-Công nghệ

Tác dụng của dầu bôi trơn: Liênbôi hệtrơn thực cáctế mặtdầu ma bôi sát

Tác dụng của dầu bôi trơn: Liênbôi hệtrơn thực cáctế mặtdầu ma bôi sát chobềbiết mặtdụng tiếp trơn(làcóbềtác xúc giữa hai gì? chi tiết có chuyển động tương đối với nhau), làm mát, tẩy rửa, bao kín và chống gỉ.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 1. Nhiệm

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 1. Nhiệm vụ Khi động cơ đốt Đưa trongdầu làm bôi việc, trơn có đến các bề rất nhiều chi mặt tiết chuyển ma sátđộng củatương các đối nhau ma chivớitiết đểgây đảm sátbảo làmđiều các chi tiết kiện bị mài mòn, nhanh làm việc bình hỏng. Vì vậy cần có thường củatrơn động hệ thống bôi để cơ tuổi đưavà dầutăng bôi trơn đếncác chi bề mặt thọ tiết. ma sát. Vì sao trong động Nhiệm vụ của hệ cơ đốt bôi trong phải thống trơn là có hệ thống gì? bôi trơn?

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân loại Ø Bôi trơn vung té (là phương pháp lợi dụng chuyển động quay của các chi tiết như má khuỷu, đầu to thanh truyền, bánh răng, … để múc dầu trong cacte té lên các chi tiết. Sử dụng trong động cơ 4 kì công suất nhỏ)

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân loại Pha 2 -4% dầu bôi trơn vào trong nhiên liệu Ø Bôi trơn bằng pha dầu vào nhiên liệu (sử dụng trong động cơ xe máy 2 kì) Nhiên liệu Thùng nhiên liệu của động cơ 2 kỳ

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN I. Nhiệm vụ và phân loại 2. Phân loại Ø Bôi trơn cưỡng bức (dầu bôi trơn được bơm dầu đẩy đến bôi trơn các bề mặt ma sát. Sử dụng trong động cơ 4 kì)

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cacte dầu Lưới lọc dầu Bơm dầu Van an toàn bơm dầu Bầu lọc dầu Van khống chế lượng dầu qua két 7. Két làm mát dầu 8. Đồng hồ báo áp suất dầu 9. Đường dầu chính 10. Đường dầu bôi trơn trục khuỷu 11. Đường dầu bôi trơn trục cam 12. Đường dầu bôi trơn các bộ phận khác

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Sơ đồ khối hệ thống bôi trơn cưỡng bức Đường dầu chính Két làm mát dầu Các bề mặt ma sát Đường hồi dầu Van 6 Van 4 Bầu lọc Bơm dầu Cácte dầu

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Ø Cacte: chứa dầu bôi trơn Các bộ phận chính của hệ thống

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Ø Bơm dầu: tạo ra áp lực đẩy dầu bôi trơn đến tất cả các bề mặt ma sát của chi tiết để bôi trơn. Các bộ phận chính của hệ thống

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Ø Bầu lọc dầu: lọc sạch cặn bẩn lẫn trong dầu ( sau khi đi bôi trơn các bề mặt ma sát, dầu bị lẫn cặn bẩn, trong đó chủ yếu là các mạt kim loại do các bề mặt ma sát bị mài mòn sinh ra) Các bộ phận chính của hệ thống

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Ø Két làm mát dầu: làm mát dầu bôi trơn. (Dầu chảy qua các bề mặt ma sát và các chi tiết nóng sẽ bị nóng lên. Nếu nhiệt độ dầu quá cao thì chất lượng của dầu sẽ bị giảm dẫn tới chất lượng bôi trơn kém, do vậy hệ thống phải có két làm mát dầu). Các bộ phận chính của hệ thống

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 1. Cấu tạo Ø Van an toàn bơm dầu 4 và van khống chế lượng dầu qua két 6: đảm bảo cho hệ thống làm việc bình thường. ( còn gọi là van bi một chiều, cấu tạo gồm 1 viên bi gắn với lò xo. Khi áp lực của dầu bôi trơn lớn hơn lực của lò xo tác dụng lên viên bi, van sẽ mở).

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 2.

BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN II. Hệ thống bôi trơn cưỡng bức 2. Nguyên lí làm việc Trường hợp làm việc bình thường: dầu từ cacte được bơm dầu hút qua bầu lọc ( dầu được lọc sạch), đưa đến van 6 rồi đến các đường dầu và đi bôi trơn các bề mặt ma sát của động cơ, sau đó dầu lại chảy về cacte. Click Trường hợp áp suất dầu tăng cao, vượt quá giới hạn cho phép: van 4 mở, một phần dầu chảy về trước bơm, áp suất dầu giảm, dầu đi bôi trơn như trường hợp bình thường. Click TH nhiệt độ dầu tăng cao, vượt quá giới hạn cho phép: van 6 đóng, dầu đi qua két làm mát, nhiệt độ dầu giảm xuống, dầu đi bôi trơn các bề mặt ma sát của động cơ. Click .

Câu 1: Một nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn đối với các chi

Câu 1: Một nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn đối với các chi tiết? (11 ô) T ĂNG T UỔ I T HỌ

Câu 2: Người ta phân hệ thống bôi trơn ra thành bao nhiêu loại?

Câu 2: Người ta phân hệ thống bôi trơn ra thành bao nhiêu loại? A. 5. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 3: Trong sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức, bộ phận trong

Câu 3: Trong sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức, bộ phận trong hình bên có tên là gì? BẦU L ỌCDẦU

Câu 4: Trong trường hợp làm việc bình thường, trạng thái của van 4

Câu 4: Trong trường hợp làm việc bình thường, trạng thái của van 4 và van 6 là A. van 4 đóng, 6 mở. B. cả 2 van đều mở. C. cả 2 van đều đóng. D. van 4 mở, 6 đóng.

Câu 5: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn vượt quá giới hạn cho phép

Câu 5: Khi nhiệt độ dầu bôi trơn vượt quá giới hạn cho phép thì đường đi của dầu là A. Cacte két làm mát dầu bơm dầu các bề mặt ma sát cacte. B. Cacte két làm mát dầu bơm dầu bầu lọc dầu các bề mặt ma sát cacte. C. Cacte bơm dầu két làm mát dầu bầu lọc dầu các bề mặt ma sát cacte. D. Cacte bơm dầu bầu lọc dầu két làm mát dầu các bề mặt ma sát cacte.

Nên thay dầu động cơ đúng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản

Nên thay dầu động cơ đúng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Để tránh các hư hỏng cho hệ thống bôi trơn và nâng cao tuổi thọ động cơ. Bạn nên biết Khi thay dầu nên chọn loại dầu phù hợp với động cơ. Dầu có chất lượng tốt phải là dầu phù hợp với từng loại động cơ do hãng sản xuất qui định (sử dụng phù hợp với tốc độ quay và nhiệt độ. )

Bạn nên biết Chủ yếu là do ý thức của người sử dụng. bừa

Bạn nên biết Chủ yếu là do ý thức của người sử dụng. bừa bãi dầu Khi. Nếu sử thải dụng dầu bôi trơn môi bôivào trơn sẽtrường có khả(nhất là dầu đã qua sử dụng) thì sẽ gây ô năng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trường thế đến môi sức khỏe con như người, các sinh nào? vật đang sống trong môi trường đó!

Trường hợp làm việc bình thường Đường dầu chính Két Làm mát Các mặt

Trường hợp làm việc bình thường Đường dầu chính Két Làm mát Các mặt ma sát Van 6 Van 4 Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu

Trường hợp áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép Đường dầu chính

Trường hợp áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép Đường dầu chính Két Làm mát Các mặt ma sát Van 6 Van 4 Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu

Trường hợp nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép Đường dầu chính

Trường hợp nhiệt độ dầu vượt quá giới hạn cho phép Đường dầu chính Két Làm mát Các mặt ma sát Van 6 Van 4 Đường hồi dầu Bầu lọc Bơm Đường hồi dầu cặn Cácte dầu